Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

EVANGHELIA DUPĂ IOAN

VOLUMUL II

GA 103


Ciclu de 12 conferințe ținut la Hamburg între 18 şi 31 mai 1908


Traducere de Adriana ONOFREI și Adrian ILIESCU


Rudolf Steiner, Das Johannes-Evangelium
Dornach/Elvetia, 1955


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română
sunt rezervate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2009


COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MIHAELA TUDOR
Coperta: SILVIU IORDACHE


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Evanghelia după Ioan / Rudolf Steiner; trad.: Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei. - Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2009
3 vol.
ISBN 978-606-92265-4-4
Vol. 2. - ISBN 978-606-92265-1-3

I. Iliescu, Adrian (trad.)
II. Onofrei, Adriana (trad.)

226.5.07


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


ISBN 
978-606-92265-4 4

978-606-92265-1-3


coperta cartii


coperta spate

COPERTA IV

După cum spune chiar Rudolf Steiner, prezentul ciclu de conferinţe nu constituie un simplu comentariu al textului „evangheliei esoterice”, ci are ca scop pe de o parte aprofundarea noţiunilor antroposofice, iar pe de altă parte înţelegerea mai clară a importantului document cu ajutorul reprezentărilor obţinute prin abordarea antroposofică.

Căile pe care autorul le deschide gândirii într-un moment în care materia părea să fi învins definitiv spiritul, la începutul secolului al XX-lea, permit abordarea şi reactualizarea pe un plan superior a cunoaşterii rostului omului şi Universului. Conştientizarea sensurilor fundamentale ale coborârii lui Dumnezeu printre oameni, prin jertfa, unică în istorie, făcută de Christos prin moartea pe cruce în beneficiul tuturor oamenilor, deschide căi noi pentru reunificarea ştiinţei, artei şi religiei, pentru trezirea în eul uman a conştienţei de sine şi a apartenenţei sale la întregul Univers.

Toate aceste scopuri pot fi atinse numai prin fortificarea omului care se pătrunde de Impulsul lui Christos.

biolog dr. Petre PAPACOSTEA

CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferințelor lui Rudolf Steiner

Din Prefața Mariei Steiner la ediția a patra

CONFERINŢA IHamburg, 18 mai 1908 — Doctrina Logosului

CONFERINŢA a II-aHamburg, 19 mai 1908 — Esoterismul creştin

CONFERINŢA a III-aHamburg, 20 mai 1908 — Misiunea Pământului

CONFERINŢA a IV-aHamburg, 22 mai 1908 — Învierea tui Lazăr

CONFERINŢA a V-aHamburg, 23 mai 1908 — Cele şapte grade ale iniţierii răsăritene. Intervenţia puterilor şi forțelor divin-spirituale în corpul fizic şi în cel eteric al omului în timpul somnului

CONFERINŢA a VI-aHamburg, 25 mai 1908 — „Eu sunt”-ul

CONFERINŢA a VII-aHamburg, 26 mai 1908 — Misteriul de pe Golgota. Christos, Spiritul Pământului. Christos şi legea karmei

CONFERINŢA a VIII-aHamburg, 27 mai 1908 — Evoluţia omului legată de principiul christic

CONFERINŢA a IX-aHamburg, 29 mai 1908 — Profetismul şi naşterea creştinismului

CONFERINŢA a X-aHamburg, 30 mai 1908 — Acțiunea impulsului lui Christos în cadrul omenirii

CONFERINŢA a XI-a  — Hamburg, 30 mai 1908 — Inițierea creştină

CONFERINŢA a XII-aHamburg, 31 mai 1908 — Natura „Fecioarei Sophia” şi a Duhului Sfânt