Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

MISTERUL CREŞTIN

Adevărul Evangheliilor
Lucifer şi Christos
Vechiul esoterism şi rosicrucianismul
Cunoştinţele şi roadele ştiinţei spirituale

GA 97


Treizeci şi una de conferinţe şi şase răspunsuri la întrebări,
ţinute între 9 februarie 1906 şi 17 martie 1907 în diferite oraşe


Traducere după:
Rudolf Steiner
DAS CHRISTLICHE MYSTERIUM
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia, 1968
GA 97


Traducător: Mircea Bălău
Lectori: Ligia Sălăjan, Delia Popescu


©2006 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-633-003-6


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiCUPRINS [ Nota ]


ADEVĂRUL EVANGHELIILOR

Misterul creştinDüsseldorf, 9 februarie 1906

Imaginea religioasă despre lume a Evului Mediu în «Divina comedie» a lui DanteDüsseldorf, 11 februarie 1906

Evanghelia după Ioan, ca document iniţiatic. Prima conferinţă. Primele douăsprezece capitole ale Evangheliei după Ioan — Köln, 12 februarie 1906

Evanghelia după Ioan, ca document iniţiatic. A doua conferinţă. A doua parte a Evangheliei după Ioan — Köln, 13 februarie 1906

Evanghelia după IoanHeidelberg, 3 februarie 1907

Răspunsuri la întrebări  la conferinţa de la Heidelberg, 3 februarie 1907

Misteriul de pe GolgotaKöln, 2 decembrie 1906

Importanţa Crăciunului din punctul de vedere spiritual-ştiinţificLeipzig, 15 decembrie 1906

Originea crezurilor religioase şi a formulelor de rugăciuneLeipzig, 17 februarie 1907

Predica de pe munteStuttgart, 19 ianuarie 1907

Răspunsuri la întrebări la conferinţa de la Stuttgart, 19 ianuarie 1907

Tatăl nostruKarlsruhe, 4 februarie 1907

Tatăl nostruKöln, 6 martie 1907

Şcoala adepţilor din trecut. Misterele Spiritului, ale Fiului şi ale TatăluiDüsseldorf, 7 martie 1907

Promisiunea Spiritului adevăruluiKöln, 8 martie 1907

Iniţierea de odinioară şi creştinismul esotericMünchen, 17 martie 1907

LUCIFER ŞI CHRISTOS

Lucifer, purtătorul luminii. Christos, aducătorul iubiriiDüsseldorf, 30 martie 1906

Copiii lui Lucifer. Înlocuirea iubirii consanguine cu iubirea spiritualăDüsseldorf, 4 aprilie 1906

Raţiunea ca dar al lui Lucifer şi transformarea viitoare a acesteia într-o nouă clarvedereStuttgart, 29 aprilie 1906

Răspunsuri la întrebări la conferinţa de la Stuttgart, 29 aprilie 1906

VECHIUL ESOTERISM ŞI ROSICRUCIANISMUL

Cele trei căi de iniţiere. Alocuţiune la întemeierea ramurii ParacelsusBasel, 19 septembrie 1906

Calea yoga, iniţierea creştin-gnostică şi esoterismul rosicrucienilorKöln, 30 noiembrie 1906

Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare în sensul rosicrucian? München, 11 noiembrie 1906

Cine sunt rosicrucienii?Leipzig, 16 februarie 1907

Iniţierea creştină şi instruirea rosicrucianăViena, 22 februarie 1907

CUNOŞTINŢELE ŞI ROADELE PENTRU VIAŢĂ ALE ŞTIINŢEI SPIRITUALE

Legea karmei ca rezultat al vieţii faptelor. Cauzele bolilor şi ereditateaStuttgart, 14 martie 1906

Misterul Graalului în opera lui Richard WagnerLandin (Mark), 29 iulie 1906

Muzica operei «Parsifal» ca expresie a suprasensibiluluiKassel, 16 ianuarie 1907

Cele trei aspecte ale lumiiKöln, 4 decembrie 1906

Interiorul PământuluiMünchen, 21 aprilie 1906

Care sunt motivele pentru care există astăzi o mişcare teosofică?Leipzig, 25 aprilie 1906

Răspunsuri la întrebări la conferinţa de la Leipzig, 25 aprilie 1906

Pietrele preţioase şi metalele în relaţia lor cu evoluţia Pământului şi a omeniriiLeipzig, 13 octombrie 1906

Răspunsuri la întrebări la conferinţa de la Leipzig, 13 octombrie 1906

Puncte de vedere spiritual-ştiinţifice asupra problemei educaţieiLeipzig, 12 ianuarie 1907

Sufletul animalului şi individualitatea umanăLeipzig, 16 martie 1907

Răspunsuri la întrebări la conferinţa de la Leipzig, 16 martie 1907

Note

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner