Biblioteca antroposoficăRudolf Steiner

DIN CRONICA AKASHA

GA 11


Douăzeci de articole publicate în perioada 1904–1908

Traducere şi note: Victor Oprescu

Titlul original : Aus der Akasha-Chronik
Nr.curent în bibliografia generală GA 11

Traducerea s-a făcut după textul german, ediţia integrală
Taschenbüchausgabe, 1975
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
şi apare sub îngrijirea Societăţii Antroposofice


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 1997Coordonatorul colecției: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN


Coperta reproduce: Mati Klarwein, Peisaj descris, 1963 (detaliu)ISBN 973-9243-36-3


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

„Adevărurile ştiinţei spirituale, dacă sunt înţelese în mod corect, pot deveni cu adevărat pentru om un temei al existenţei sale, permiţându-i să-şi descopere valoarea, demnitatea şi identitatea, dându-i, în acelaşi timp, maximum de curaj în viaţă. Căci aceste adevăruri îl lămuresc asupra legăturii sale cu lumea din jur, îi dezvăluie scopurile superioare pe care trebuie să le urmărească şi care îi este adevărata menire. Şi totul în deplină armonie cu exigenţele prezentului, astfel că omul nu mai este nevoit să lupte cu antagonismul dintre credinţă şi ştiinţă.“

RUDOLF STEINER
CUPRINS

Prefaţă de Marie Steiner

Cultura prezentului în lumina ştiinţei spirituale

Din Cronica Akasha – Un cuvânt înainte

Strămoşii noştri atlanteeni

Trecerea de la a patra la a cincea rasă-rădăcină

Rasa lemuriană

Separarea sexelor

Perioadele imediat anterioare separării sexelor

Perioada hiperboreană şi perioada polară

Începutul Pământului actual. Desprinderea Soarelui

Desprinderea Lunii

Câteva observaţii necesare

Despre originea Pământului

Pământul şi viitorul său

Viaţa pe Saturn

Viaţa pe Soare

Viaţa pe Lună

Viaţa Pământului

Omul terestru şi alcătuirea sa cvadruplă

Răspuns la unele întrebări

Prejudecăţi pretins-ştiinţifice

Note şi observaţii cuprinse în ediţia germană

Anexa 1Planul etapelor parcurse de evoluţia omului şi a Pământului

Anexa 2Ierarhiile cereşti