Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CICLUL ANULUI CA PROCES DE RESPIRAŢIE A PĂMÂNTULUI
ŞI CELE PATRU MARI PERIOADE DE SĂRBĂTOARE

Cinci conferinţe prezentate la Dornach
31 martie - 8 aprilie 1923

ANTROPOSOFIA ŞI INIMA UMANĂ

Patru conferinţe prezentate la Viena,
27 septembrie - 1 octombrie 1923

GA 223Traducere după:
Rudolf Steiner
DER JAHRESKREISLAUF ALS ATMUNGSVORGANG DER ERDE UND DIE VIER GROSSEN FESTESZEITEN
DIE ANTHROPOSOPHIE UND DAS MENSCHLICHE GEMÜT
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1985
GA 223


Traducător: Diana Sălăjanu

Redactor: Agenor Crişan


©2002 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-9196-76-7


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicaţiile din opera sub formă de conferinţe
a lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din dipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli “.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie completă (GA).
CUPRINS

CICLUL ANULUI CA PROCES DE RESPIRAŢIE A PĂMÂNTULUI

CONFERINŢA ÎNTÂIDornach, Vinerea Mare, 31 martie 1923 — Ciclul anului ca proces de respiraţie a Pământului şi sărbătorile legate de acesta. Solstiţiul de iarnă, inspiraţie: Naşterea lui Iisus. Vechi misterii, Paştile: Începutul expiraţiei, fixarea datei Paştilor. Sânzienele: Expiraţie. Mihaeli: Începutul inspiraţiei. Lupta lui Mihael cu balaurul. Ziua de 29 septembrie. Sărbătoarea lui Mihael.

CONFERINŢA A DOUADornach, Duminica Paştilor, 1 aprilie 1923 — Esenţa ideii de Paşti. Ciclul anual ca inspiraţie şi expiraţie a spiritual-sufletescului Pământului. Crăciunul. Reţinerea respiraţiei. Misteriile chtonice. Forţele Lunii. Activitatea forţelor ahrimanice. Sânziene: Expiraţie. Realitatea subpământească şi cea suprapământească. Paştile: Misterul de pe Golgota. Ideea de Sânziene - pol opus ideii Crăciunului, ideea de Mihaeli, pol opus ideii de Paşti. Sărbătoarea lui Mihael ca sărbătoare a toamnei.

CONFERINŢA A TREIADornach, Lunea Paştilor, 2 aprilie 1923 — Trăirea ciclului anual de către oamenii unor epoci vechi. Evul Mediu: Ideea de Paşti, punerea în mormânt şi învierea. Scolastica: din ea s-au născut numai ştiinţele moderne despre natură. Viitor: Înnoirea vieţii sociale prin ideea mihaelică. Fiinţele elementare în cadrul ciclului anual. Impulsul tripartiţiei ca impuls al spiritualităţii din natură.

CONFERINŢA A PATRADornach, 7 aprilie 1923 — Sărbătorile miezului de vară şi ale miezului de iarnă din vremurile vechi în legătură cu misteriile, în conştienţa imaginativă de vis a omenirii de odinioară. Vara: hore, dansuri, manifestări poetic-muzicale. Esenţa cântecului păsărilor. Iarna: dezlegare de ghicitori, activităţi de modelare plastică, forme de animale, vieţuirea formei umane.

CONFERINŢA A CINCEADornach, 8 aprilie 1923 — Vieţuirea ciclului natural în vechile misterii. Miezul verii: Primeşte lumina. Toamna: Priveşte în jurul tău. Iarna: Fereşte-te de rău. Primăvara: Cunoaşte-te pe tine însuţi. Înnoirea sărbătorii Mihaeli ca sărbătoare a curajului sufletesc.

ANTROPOSOFIA ŞI INIMA UMANĂ

CONFERINŢA ÎNTÂIViena, 27 septembrie 1923 — Elemente ale concepţiei despre lume şi impulsuri determinante pentru om în imaginea luptei lui Mihael cu balaurul.

CONFERINŢA A DOUAViena, 28 septembrie 1923 — Răspunderea omului faţă de Cosmos. Necesitatea de a simţi ideile antroposofice drept puteri de viaţă.

CONFERINŢA A TREIAViena, 30 septembrie 1923 — Condiţiile instituirii unei sărbători a toamnei. Misteriile druidice şi misteriile lui Mithras.

CONFERINŢA A PATRAViena, 1 octombrie 1923 — Omul poate să devină un cetăţean al Cosmosului. Importanţa socială pe care ar putea-o avea o sărbătoare a lui Mihael. Spiritualitate pământească şi spiritualitate umană.

Note

DESENELE LA TABLĂ

Rudolf Steiner despre transcrierea conferinţelor

Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner