Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

METODICA PREDĂRII ŞI CONDIŢIILE DE VIAŢĂ
ALE EDUCĂRII

GA 308


Cinci conferinţe, prezentate la Stuttgart
între 8 şi 11 aprilie 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
DIE METHODIK DES LEHRENS
UND DIE LEBENSBEDINGUNGEN DES ERZIHENS
GA 308
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1987


Traducător: Diana Sălăjanu
Redactor: Ligia Sălăjanu


©1994 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-05-8


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli “.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Indicaţii”.
CUPRINS

PRIMA CONFERINŢĂ  — Stuttgart, 8 aprilie 1924 — Arta educării pe baza unei cunoaşteri reale a fiinţei umane.

CONFERINŢA A DOUAStuttgart, 9 aprilie 1924 — Didactica predării şi condiţiile de viaţă ale educării.

CONFERINŢA A TREIAStuttgart, 10 aprilie 1924 (înainte de masă) — Perceperea părţilor constitutive ale omului prin intermediul artelor plastice, al muzicii şi al limbii.

CONFERINŢA A PATRAStuttgart, 10 aprilie 1924 (seara) — Mânuirea artistică a predării, pentru diferite materii de studiu.

CONFERINŢA A CINCEAStuttgart, 11 aprilie 1924 — Un simpozion pe teme de educaţie al Şcolii Waldorf din Stuttgart. Relatare făcută de Rudolf Steiner.

SIMPOZION PE TEME DE EDUCAŢIE AL ŞCOLII WALDORF

Trimiteri

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale