Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

BAZELE SPIRITUAL-ŞTIINŢIFICE PENTRU PROSPERAREA AGRICULTURII

Curs de agricultură

GA 327

Opt conferinţe, o alocuţiune şi răspunsuri la întrebări
Koberwitz, lângă Breslau, 7 - 16 iunie 1924
Cu o conferinţă introductivă, Dornach, 20 iunie 1924

coperta cartii

Traducere după:
Rudolf Steiner
GEISTESWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN ZUM GEDEIHEN DER LANDWIRTSCHAFT. LANDWIRTSCHAFLICHER KURSUS
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1984
GA 327

Traducător: Delia Popescu
Lector: Dr. Petre Papacostea
Coperta: Leonte Popescu, Flaviu Cismaşiu
Redactor: Agenor Crişan

©1997 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-96533-2-4

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020; 0745.086.007
edituratriade@yahoo.comcoperta spate

COPERTA IV

Aşadar e vorba de o problemă absolut esenţială despre care aş vrea să spun că este, în sensul cel mai eminent al cuvântului, o problemă cosmic-pământească. Tocmai la agricultură se vede că trebuie preluate din spirit forţe cu totul necunoscute azi, care au importanţă nu numai pentru a îmbunătăţi puţin agricultura, ci pentru ca viaţa omului să se poată desfăşura în continuare pe Pământ şi în sens fizic, deoarece omul trebuie să trăiască din ceea ce poartă Pământul.

RUDOLF STEINERDespre publicaţiile din opera sub formă de conferinţe
a lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute „drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: „Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli „.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului „Indicaţii”.
CUPRINS

INTRODUCERE. Darea de seamă ulterioară a lui Rudolf Steiner despre cursul de agricultură, Dornach, 20 iunie 1924

PRIMA CONFERINTĂ — Koberwitz, 7 iunie 1924 — Cuvânt înainte şi introducere la curs. Emanciparea vieţii umane şi animale de lumea exterioară.
Viaţa planetară. Viaţa terestră. Viaţa substanţei silicioase în lume. Substanţa calcaroasă. Plante anuale. Plante perene. Ritmuri planetare.

Condiţii pentru dezvoltarea agriculturii

A DOUA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 10 iunie 1924 — Forţele pământului şi ale cosmosului.
Solul ca adevărat organism. Gospodăria agricolă ca individualitate. Reciprocitatea proceselor vitale. Cosmicul reflectat. Vitalitatea interioară. Chimismul cosmic. Curentul cosmic ascendent. Teluricul nemijlocit. Căldura inflorescenţei - căldura rădăcinii. Forţa de cristalizare. Continuitatea individualităţii în timp. Haosul seminţei. Formarea naturală de humus, ABC-ul întregii creşteri a plantelor. Acţiunea solară. Marea transformare a lăuntrului naturii. Analiza calitativă cosmică. Configurarea culorii şi formei animalului. Structura şi consistenţa substanţei sale.

A TREIA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 11 iunie 1924 — O privire asupra activităţii naturii: acţiunea spiritului în natură.
Semnificaţia şi influenţa azotului asupra producţiei agricole în ansamblu. Activitatea azotului în univers. Acţiunea sulfului. Sulful, purtător al spiritualului. Semnificaţia carbonului în univers. Carbonul ca purtător al tuturor proceselor formative din natură. Oxigenul de dedesubtul şi de deasupra pământului. Oxigenul, purtătorul eterului viu. Azotul de deasupra şi din pământ. Azotul ca purtător al simţirii. Hidrogenul ca purtător în depărtările universului. Substanţele albuminei primordiale şi haosul seminţelor. Calcarul şi silicea ca bază a creşterii vegetalelor. Leguminoasele. Argila.

A PATRA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 12 iunie 1924 — Forţe şi substanţe care pătrund în spiritual: Problema îngrăşării solului.
Gunoirea în gospodărirea naturii. Modul de acţiune al substanţelor, al forţelor şi modul de acţiune al spiritualului. Fiinţa pomului în contrast cu a plantei anuale. Pământ muncelit. Fiinţa unui pământ gunoit. Raportul personal cu îngrăşământul. Acţiuni ale forţelor în lăuntrul organicului. Vivifierea pământescului însuşi. Compostul. Formarea coarnelor (animale) şi formarea coarnelor cerbului. Băligarul obişnuit de grajd. Bacteriile şi calitatea bălegarului. Forţa vivifiantă a bălegarului, concentrată în conţinutul cornului de vacă. Diluarea şi amestecarea bălegarului de corn de vacă. Păstrarea peste vară a cuarţului sau a feldspatului în pământ. Omul ca bază a oricărei cercetări.

Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 12 iunie 1924
Diluarea, amestecarea şi distribuirea bălegarului de corn de vacă. Păstrarea şi folosirea coarnelor de vacă. Împingerea în haos a seminţei. Capacitatea de reproducere şi valoarea nutritivă a cerealelor.

Observarea macrocosului ca sarcină a ştiinţei spirituale: Dezvoltarea pământului şi a plantelor

A CINCEA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 13 iunie 1924 — Corecta integrare de substanţe aduse îngrăşământului.
Tratarea cu compuşi de substanţe anorganice. Vivifierea directă a pământului cu substanţe organice. Dozarea homeopatică provenită din ambianţa cosmică. Forţe substanţiale vii şi radiante. Coada şoricelului în procesele naturale ale creşterii plantelor. Cerbul şi forţele cosmice. Acţiunile calciului şi matricaria chamomilla. Urzica, cea mai mare binefăcătoare a creşterii plantelor. Capacitarea cu raţiune a solului. Natura plantei şi bolile plantelor. Stejarul. Absorbirea de acid silicic de către pământ. Raportul calitativ reciproc în procesele organice. Acţiunea reciprocă a acidului silicic şi potasiului. Valeriana officinalis.

Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 13 iunie 1924
Întreţinerea în general a îngrăşământului. Amănunte privind preparatele pentru îngrăşământ. Preluarea hranei din atmosferă.

Individualizarea măsurilor întreprinse în agricultură

A ŞASEA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 14 iunie 1924 — Caracterul buruienii, al dăunătorilor animali şi al aşa-numitelor boli ale plantelor în faţa forumului naturii.
Acţiunile calcar şi siliciu ale pământului. Acţiunile planetelor. Influenţa Lunii şi activitatea de germinare din pământ. Forţele care favorizează formarea fructelor. Întreruperea acţiunii Lunii asupra buruienilor. Cenuşa. Sistemul planetar şi zodiacul. Acţiunile Lunii şi ale lui Venus asupra regnului animal. Exemplu caracteristic: şoarecele de câmp. Influenţele cosmice asupra insectelor şi animalelor inferioare. Nematoza sfeclei. Soarele în zodiac. Normalul şi maladivul la plante şi animale. Acţiunea Lunii şi formarea parazitară de ciuperci. Equisetum arvense.

Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 14 iunie 1924
Despre buruienile acvatice. Hernia rădăcinii de varză. Micoza viţei de vie. Rugina. Asupra problemei constelaţiilor. Îngrăşământul mineral.

A ŞAPTEA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 15 iunie 1924 — Acţiuni mutuale intime în natură: relaţia dintre agricultură, pomicultură şi creşterea animalelor.
Pomul în gospodărirea totală a naturii. Plante erbacee şi cereale. Cambiul. Mirosul plantelor de pe pământ şi mirosul pomilor. Caracterul rădăcinii. Înrudirea plantelor cu lumea insectelor. Râmele. Lumea păsărilor. Relaţie reciprocă între pădure, ogor şi pajişte: reglementarea pădurii. Afinitate intrinsecă între arbuşti şi mamifere. Interdependenţe intime între toate ciupercile şi lumea animalelor inferioare. Relaţia plantelor cu animalele şi a animalelor cu plantele. Dăruirea şi primirea în natură.

A OPTA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 16 iunie 1924 — Despre esenţa furajării.
Bipartiţia în organismul animal. Substanţă pământească şi substanţă cosmică. Forţe terestre şi forţe cosmice. Agricultura ca organism. Potenţialul de Eu în gunoi. Forţa de devenire a Eului în pământ. Agricultura ca individualitate. Interacţiunea curenţilor de substanţe şi de forţe la animalele de lapte, de povară şi de îngrăşat. Alimentaţia cu rădăcinoase. Sămânţa de in. Fânul. Soiurile de trifoi. Fierberea alimentelor. Sarea. Pătlăgelele roşii şi cartofii. Agricultura în relaţia cea mai strânsă cu viaţa socială.

Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 16 iunie 1924
Bălegarul şi mustul de bălegar. Asupra problemei constelaţiilor. Rolul electricităţii în natură. Fermentarea nutreţului. Îngrăşământul verde. Folosirea îngrăşământului uman. Moralitate şi mentalitate.

ALOCUŢIUNE — Koberwitz, 11 iunie 1924

Consemnările editorilor (germani) referitoare la desfăşurarea lucrului.

Indicaţii

DESENELE LA TABLĂ

Bibliografie

Rudolf Steiner despre opera sub formă de conferinţe

Ediţia completă a operelor lui Rudolf Steiner