Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CURSUL ANULUI TRĂIT ÎN PATRU IMAGINAŢIUNI COSMICE

GA 229

Cinci conferinţe ţinute la Dornach din 5 până pe 13 octombrie 1923
şi o conferinţă, Stuttgart 15 octombrie 1923

coperta cartii

Traducere după:
Rudolf Steiner
DAS MITERLEBEN DES JAHRESLAUFES IN VIER KOSMISCHEN IMAGINATIONEN
Editura Rudolf Steiner, Dornach / Elveţia 1999
GA 229

Traducător: Delia Popescu
Lector: Agenor Crişan

©2007 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 978-973-663-025-4

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17, Mobil: 0740.216.020; 0745.086.007
edituratriade@yahoo.comDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861-1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrările scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute „drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. El i-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: „Trebuie, totuşi, să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea autobiografică Cursul vieţii mele (capitolul XXXV), el se exprimă în legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare la diferitele domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului «Note».
CUPRINS

PRIMA CONFERINŢA, Imaginaţiunea mihaelică — Dornach, 5 octombrie 1923
Îndemnul lui Mihael, ca indicator în lumina astrală. Sulfurizare vara, meteorizare toamna. Fierul meteoritic – armă divină împotriva configuraţiei şerpeşti ahrimanice. Ştiinţele naturii şi tehnica, constituite pe baza fierului. Puterea materială a fierului trebuie să fie spiritualizată în sabie mihaelică.
A DOUA CONFERINŢĂ a II-a, Imaginaţiunea Crăciunului  — Dornach, 6 octombrie 1923
Pământul, privit din punct de vedere cosmic, este o picătură de mercur. Acţiunea diluţiilor foarte înalte (Kolisko). Procesele Sulfur, Mercur şi Sal de-a lungul anotimpurilor. Formarea de cenuşă. Forţele solare şi cele lunare, iarna. Facioara Maria şi copilul Iisus.
A TREIA CONFERINŢĂ, Imaginaţiunea pascală — Dornach, 7 octombrie 1923
Metamorfozele calcarului. Iluziile şi speranţele entităţilor ahrimanice şi luciferice. Ahriman vrea să sclerozeze pământul şi omul, Lucifer vrea să dizolve tot ceea ce este fizic. Amândoi vor să desfiinţeze omenirea. Între Lucifer şi Ahriman stă Christos. Înviatul. Rafael cu caduceul lui Mercur. Cultul pascal; Christos ca terapeut.
A PATRA CONFERINŢĂ, Imaginaţiunea ioaneică — Dornach, 12 octombrie 1923
Spiritualul în natura dormitândă. Voinţă cosmică jos, inteligenţă cosmică sus. Chipul grav, cald-luminos al lui Uriel. Întreţeserea elementelor naturale cu cele morale. Conştiinţa istorică. Spiritul-tată, Materia-mamă, Fiul. Imaginaţiunea ioaneică: Trinitatea; în fundal, Uriel. Misteriile înalturilor, adâncurilor şi mijlocului.
A CINCEA CONFERINŢĂ, Colaborarea celor patru Arhangheli în timpul anului — Dornach, 13 octombrie 1923
Goethe în Faust: „Cum toate se-ntreţes într-un întreg”, „Puterile cereşti, tot coborând şi iar suind”. Vindecare prin sistemul respirator: Rafael. Sistemul nutritiv: Gabriel.
IMAGINAŢIUNEA MIHAELICĂ. Indicator spiritual pe parcursul anului — Stuttgart, 15 octombrie 1923
Îndemnul lui Mihael. Lupta lui Mihael cu balaurul. Sulfur şi fier.

Anexă

Note

DESENELE LA TABLĂ

Rudolf Steiner despre stenogramele conferințelor sale

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner