Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

EVENIMENTUL APARIȚIEI LUI CHRISTOS ÎN LUMEA ETERICĂ

GA 118


Şaisprezece conferinţe ţinute între 25 ianuarie şi 15 mai 1910 în diferite orașe


Traducere după:
Rudolf Steiner
DAS EREIGNIS DER CHRISTUS-ERSCHEINUNG IN DER ÄTHERISCHEN WELT
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveția 1977
GA 118


Traducător: Agenor Crișan

Lector: Doina Frumuzache

Imaginea de pe copertă: Nina Sombart: „Heruvim în fața paradisului”©1999 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-9196-31-4


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Indicații”.
CUPRINS [ Notă ]


Evenimentul apariţiei lui Christos în lumea etericăKarlsruhe, 25 ianuarie 1910

Însemnătatea reîntrupărilor pentru evoluţia sufletului omenesc. Transformarea conştienţei omeneşti prin diferite epoci: epoca de aur, epoca de argint, epoca de bronz şi epoca întunecată. Dezvoltarea noii clarvederi eterice prin încheierea în anul 1899 a epocii întunecate. Perceperea eterică a lui Christos. Misiunea viitoare a profeţilor (Moise, Avraam).

Ştiinţa spirituală ca pregătire pentru noua vedere etericăHeidelberg, 27 ianuarie 1910

Sensul şi însemnătatea vieţilor pământeşti repetate. Pierderea vechii clarvederi şi dezvoltarea conştienţei eului. Epoca de aur, epoca de argint, epoca de bronz şi epoca întunecată. Apariţia lui Christos în epoca întunecată. Dezvoltarea noii clarvederi în secolul al XX-lea. Reapariţia lui Christos în eteric. Pavel - Viziunea lui Christos în faţa Damascului.

Evoluţie interioară şi posibilităţi de dezvoltare exterioarăPforzheim, 30 ianuarie 1910

Cele două curente ale evoluţiei interioare şi exterioare: dezvoltarea elementului individual care este purtat prin reîntrupări şi formarea învelişurilor omului, în perioade de 7 ani. Educaţia conform spiritului, premisă pentru formarea corectă a trupului fizic, a trupului eteric şi a trupului astral. Rătăciri ale tineretului ca urmare a învelişurilor greşit prelucrate. Legătura dintre transformarea condiţiilor de pe Pământ şi transformarea capacităţilor sufleteşti prin întrupări repetate. Omisiuni de care te faci tu însuţi vinovat sau nu în încarnările omului individual.

Noua epocă spirituală şi revenirea lui ChristosDüsseldorf, 20 februarie 1910

Vechea clarvedere de vis şi perceperea ierarhiilor. Conştienţa de zi şi perceperea lumii fizice. Sănătatea şi boala în timpurile trecute şi acum. Vindecarea prin acţiunea lumii spirituale. Impulsul lui Christos şi dezvoltarea eului. Fericirile din Predica de pe munte. Noua vedere eterică.

Budismul şi creştinismul paulinicKöln, 27 februarie 1910

Învăţătura lui Buddha despre lume ca maya. Învăţătura lui Pavel despre purificarea forţelor sufletului pentru a putea percepe spiritualul din spatele mayei. Noua vedere eterică şi perceperea lui Christos în eteric. Viitorul Maitreya Buddha.

Tainele cosmosului. Cometele şi LunaStuttgart, 5 martie 1910

Corespondenţa dintre polaritatea macrocosmică Soare - Pământ şi polaritatea cap - membre în organismul uman. Polaritatea dintre cometă şi Lună şi raportarea sa la masculin şi feminin. Acţiunea cometelor şi acţiunea Lunii asupra vieţii omului pe Pământ. Cometa Halley şi viaţa spirituală omenească.

Reapariţia lui Christos în etericStuttgart, 6 martie 1910

Diferitele forme de percepţii spirituale în epoca lui Avraam, Moise şi Solomon şi reflectarea lor în epoca creştină. Clarvederea viitorului, perceperea acţiunilor karmice compensatoare viitoare. Pavel în faţa Damascului: vederea lui Christos. Apariţia unor falşi Mesia. Ţara Shamballa.

Despre începutul unei epoci spirituale. Cometele şi importanţa lor pentru existenţa PământuluiMünchen, 13 martie 1910

Acţiunea forţelor cosmice asupra omului care doarme. Polaritatea Soare - Pământ în cosmos şi corespondenţa ei cu polaritatea cap-membre în om. Masculin şi feminin în raport cu Luna şi cu cometele. Dezvoltarea materialismului şi cometa Halley. Clarvederea viitorului.

Predica de pe munte. Ţara SchamballaMünchen, 15 martie 1910

Coborârea eului uman şi evenimentul Christic. Ioan Botezătorul, învăţătura lui şi Botezul. Fericirile din Predica de pe munte şi componentele fiinţei umane. Dezvoltarea clarvederii eterice drept capacitate naturală. Însemnătatea reapariţiei lui Christos în eteric pentru cei vii şi pentru cei morţi.

Revenirea lui ChristosPalermo, 18 aprilie 1910

Stingerea clarvederii naturale ca de vis, la începutul epocii întunecate. Dezvoltarea unei noi clarvederi conştiente începând cu sfârşitul epocii întunecate în anul 1899. Învăţătura despre reapariţia lui Christos în eteric drept a Cincea Evanghelie a rozecrucienilor.

Viitoarea vedere etericăHanovra, 10 mai 1910

Perceperea trupului eteric al omului şi a contraimaginilor faptelor (karma) prin dezvoltarea noii clarvederi. Interacţiunea dintre macrocosmos şi microcosmos: mersul vertical al omului şi forţele Soarelui şi ale Pământului; masculinul şi femininul ca expresie microcosmică a polarităţii macrocosmice dintre comete şi Lună; creierul masculin şi cel feminin; însemnătatea cometelor pentru existenţa Pământului. Cometa Halley şi dezvoltarea materialismului. Reapariţia lui Christos în eteric.

Rusaliile, sărbătoarea individualităţii libereHamburg, 15 mai 1910

Însemnătatea sărbătorii de Rusalii pentru ţările din apus. Principiul legat de popor (principiul feminin), principiul de individualizare (masculin) şi principiul uman general (Christos). Spiritul Sfânt şi evoluţia viitoare spre om liber. Sărbători cu dată fixă şi sărbători a căror dată nu este fixă. Impulsul lui Christos ca impuls al libertăţii. Ideea reîncarnării în budism şi în timpurile post-creştine; învăţătura despre reîncarnare trebuie să pătrundă şi în creştinismul exoteric. Gândul Rusaliilor şi viitorul creştinismului. Maxima lui Rudolf Steiner: „Fiinţe se rânduie lângă fiinţă în întinderile spaţiului...”

ANEXĂ
Revenirea lui Christos în etericNotiţe de la conferinţă, Kassel, 6 februarie 1910

Curentul de evoluţie exterior şi cel interior în cursul vieţii fiecărui om şi al omenirii (exemplu: poetul ungar Petőfi şi pictorul Asmus Carstens). Trecerea de la vechea clarvedere la conştienţa eului în legătură cu Kali Yuga şi cu Evenimentul de pe Golgota. Noua vedere eterică şi reapariţia lui Christos în eteric.

Fiinţa omuluiNotiţe de la conferinţă, Roma, 11 aprilie 1910

Poziţia ştiinţei spirituale faţă de mărturisirea de credinţă şi faţă de ştiinţă. Două drumuri ale evoluţiei vechi: drumul extazului (adormire conştientă) şi drumul misticii creştine şi a Misteriilor egiptene (trezire conştientă). Iniţierea rozecruciană modernă reuneşte cele două căi.

Lumile superioare şi legătura lor cu lumea noastrăNotiţe de la conferinţă, Roma, 12 aprilie 1910

Stările alternative de trezie şi de somn, de viaţă şi de moarte. Transformarea trăirilor în capacităţi şi forţe în timpul somnului. Potenţarea vieţii de la încarnare la încarnare. Iniţierea rozecruciană.

Impulsul lui Christos şi marii lui vestitoriNotiţe de la conferinţă, Roma, 13 aprilie 1910

Pregătirea înţelegerii lui Christos prin Bodhisattvi. Buddha şi Christos. Maitreya Buddha. Zoroastru şi Pavel. Noua vedere eterică şi vederea în viitor a imaginilor de compensare karmică. Reapariţia lui Christos în eteric. Misiunea Bodhisattvilor în viitor: deplina dezvoltare a forţei lui Christos.

Indicaţii

Rudolf Steiner despre opera sub formă de conferinţe

Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner