Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

INTRODUCERI LA SCRIERILE DE ŞTIINTE NATURALE ALE LUI GOETHE

TOTODATĂ O FUNDAMENTARE A ŞTIINŢEI SPIRITUALE (ANTROPOSOFIE)

GA 1


coperta cartii

Traducere după:
Rudolf Steiner
EINLEITUNGEN ZU GOETHES NATURWISSENSCHAFTLICHEN SCHRIFTEN
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia, 1987
GA 1

Traducător: Diana Sălăjanu
Redactor: Agenor Crişan
Coperta:Adriana Crişan

©1999 EDITURA TRIADE, Cluj-Napoca pentru prezenta versiune a traducerii
ISBN 973-9196-41-1

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9, 400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17, Mobil: 0740.216.020; 0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
Referitor la extinderea titlului

Titlul mai vechi, “Scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe”, a fost extins în ediţia din 1987 drept “Introduceri la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe” şi, de asemenea, adăugându-se ca subtitlu: “în acelaşi timp o fundamentare a ştiinţei spirituale (antroposofie)”. Referitor la aceasta, facem următoarea observaţie: Profunda înţelegere a modului goethean de a privi natura şi lumea, care este expusă în aceste introduceri, a fost posibilă numai prin faptul că în tânărul Rudolf Steiner era deja în plină evoluţie un punct de vedere congenial în momentul în care a făcut cunoştinţă cu ştiinţa goetheană despre natură. În acest fel, faptul de a se adânci în scrierile lui Goethe a dus, de asemenea, la înflorirea propriului său punct de vedere şi acesta şi-a găsit astfel expresia în scris. Aşa se face deci că acele concepţii fundamentale care au fost prezentate în introduceri au devenit, “totodată, o fundamentare a ştiinţei spirituale (a antroposofiei)”. Alături de aceasta trebuie să subliniem însă că “edificiul de gânduri” existent, de exemplu, în Adevăr şi ştiinţă şi în Filosofia libertăţii, precum şi în scrierile de mai târziu şi în conferinţe, “este un întreg întemeiat în sine, care nu trebuie dedus din concepţia despre lume a lui Goethe”.
CUPRINS


În loc de prefaţă: din autobiografia lui Rudolf Steiner “Cursul vieţii mele”, cap. VI”

1884, Vol. I

I.  Introducere

II.  Naşterea teoriei metamorfozei

III.  Naşterea ideilor lui Goethe despre formarea animalelor

IV.  Despre esenta şi importanţa scrierilor lui Goethe referitoare la formarea lumii organice

V.  Încheierea consideraţiilor despre concepţiile morfologice ale lui Goethe

1887, Vol. II

VI.  Modul de cunoaştere goetheană

VII.  Despre ordinea scrierilor ştiinţifice ale lui Goethe

VIII.  De la artă la ştiinţă

IX.  Teoria goetheană a cunoaşterii

X.  Cunoaştere şi acţiune în lumina gîndirii goetheene

XI.  Raportul gândirii goetheene cu alte concepţii

XII.  Goethe şi matematica

XIII.  Principiul geologic fundamental al lui Goethe

XIV.  Reprezentările de meteorologie ale lui Goethe

1890, Vol. III

XV.  Goethe şi iluzionismul ştiinţelor naturii

XVI.  Ghoethe ca gânditor şi cercetător

1897, Vol. IV, secţiunile 1 şi 2

XVII.  Goethe împotriva atomismului

XVIII.  Concepţia despre lume a lui Goethe în “maxime în proză”


Privire de ansamblu asupra activităţii desfăşurată de Rudolf Steiner ca editor între anii 1884-1897

Registru de persoane

Privire de ansamblu asupra Ediţiei Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner