Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

FILOSOFIA LIBERTĂŢII

TRĂSĂTURI FUNDAMENTALE ALE UNEI
CONCEPŢII MODERNE DESPRE LUME

GA 4


„Filosofia libertăţii” a fost publicată în limba română într-un singur volum, împreună cu:
Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume
şi  Adevăr şi ştiinţăTraducere după:
«Die Philosophie der Freiheit. –
Grundzüge einer modernen Weltanschauung –
Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode»
Editura Rudolf Steiner, Dornach / Elveţia 1987
GA 4 


Pentru realizarea acestei ediţii s-au utilizat traduceri făcute de
Constantin Oarcea, Ioan Ionaşiu, Iustin Iustian,
Doina Frumuzache, Delia Popescu


În final textele au fost lectorate, colaţionate şi stabilite de  
Sorin Ţigăreanu şi Agenor Crişan


©1996 Toate drepturile asupra prezentei traduceri sunt rezervate
EDITURII TRIADE


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com

ISBN 973­9196­11­x
coperta cartiicoperta spate

COPERTA IV

Din îngrijirea Operelor lui Goethe de ştiinţe ale naturii, pentru ediţia “Literatura naţională germană”, Rudolf Steiner a putut desprinde Liniile fundamentale pentru o teorie a cunoaşterii ce poate proveni din concepţia despre lume a lui Goethe. În felul acesta, procesului de cunoaştere i se deschide calea dinspre lumea simţurilor către cea spirituală. Concepţia filosofică a lui Steiner se constituie ca un edificiu de idei unitar, de sine stătător, cu referire la Fichte, la care problema Eului ocupă locul central [Adevăr şi ştiinţă]. În lucrarea Filosofia libertăţii procesul de cunoaştere va fi tratat pornind de la conceptul de intuiţie, în relaţie cu principiile etice.ISBN 973-9196-02-0
ISBN 973-9196-09-8
ISBN 973-9196-10-1
ISBN 973-9196-11-x
CUPRINS

Prefaţă la noua ediţie [1918]

ŞTIINŢA LIBERTĂŢII

I. Acţiunea conştientă a omului

II. Impulsul fundamental către cunoaştere

III. Gândirea în slujba conceperii lumii

IV. Lumea ca percepţie

V. Cunoaşterea lumii

VI. Individualitatea omenească

VII. Există limite ale cunoaşterii?

REALITATEA LIBERTĂŢII

VIII. Factorii vieţii

IX. Ideea de libertate

X. Filosofia libertăţii şi monismul

XI. Finalitatea universală şi finalitatea vieţii (Determinarea omului)

XII. Fantezia morală (Darwinism şi moralitate)

XIII. Valoarea vieţii  (Pesimism şi optimism)

XIV. Individualitate şi specie

ULTIMELE PROBLEME

Consecinţele monismului

Primul apendice

Al doilea apendice


Indicaţii ale editorului

Note

Biografie cronologică RUDOLF STEINER

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner