Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ADEVĂR ŞI ŞTIINŢĂ

Prolog la o „Filosofie a libertăţii“

GA 3


„Adevăr şi ştiinţă“
a fost publicată în limba română într-un singur volum, împreună cu:
Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume
şi Filosofia libertăţiiTraducere după:
Rudolf Steiner
WAHRHEIT UND WISSENSCHAFT – Vorspiel einer „Philosophie der Freiheit”
Editura Rudolf Steiner, Dornach / Elveţia 1968
GA 3


Traducător:
Traian Dragoş

Lectori:
Sorin Ţigăreanu şi Agenor Crişan


©1996 Toate drepturile asupra prezentei traduceri sunt rezervate
EDITURII TRIADE


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com

ISBN 978-9196-10-1
coperta cartiicoperta spate

COPERTA IV

Din îngrijirea Operelor lui Goethe de ştiinţe ale naturii, pentru ediţia “Literatura naţională germană”, Rudolf Steiner a putut desprinde Liniile fundamentale pentru o teorie a cunoaşterii ce poate proveni din concepţia despre lume a lui Goethe. În felul acesta, procesului de cunoaştere i se deschide calea dinspre lumea simţurilor către cea spirituală. Concepţia filosofică a lui Steiner se constituie ca un edificiu de idei unitar, de sine stătător, cu referire la Fichte, la care problema Eului ocupă locul central [Adevăr şi ştiinţă]. În lucrarea Filosofia libertăţii procesul de cunoaştere va fi tratat pornind de la conceptul de intuiţie, în relaţie cu principiile etice.ISBN 973-9196-02-0
ISBN 973-9196-09-8
ISBN 973-9196-10-1
ISBN 973-9196-11-x
Închinată lui
DR. EDUARD VON HARTMANN
în semn de caldă apreciere


CUPRINS

PREFAŢĂ

INTRODUCERE

I. PRELIMINARII

II. PROBLEMA FUNDAMENTALĂ  A TEORIEI CUNOAŞTERII LA KANT

III. TEORIA CUNOAŞTERII DUPĂ KANT

IV. PUNCTELE DE PORNIRE ALE TEORIEI CUNOAŞTERII

V. CUNOAŞTERE ŞI REALITATE

VI. TEORIA CUNOAŞTERII FĂRĂ PREMISĂ ŞI DOCTRINA ŞTIINŢEI LA FICHTE

VII. CONSIDERAŢIE FINALĂ EPISTEMOLOGICĂ

VIII. CONSIDERAŢIE FINALĂ PRACTICĂ

TRIMITERI ALE EDITORULUI la a V-a ediţie, 1980

EDIŢIA OPERELOR COMPLETE ALE LUI  RUDOLF STEINER