Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

LUMEA SIMŢURILOR ŞI LUMEA SPIRITULUI

GA 134


Şase conferinţe prezentate la Hanovra
între 27 decembrie 1911 şi 1 ianuarie 1912


Traducere după:
Rudolf Steiner
DIE WELT DER SINNE UND DIE WELT DES GEISTES
GA 134
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1990

Imaginea de pe copertă:  Rudolf Steiner ‒ Viaţă nouă (Mamă şi copil) 1924


Traducători: Diana Sălăjanu

Redactor: Ligia Sălăjanu


©1994 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-9196-98-5


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861 – 1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există erori”.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Indicaţii”.
CUPRINS


PRIMA CONFERINŢĂHanovra, 27 decembrie 1911 — Lupta dintre direcţia de gândire şi simţire materialistă şi direcţia de gândire spirituală. Omul aşa cum l-a vrut Dumnezeu şi omul înstrăinat de Dumnezeu. Educarea gândirii în sensul uimirii, veneraţiei şi al acordului cu fenomenele lumii.

CONFERINŢA A DOUAHanovra, 28 decembrie 1911 — Lăsarea în voia mersului lumii. Voinţa ce domneşte în lumea senzorială. Înţelepciunea ce domneşte în lumea naşterii şi a pieirii. Binele ca principiu creator, răul ca principiu aducător de moarte.

CONFERINŢA A TREIAHanovra, 29 decembrie 1911 — Misterele vieţii. Dereglarea echilibrului prin influenţa luciferică. Îmbinarea neregulată a celor patru componente ale naturii umane.

CONFERINŢA A PATRAHanovra, 30 decembrie 1911 — Trăirile materiei în spaţiu şi trăirile sufletului în timp. Plăsmuirea şi mişcarea vieţii sufleteşti în formaţiuni nespaţiale. Apariţia materiei care umple spaţiul din sfărâmarea formelor nespaţiale ale spiritualului. Diferite feluri de materie în natură şi în om.

CONFERINŢA A CINCEAHanovra, 31 decembrie 1911 — Fiinţa duală a omului: forma ce se pulverizează şi substanţa ce radiază. Misterul integrării ei în Cosmos: tehnica funcţionării karmei. Aprinderea spiritualului prin descompunerea materiei. Sângele, un suc cu totul deosebit.

CONFERINŢA A ŞASEAHanovra, 1 ianuarie 1912 — Realităţi în devenire şi realităţi care mor. Cele şapte sfere ale plantelor şi punctul lor central. Cum lucrează lumea înconjurătoare la crearea omului global. Sfârşitul filosofiei ca ştiinţă a ideilor. Procesul expiraţiei şi inspiraţiei spirituale.

Invitaţie la un ciclu de conferinţe

Note

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale

Rudolf Steiner – viaţa şi opera

Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner