Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner
Marie Steiner-von Sivers


MODELAREA VORBIRII ŞI ARTA DRAMATICĂ

I
Metodica şi fiinţa modelării vorbirii

Prezentări aforistice din cursurile referitoare la modelarea artistică a vorbirii
Articole, notiţe din seminarii şi conferinţe
GA 280II
Arta recitării şi declamației

Un ciclu de conferinţe ţinut în Dornach
Patru conferinţe cu reprezentări în Dornach, Darmstadt, Viena, Stuttgart 1921-1923
Seminar de Marie Steiner, ianuarie/februarie 1928
Cuvântări la reprezentările de recitare 1912-1915
GA 281III
Modelarea vorbirii şi arta dramatică

Un ciclu de conferinţe, ţinut în Dornach, între 5 şi 23 septembrie 1924
Aforisme despre arta actorului
Răspunsuri la întrebări, Dornach, 10 aprilie 1921
Marie Steiner: Curs de vorbire pentru participanţii la Cursul dramatic, Dornach, 2 – 4 septembrie 1924
GA 282METODICA ŞI FIINŢA MODELĂRII VORBIRII

GA 280


Prezentări aforistice din cursurile referitoare la modelarea artistică a vorbirii
Articole, notiţe din seminarii şi conferinţe


Traducere după:
Rudolf Steiner, Marie Steiner-von Sivers
METHODIK UND WESEN DER SPRACHGESTALTUNG
GA 280
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia, 1983Traducător: Diana Sălăjanu
Lector: Oswald Gayer
Redactor: Agenor Crişan


©1999 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-9196-58-6


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicaţiile din opera sub formă de conferinţe
a lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli “.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Indicaţii”.
CUPRINS


OSWALD GAYER Cuvânt înainte la ediţia în limba română
ERWIN FROBÖSE Cuvânt introductiv
RUDOLF STEINER
MARIE STEINER
Din Viaţa mea, cap. XXXVII
Însemnare dintr-un caiet de notiţe
I
RUDOLF STEINER Condiţiile fundamentale ale activităţii antroposofice. Din conferinţa inaugurală prezentată la 24 decembrie 1923, în vol.: Congresul de Crăciun pentru întemeierea Societăţii Antroposofice Generale, GA 260
MARIE STEINER
Căile ce duc la unitatea artistică a poeziei originare. Manuscris
RUDOLF STEINER
Exerciţii de vorbire, cu explicaţii. Notat de Marie Steiner, în scopul realizării unui manual de arta modelării vorbirii. Manuscris.
Motto. Din raportul prezentat în legătură cu Congresul de Antroposofie şi Pedagogie din Olanda, iulie 1924, în vol.: Constituirea Societăţii Antroposofice Generale 1924/25, GA 260 a.

Curs de pedagogie cu Colegiul cadrelor didactice ale Şcolii Libere Waldorf, Stuttgart 1919. Exerciţii de vorbire cu explicaţii. Câteva exemple de recitare. În: Arta educaţiei. Discuţii de seminar şi conferinţe referitoare la planul didactic. GA 295.
Motto. Din ciclul de conferinţe Arta educaţiei. Aspecte metodice şi didactice, Stuttgart, 21 august – 5 septembrie 1919, Conferinţa a IV-a. GA 294.
RUDOLF STEINER
Curs referitor la modul artistic de a trata vorbirea, 1922. Partea I. Notat de Marie Steiner. Dornach: 17 iulie – 5 august. Stuttgart: 2 – 15 octombrie. Manuscris.
Motto. Din conferinţa: “Creaţie poetică şi recitare”, Viena, 7 iunie 1922, în vol.: Arta recitării şi declamaţiei, GA 281

Curs referitor la modul artistic de a trata vorbirea, 1922. Partea a II-a. Notat de Marie Steiner. Manuscris.
Dintr-un caiet de notiţe din 5 august 1922.
Maximă. Pentru Marie Steiner, de 15 martie 1922. Facsimil
Observaţii referitoare la exerciţiile practice pe care le vor face cursanţii

Din cursul de arta vorbirii. Haga, 1923. Stenografiat de Marie Steiner. Manuscris.
Exerciţii de dezvoltare a simţului pentru sunetele vorbirii. Din operele rămase de la Rudolf Steiner. Manuscris.
Exerciţii pentru bâlbâiţi
MARIE STEINER
Arta recitării, cu completări făcute de Rudolf Steiner. Manuscris.
Un articol din anul 1926. Manuscris.
Aforism. Manuscris.
Pentru actori. Manuscris.
Exerciţii pentru vorbirea în curentul respirator. Vara anului 1927. Manuscris.
Din caietele de regie. Manuscris.
Însemnări rămase sub formă de fragmente. Manuscris.
Din caietele de regie la “Faust”.
Din caietele de notiţe. Manuscris.
II
RUDOLF STEINER
Limbă şi spirit al limbii. În Ideea de Goetheanum în mijlocul crizei culturale a epocii noastre. Culegere de articole din anii 1921-1925”. GA 36

Linii orientative pentru arta educaţiei, în ceea ce priveşte arta modelării vorbirii şi predarea limbii germane. Din consfătuirile cu colegiul cadrelor didactice ale Şcolii libere Waldorf din Stuttgart, 1919-1924. Manuscris tipărit.

Contribuţii la formarea unei şcoli pentru cultivarea artei oratorice. Din Curs orientativ pentru munca antroposofică şi pentru munca în domeniul tripartiţiei organismului social în Elveţia, conferinţele a II-a, a V-a şi a VI-a, din 12, 15 şi 16 octombrie 1921. După o stenogramă nerevizuită de vorbitor. GA 339.
Motto. Din “Încă un cuvânt referitor la arta oratorică”, în vol.: Articole referitoare la dramaturgie 1889-1900, GA 29.
MARIE STEINER
Cuvinte introductive: Rudolf Steiner ca vorbitor în public. Din “Rudolf Steiner şi artele”, în: Marie Steiner, Opere, vol. II “Rudolf Steiner şi artele vorbirii”, Dornach 1974
RUDOLF STEINER
Despre unele tulburări de vorbire. Răspuns la întrebări din “Conversaţie despre ştiinţa spirituală”, 4 octombrie 1920, la Goetheanum, Dornach, în perioada primului curs superior. După o stenogramă nerevizuită de vorbitor.
Expuneri aforistice despre arta modelării vorbirii şi arta dramatică. În Ce se petrece în Societatea Antroposofică, anul I, Nr.36, 37 şi 38 din 14, 21 şi 28 septembrie 1924. GA 260 a.

Cuvânt de încheiere

Tabel cronologic

Indice bibliografic

Privire de ansamblu asupra operei lui Rudolf Steiner