Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

LINII FUNDAMENTALE ALE UNEI TEORII A CUNOAŞTERII
ÎN CONCEPŢIA GOETHEANĂ DESPRE LUME

CU REFERIRE ÎNDEOSEBI LA SCHILLER

În acelaşi timp un supliment la «Scrierile lui Goethe de ştiinţe ale naturii»
din seria «Literatura Naţională Germană» a lui Kürschner

GA 2


„Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume”
a fost publicată în limba română într-un singur volum, împreună cu:
Adevăr şi ştiinţă şi Filosofia libertăţiiTraducere după:
«Grundlinien einer  Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung
mit besonderer Rücksicht auf Schiller, Zugleich eine Zugabe zu „Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften“
in Kürschners „Deutsche National-Literatur“»
Editura Rudolf Steiner, Dornach / Elveţia 1979
GA 2 

Pentru realizarea acestei ediţii s-au utilizat traduceri făcute de
Diana Sălăjanu, Petre Moga, Traian Dragoş, Doina Frumuzache

Textele au fost lectorate de
Marcel Hălmăgean, Sorin Ţigăreanu şi Agenor Crişan

În final textele au fost colaţionate şi stabilite de
Sorin Ţigăreanu şi Agenor Crişan


©1996 Toate drepturile asupra prezentei traduceri sunt rezervate
EDITURII TRIADE


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com

ISBN 973­9196-09-8
coperta cartiicoperta spate

COPERTA IV

Din îngrijirea Operelor lui Goethe de ştiinţe ale naturii, pentru ediţia “Literatura naţională germană”, Rudolf Steiner a putut desprinde Liniile fundamentale pentru o teorie a cunoaşterii ce poate proveni din concepţia despre lume a lui Goethe. În felul acesta, procesului de cunoaştere i se deschide calea dinspre lumea simţurilor către cea spirituală. Concepţia filosofică a lui Steiner se constituie ca un edificiu de idei unitar, de sine stătător, cu referire la Fichte, la care problema Eului ocupă locul central [Adevăr şi ştiinţă]. În lucrarea Filosofia libertăţii procesul de cunoaştere va fi tratat pornind de la conceptul de intuiţie, în relaţie cu principiile etice.ISBN 973-9196-02-0
ISBN 973-9196-09-8
ISBN 973-9196-10-1
ISBN 973-9196-11-x
CUPRINS

Cuvânt înainte la noua ediţie

Cuvânt înainte la prima ediţie

A. PROBLEME PRELIMINARE

 1. Punct de plecare
 2. Ştiinţa lui Goethe după metoda lui Schiller
 3. Misiunea ştiinţei noastre

B. EXPERIENŢA

 1. Stabilirea conceptului de experienţă
 2. Observaţie cu privire la conţinutului experienţei
 3. Îndreptarea unei concepţii eronate despre experienţa globală
 4. Apel la experienţa fiecărui cititor

C. GÂNDIREA

 1. Gândirea ca experienţă superioară în cadrul experienţei
 2. Gândire şi conştienţă
 3. Natura lăuntrică a gândirii

D. ŞTIINŢA

 1. Gândire şi percepţie
 2. Intelect şi raţiune
 3. Cunoaşterea
 4. Temeiul lucrurilor şi cunoaşterea

E. CUNOAŞTEREA NATURII

 1. Natura anorganică
 2. Natura organică

F. ŞTIINŢELE SPIRITULUI

 1. Introducere: spirit şi natură
 2. Cunoaştere psihologică
 3. Libertatea umană
 4. Optimism şi pesimism

G. ÎNCHEIERE

 1. Cunoaştere şi creaţie artistică

Observaţii la prima ediţie, 1886

Observaţii la noua ediţie, 1924

Indicaţii ale editorului

Registru de nume