Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CUNOAŞTERE ANTROPOSOFICĂ A OMULUI ŞI MEDICINĂ

GA 319


11 conferinţe prezentate între 28 august 1923 şi 29 august 1924 în diferite oraşe


Traducere după:
Rudolf Steiner
ANTHROPOSOPHISCHE MENSCHENKENNTNIS UND MEDIZIN
GA 319

În limba franceză:
Médicament et Médicine ŕ l’image de l’homme


Traducător: Ligia Sălăgeanu
Lector: Dr. Corneliu Băbuţ©2005 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973­633-000-1

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute „drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s­a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I­a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într­un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: „Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s­a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului „Note”.
CUPRINS


LINII ORIENTATIVE PENTRU ÎNŢELEGEREA UNEI METODE
TERAPEUTICE BAZATE PE ŞTIINŢA SPIRITUALĂ ORIENTATĂ ANTROPOSOFIC

PRIMA CONFERINŢĂPenmaenmawr (Anglia), 28 august 1923  — Procesele patologice şi procesele naturale. Împărţirea organizării umane în trei procese fundamentale de concepţie medicală. Migrena. Febra tifoidă. Polaritate între celula nervoasă şi celula hepatică. Procesul antimoniu. Procesul de albuminizare. Polaritatea acestor două procese. Procesul cuarţ. Tuberculoza. Procesul fosfor în terapie. Raporturile acestor două procese cu forma vegetală, cu forma umană. Importanţa pedagogiei pentru sănătate şi boală. Euritmie curativă.


PATOLOGIE, TERAPIE ŞI PREPARAREA REMEDIILOR PE BAZA CUNOŞTINŢELOR DOBÂNDITE PRIN ŞTIINŢA SPIRITUALĂ

CONFERINŢA A DOUALondra, 2 septembrie 1923 — Funcţia splenică. Acţiunea entităţilor infinitezimale. Realizarea unei patologii şi terapii raţionale. Cele trei procese fundamentale: sistemul neurosenzorial, sistemul ritmic, sistemul metabolismului şi al membrelor. Diateza exsudativă. Guturaiul de fân şi tratamentul său. Substanţele în procesul vegetal. Cichorium intybus. Funcţia biliară şi sistemul neuro senzorial. Migrena: Biodoron. Importanţa procesului de preparare a remediilor. Vindecare cu ajutorul procesului.

CONFERINŢA A TREIALondra, 3 septembrie 1923 — Reprezentarea, sentimentul, voinţa şi tripartiţia organismului. Unitatea nervilor. Activitatea cardiacă şi circulatorie drept consecinţă a mişcării umorale. Metabolismul, un act de natură volitivă. Secreţia externă şi internă. Procesele de construcţie şi de deconstrucţie şi viaţa de reprezentare. Formaţiune cerebrală şi proces siliciu. Ritm al proceselor polare. Febră tifoidă   antimoniu. Carcinom ‒ vâsc. Euritmie curativă. Terapie pe baza unei patologii antropologice. Ştiinţă spirituală antroposofică şi cunoaştere medicală.

CONFERINŢA A PATRAViena, 2 octombrie 1923 — Caracterul ştiinţific al antroposofiei. Dezvoltare conştientă a forţelor sufletului. Cunoaşterea exactă a părţilor suprasensibile ale omului. Necesitatea cunoaşterii acestora pentru medicină.


CUNOAŞTERE ANTROPOSOFICĂ A OMULUI ŞI MEDICINĂ

CONFERINŢA A CINCEALa Haye, 15 noiembrie 1923 — Principiu al muncii medicale. Studii asupra funcţiei splinei şi acţiunea entităţilor infinitezimale. Metode noi pe baza dezvoltării facultăţilor sufleteşti. Cunoaştere a corpurilor fizic, eteric, astral şi a Eului. Interacţiune a celor patru părţi constitutive. Diagnostic şi vindecare. Procese exterioare şi interioare ale omului. Catarul estival. Unitatea dintre patologie şi terapie. Cichorium intybus. Anisum.

CONFERINŢA A ŞASEALa Haye, 16 noiembrie 1923 — Tripartiţia organismului uman. Polaritatea dintre procesul siliciu şi procesul fosfor în ochi. Procesul plumb. Scleroza şi terapia ei. Lapte, miere, zahăr. Procesul argint şi acţiunea structurantă, acţiunea destructurantă a fosforului. Calcar ‒ expiraţie, fosfor ‒ inspiraţie, raporturi cu somnul. Migrena, febra tifoidă, cancerul şi tratamentul lor. Euritmia curativă, euritmia artistică şi vorbirea.

Răspunsuri la întrebări referitoare la conferinţa de la La Haye din 16 noiembrie 1923


CARE ESTE CÂŞTIGUL PE CARE ÎL POATE OBŢINE
ARTA VINDECĂRII PRIN CUNOAŞTEREA CONCEPŢIILOR
ŞTIINŢEI SPIRITUALE?

CONFERINŢA A ŞAPTEAArnheim, 17 iulie 1924 — Consideraţii antroposofice asupra pedagogiei şi medicinei. Dezvoltare a gândirii, simţirii şi voinţei. Meditaţia. Exerciţii de gândire. Fortificare a memoriei. Cunoaştere de sine. Legi ale naturii, legi cosmice. Transformare a simţirii, fortificare a gândirii. Iubirea ca forţă de cunoaştere. Nemurire şi viaţă imaterială. Curenţi structuranţi şi destructuranţi. Echilibrul lor. Procesele din natură ca procese terapeutice. Raporturi între cunoaştere şi terapie. Lăcaşurile corespunzătoare.

CONFERINŢA A OPTAArnheim, 21 iulie 1924 — Activitate constructivă a corpului fizic şi a corpului eteric, deconstrucţie prin corpul astral şi Eu. Raporturile organismului uman cu cele trei regnuri ale naturii. Tripartiţia. Polaritatea. Diferenţierea interioară a procesului siliciu. Respiraţia. Acidul carbonic şi metabolismul. Siliciul şi sistemul neuro senzorial. Diagnostic şi terapie: Equisetum arvense, Cichorium intybus. Febra tifoidă. Carcinomul. Arta de a vindeca, o artă transparentă.

CONFERINŢA A NOUAArnheim, 24 iulie 1924 — Cele patru părţi constitutive superioare. Veghea şi somnul. Acţiunea plumbului asupra corpului astral şi a Eului. Scleroza. Argintul şi procesul digestiv. Procesul fier. Substanţa cerebrală cenuşie şi albă. Eul şi creierul. Migrena. Omul şi mediul său înconjurător. Forţe constructive şi deconstructive. Anotimpurile şi procesul vegetal. Carcinomul: devenire pământească; vâscul nu atinge pământul. Dezvoltare şi boală. Curajul de a vindeca.


ARTA VINDECĂRII DIN PUNCTUL DE VEDERE
AL ŞTIINŢEI SPIRITUALE

CONFERINŢA A ZECEALondra, 28 august 1924 — Mijloacele de a dobândi cunoştinţe cu privire la sănătate şi boală. Exerciţii sufleteşti pregătitoare în vederea cunoaşterii suprasensibile. Corpul eteric, un element centrifug; corpul fizic, supus gravitaţiei. Corpul astral, sensibilitate, construcţie şi deconstrucţie. Gândirea, simţirea şi voinţa se întrepătrund la animal, pe când la om sunt distincte. Organizare a Eului şi structură cerebrală. Raporturile dintre cele patru părţi constitutive. Raporturi spirituale în formarea cuarţului şi a acidului carbonic. Eul şi SiO2, corpul astral şi CO2. Predominanţa corpului eteric în carcinom şi a corpului astral în boala lui Basedow.

CONFERINŢA A UNSPREZECEALondra, 29 august 1924 — Raportul dintre spiritualitatea din natură şi spiritualitatea din organismul uman. Starea minerală   Eul; starea vegetală ‒ corpul astral; starea animală ‒ corpul eteric. Cancerul şi vâscul. Boala lui Basedow şi oxidul de cupru. Studiul stărilor de veghe şi somn conduce la înţelegerea acţiunii plumbului şi a sclerozei. Prepararea remediilor ţinând seama de forţele spirituale. Nemurire şi viaţă imaterială. Boli ale copilăriei, rahitism, tratament cu fosfor. Medicină antică a Misteriilor şi ştiinţă iniţiatică modernă.

Note

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale

Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner