Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260


Cuvânt înainte de Marie STEINER

Traducere de Diana SĂLĂJANU
Traducere revăzută de Gheorghe Paxino


Traducere după
Rudolf Steiner
Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/1924
GA 260
© Rudolf Steiner Verlag, 1994, Dornach/Elveţia


Toate drepturile pentru ediţia în limba română sunt rezervate
Editurii Univers Enciclopedic Gold

UNIVERS ENCICLOPEDIC INIȚIERI & TRIADE
București 2014


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Elisabeta SIMION
Tehnoredactor: Mariana MÎRZEA, Maria-Cristina MILCA
Coperta: Mariana MÎRZEA


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Congresul de Crăciun pentru întemeierea Societăţii Antroposofice Generale 1923/24 / Rudolf Steiner; trad.: Diana Sălăjanu.
— Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade , 2014

ISBN 978-606-8358-92-5
ISBN 978-973-633-113-8

I. Sălăjanu, Diana (trad.)
II. Steiner, Marie (pref.)

141.333

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 0371 033 416
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

„Ceea ce trebuie să impulsioneze în mod just cele ce urmează să purceadă de acum înainte de la Dornach, trebuie să fie, aşa cum am subliniat în cursul acestor zile din cele mai diferite puncte de vedere, un impuls răsărit nu pe Pământ, ci din lumea spirituală. Noi vrem să dezvoltăm aici forţa de a da curs unor impulsuri din lumea spirituală. De aceea, în conferinţele de seară din timpul acestui Congres de Crăciun, am vorbit despre diferitele impulsuri care au existat în evoluţia istorică, pentru ca să ne putem deschide primirii unor impulsuri spirituale care urmează de-abia de acum înainte să se reverse în lumea pământească, impulsuri care nu urmează să fie luate din lumea pământească însăşi. Căci tot ceea ce lumea pământească a rodit până acum în sens just a izvorât din lumea spirituală. Şi dacă e ca noi să realizăm ceva rodnic pentru lumea pământească, impulsurile pentru aceasta trebuie scoase din lumea spirituală.”

Rudolf Steiner

CUPRINS

Prefaţă la ediţia din 1985

La cumpăna anilor 1923/1924. Cuvânt înainte de Marie Steiner la ediţia I, 1944
Anul 1922 ca punct culminant al activităţii dr. Steiner în viaţa publică şi ca început al înscenării acţiunilor răuvoitoare contra sa. Incendierea Goetheanumului. Dr. Steiner subliniază cu putere misiunile Societăţii Antroposofice. Constituirea Societăţii Antroposofice Generale. Congresul de Crăciun şi legătura sa cu un tragism nesfârşit. Ce a însemnat pentru dr. Steiner preluarea karmei asupra sa. Îmbolnăvirea gravă a dr. Steiner la începutul anului 1924 şi conferinţele susţinute până la 28 septembrie 1924.
I. Discursul lui Rudolf Steiner la reprezentaţia de euritmieDornach, 23 decembrie 1923
Eurtimia ca arta izvorâtă cu totul originar din antroposofie. Arta curge în evoluţia omenirii numai atunci când dispune de forţe suprasenzoriale; într-o orientare de gândire materialistă arta nu poate înflori. Legătura imaginaţiunii, inspiraţiei şi intuiţiei cu euritmia, precum şi cu recitarea şi declamaţia.
Apelul lui Rudolf Steiner la Adunarea Generală a Societăţii Antroposofice în Elveția  — Dornach, 22 aprilie 1923
Societatea Antroposofică are o misiune faţă de care oamenii pot să nutrească respect.
II. Programul Congresului de Crăciun
III. Deschiderea Congresului de Crăciun de către Rudolf SteinerDornach, 24 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa
Importanţa faptului că Goetheanumul şi Societatea Antroposofică îşi au punctul central pe pământ elveţian. Mulţumiri adresate lui Albert Steffen pentru conferinţa sa.
IV. Conferinţa de deschidere a lui Rudolf Steiner. Citirea statutelorDornach, 24 decembrie 1923, ora 11:15 dimineaţa 
Ruinele Goetheanumului sunt un simptom al condiţiilor existente în lume. Mişcarea antroposofică, ca legătură cu originea omenescului în lumea spirituală şi Societatea Antroposofică, ca înveliş al mişcării antroposofice. Învăţăminte din experienţa de zece ani. Imbolduri pentru hotărârea de a prelua conducerea Societăţii. Societatea Antroposofică Generală, statutele sale, activitatea sa pe deplin publică, răspândirea liberă a manuscriselor tipărite şi protecţia morală a acestora. Introducerea nedisimulată a mişcării antroposofice prin intermediul, de exemplu, al euritmiei, artei recitării şi declamaţiei sau prin terapia medicală. Citirea statutelor. Rudolf Steiner propune membri pentru consiliul director.
V. Punerea Pietrei Fundamentale a Societăţii Antroposofice Generale prin Rudolf SteinerDornach, 25 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa 
Punerea ideal-spirituală a Pietrei Fundamentale, cu maximele rezultate din cele mai importante cercetări ale ultimilor ani, întru înnoirea vechiului dicton al misteriilor antice, „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. Maxima de Crăciun, cunoaşterea armonioasă a omului. Chemarea pentru întemeierea unei adevărate uniri a oamenilor în jurul antroposofiei, pentru mersul înainte al lumii.
VI. Adunarea de Întemeiere a Societăţii Antroposofice GeneraleDornach, 25 decembrie 1923, ora 11:15 dimineaţa
Referate ale reprezentanţilor societăţilor antroposofice din diferite ţări.
VII. Şedinţa Consiliului Director, a secretarilor generali ai societăţilor din diferite ţări şi a secretarilor acestoraDornach, 25 decembrie 1923, ora 2:30 după-amiază
Răspunsuri la subiecte ca: acceptarea de noi membri, clasele Şcolii Superioare Libere pentru Ştiinţa Spirituală, alegerea secretarilor generali, răspândirea concepţiei antroposofice în curentul opiniei publice.
VIII. Continuarea Adunării de ÎntemeiereDornach, 26 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa 
Legătura dintre deschiderea publică totală a Societăţii Antroposofice şi un esoterism mai profund. Meditaţia Pietrei Fundamentale cu explicaţiile lui Rudolf Steiner. Referate ale secretarilor generali. Dezbaterea statutelor. Despre desfăşurarea Congresului.
IX. Continuarea Adunării de ÎntemeiereDornach, 27 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa 
Meditaţia Pietrei Fundamentale cu explicaţiile lui Rudolf Steiner. Dezbatere generală: Contribuţii la revista „Das Goetheanum”. Sarcinile consiliului director central. Raportul Societăţii Antroposofice din Elveţia cu ramura de la Goetheanum. Clasele şi secţiunile şcolii. Dezbateri speciale pe marginea paragrafelor 1-3.
X. Continuarea Adunării de ÎntemeiereDornach, 28 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa
Meditaţia Pietrei Fundamentale cu explicaţiile lui Rudolf Steiner. Dezbateri speciale asupra paragrafelor 4 şi 5 (propunerile lui Rudolf Steiner referitoare la conducătorii secţiunilor), precum şi asupra paragrafelor de la 6 la 14. Adăugarea paragrafului 15 referitor la formarea consiliului director şi răspunsuri la întrebări pe această temă. Completarea paragrafului 2. Adoptarea statutelor la a treia citire.
XI. Expunerea lui Rudolf Steiner la şedinţa Asociaţiei Şcolare pentru Învăţământ Liber din ElveţiaDornach, 28 decembrie 1923, după-amiază 
Condiţiile sociale actuale fac imposibilă finanţarea unui număr mai mare de şcoli Waldorf. Necesitatea, în special în Elveţia, de întemeire a unei şcoli cu adevărat libere, ca o şcoală-model. Baza financiară pentru o şcoală liberă în Elveţia.
XII. Şedinţa Consiliului de Conducere al Societăţii Antroposofice Generale, a secretarilor generali ai societăţilor din diferite ţări, a secretarilor acestora şi a grupelor din Elveţia — Dornach, 29 decembrie 1923, ora 8.30 dimineaţa
Societatea Antroposofică din Elveţia şi raportul acesteia cu ramura de la Goetheanum şi cu Societatea Antroposofică Generală. Despre stabilirea unui cuantum necesar al contribuţiei fiecărui membru al Societăţii Antroposofice. Discursuri ale secretarilor generali din diferite ţări asupra contribuţiei fiecărui membru. Amintiri ale lui Rudolf Steiner şi Marie Steiner despre munca lor la Berlin.
XIII. Continuarea Adunării de ÎntemeiereDornach, 29 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa 
Meditaţia Pietrei Fundamentale cu explicaţiile lui Rudolf Steiner. Contribuţii ale delegaţilor la tema adversarilor şi la tema Societatea Antroposofică Liberă din Germania.
XIV. Continuarea Adunării de ÎntemeiereDornach, 30 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa 
Meditaţia Pietrei Fundamentale şi meditaţia de Crăciun. Contribuţii ale delegaţilor pe teme ca: mişcarea de tineret, munca antroposofică din Anglia, şcoala liberă din Haga. Problemele Societăţii referitoare la urmaşi şi la intrarea în spaţiul public. Despre conţinutul contribuţiilor la revista societăţii. Adversarii din Olanda. Situaţia financiară a şcolilor Waldorf. Activităţi de euritmie în America de Nord.
XV. Continuarea Adunării de ÎntemeiereDornach, 31 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa 
Meditaţia Pietrei Fundamentale şi meditaţia de Crăciun. Opoziţia diferitelor domenii particulare ale ştiinţei actuale faţă de perspectivele spiritual-ştiinţifice. Necesitatea de a uni toate domeniile ştiinţei într-o concepţie despre lume. De la Societatea Antroposofică trebuie să vină impulsul pentru a crea punţi peste prăpastia dintre artă şi ştiinţă. Succese ale cercetării antroposofice. Este stringent necesară conectarea cercetării antroposofice la civilizaţia actuală.
XVI. Conferinţa lui Rudolf Steiner: Ideea viitoarei construcţii din DornachDornach, 31 decembrie 1923, după-amiază 
Reconstrucţia Goetheanumului, necesităţile financiare, viitoarea formă: betonul ca nou material de construcţie. Dificultatea realizării unui stil artistic prin folosirea betonului. Temelia va fi o combinaţie între o clădire cu forme rotunde şi una cu forme în colţuri. Sălile şi spaţiile, dispunerea acestora în noua clădire, încheietura acoperişului prin contopirea unor suprafeţe. Schimbările survenite în cadrul mişcării antroposofice de la construcţia primului Goetheanum impun alte cerinţe noului Goetheanum. Despre paragrafele 5 şi 7 din statut.
XVII. Discuţii libere ale delegaţilor elveţieni sub conducerea lui Rudolf SteinerDornach, 31 decembrie 1923, ora 2:30 după-amiază 
Preşedinţia şi administrarea Societăţii Antroposofice din Elveţia. Reprezentarea ramurilor sale în adunarea delegaţilor. Despre orientarea Congresului de Crăciun spre spaţiul public şi spre societate. Politeţea nescrisă în paragrafele statutelor.
XVIII. Conferinţa lui Rudolf Steiner: Invidia zeilor – invidia oamenilor. Retrospectivă asupra incendierii Goetheanumului în noaptea Anului Nou 1922/1923 — Dornach, 31 decembrie 1923, ora 8.30 seara
Incendierea Templului din Efes şi expresia venită din Antichitate referitoare la invidia zeilor. Misteriile ca locuri de întâlnire şi de înţelegere între oameni şi „zeii cei buni”. Invidia zeilor luciferici şi ahrimanici. Fapta de pe Golgotha prin zeul care este capabil de cea mai înaltă iubire. Ceea ce înainte erau chestiunile dintre zei şi oameni, în epoca libertăţii devine o chestiune a vieţii fizice a omului. Modestia sub care se înfăţişa în perioada Evului Mediu înţelepciunea zeilor. Învăţăturile unui maestru rosicrucian către elevul său: raportul corpurilor fizic-eteric-astral cu pământul; apartenenţa acestora la ierarhii; legătura specială a omului cu căldura. „Vorbirea” noii revelaţii spirituale prin formele arhitecturale ale Goetheanumului. Statuia zeiţei din Efes – statuia Reprezentantului Omenirii de la Goetheanum. Incendierea Goetheanumului şi invidia oamenilor. Transformarea durerii în încredere şi putere de acţiune privind impulsul spiritual al Goetheanumului.
XIX. Continuarea Adunării de Întemeiere. Conferinţa lui Rudolf Steiner: Despre reconstrucţia GoetheanumuluiDornach, 1 ianuarie 1924, ora 10 dimineaţa
Meditaţia Pietrei Fundamentale. Contribuţii ale delegaţilor la problema adversarilor, cărţi. Despre forma porţilor, ferestrelor, pilaştrilor, coloanelor şi despre acoperiş în noua clădire a Goetheanumului. Forma interioară şi exterioară drept construcţie organică. Contribuţii ale delegaţilor referitoare la finanţarea noii construcţii. Răspunsuri la întrebări legate de contribuţia de bază a membrilor.
XX. Conferinţa şi cuvântul de rămas bun ale lui Rudolf Steiner: Intrarea justă în lumea spirituală. Răspunderea care ni se impune — Dornach, 1 ianuarie 1924, ora 8:30 seara
Privire asupra ţelurilor din viitor ale strădaniei antroposofice: împiedicarea trecerii Pragului de către omenire – eveniment istoric obligatoriu să se petreacă – prin folosirea abuzivă a capacităţii de gândire exclusiv în direcţia lumii materiale. Misiunea Dornach-ului, ca loc în care trebuie să se vorbească deschis despre realităţile spirituale. Necesitatea lipsei de compromis şi a adevărului în legătură cu impulsul antroposofie din diferitele ramuri ale vieţii practice. Despre speranţa legată de Congresul de Crăciun. Meditaţia Pietrei Fundamentale şi meditaţia de Crăciun.
XXI. Cuvântul de mulţumire din partea membrilor şi cuvântul de încheiere al lui Rudolf Steiner
Postfaţă de Marie Steiner la ediţia I din 1944
Munca dr. Steiner după Congresul de Crăciun, conferinţele, cărţile şi articolele sale pentru dezvoltarea a ceea ce fusese iniţiat la Congresul de Crăciun.

ANEXE

Cuvântul de încheiere al lui Rudolf SteinerDornach, 31 decembrie 1923, înainte de amiază

Cuvânt de salut rostit de Rudolf Steiner la „Rout”Dornach, 1 ianuarie 1924, ora 4:30 după-amiază

Note
Referitoare la ediţia actuală
Privitoare la text

Observaţie specială referitoare la mantre

Indice de persoane cu date biografice

Facsimile de manuscrise şi desene realizate pe tablă de Rudolf Steiner în timpul Congresului.
Anexa 1 (filele I-IV): Proiectul de Statut al Societății Antroposofice Generale
Anexa 2 (filele I-IV): Textul tipărit al Statutelor cu modificările și completările manuscrise introduse ca urmare a dezbaterilor pe marginea articolelor statutului
Anexa 3 (filele I-V): Varianta Meditației Pietrei Fundamentale pentru Congresul de Crăciun
Anexa 4: Desenele și notațiile la tablă
Anexa 5 (filele I-IV): Varianta Meditației Pietrei Fundamentale publicată în „Nachrichtenblatt” („Foaia de știri”): „Was in der Antroposophischen Gesellshaft vorgeht” („Ce se întâmplă în Societatea Antroposofică”), an. I, nr. 1 din 13 ianuarie 1923.