Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TERAPEUTICĂ ŞI ŞTIINŢĂ SPIRITUALĂ

PUNCTE DE VEDERE SPIRITUAL-ŞTIINTIFICE ASUPRA TERAPIEI

GA 313


Nouă conferinţe prezentate între 11 - 18 aprilie 1921 la Dornach


Traducere după:
RUDOLF STEINER
GEISTEWISSENSCHAFTLICHE GESICHTSPUNKTE ZUR THERAPIE
GA 313

În limba franceză:  Thérapeutique et science spirituelle


Traducător: Ligia Sălăgeanu
Lector: Dr. Corneliu Băbuţ


©3003 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-82-1


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea autobiografică Cursul vieţii mele (capitolul 35), el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Note”.
CUPRINS


PRIMA CONFERINŢĂDornach, 11 aprilie 1921

Componentele superioare ale omului şi acţiunea substanţelor asupra corpului fizic în patologie şi în terapeutică.  Substanţele, ca rezultat al unor procese. Studiu al interacţiunii dintre procesele interioare şi cele exterioare în raport cu omul. Cele patru componente fiinţiale în organizarea capului, în organizarea ritmică şi în organizarea membrelor. Acţiunea silicei. Procesele silicice şi calcaroase biruite de constituţia organismului uman. 

CONFERINŢA A DOUADornach, 12 aprilie 1921

Acţiunea Eului în cap (diferenţiere termică) şi în sistemul metabolismului şi al membrelor (statică). Cele patru feluri de eteruri şi raporturile lor cu organismul uman, precum şi raporturile dintre ele. Natura bolii. Procese curative şi procese patogene. Procesul fizic din cap şi importanţa sa pentru organism. Moartea de-a lungul întregii vieţi şi conştienţa de sine. Eul şi procesul fizic. Natura morţii. Corpul astral şi boala, corpul eteric şi sănătatea, corpul fizic şi hrana, Eul şi moartea. Componentele superioare şi boala. Fosforul şi Sulful, Arsenicul şi Antimoniul. Raporturi dintre corpurile chimice şi procesele organice din om.

CONFERINŢA A TREIADornach, 13 aprilie 1921

Corpul astral şi organizarea toracică. Corp fizic şi corp eteric. Formaţiune vegetală. Proces de echilibru între acţiunile curative şi cele patogene. Respiraţia. Carbon şi Oxigen. Adormire şi trezire. Viaţă sufletească şi procese ritmice. Procesele organizării toracice rezultând din procesele de la polul superior şi polul inferior al omului şi din procesele lumii exterioare. Natura curelor de lumină şi de altitudine. Despre alimentaţie. Electricitate, magnetism şi folosirea lor terapeutică.

CONFERINŢA A PATRADornach, 14 aprilie 1921

Adormire şi trezire. Vegetarianism. Trepte ale dezvoltării individuale a omului. Eul şi hrănirea. Dezvoltarea activităţii Eului şi polarităţile sale în copilărie. În această privinţă, tratamentul tulburărilor digestive  corespunzătoare; deosebiri la băieţi şi fete. Eul în metabolism, procesul gustativ. Tratament al dereglărilor dezvoltării Eului. Eul în stările termice. Manifestarea sa bipolară. Acţiunea Eului în asimilarea alimentelor, în metabolism, în dezvoltarea copilului. Eul şi căldura. 

CONFERINŢA A CINCEADornach, 15 aprilie 1921

Procesul arsenical. Natura difteriei, contagiunea, tratamentul ei. Procesul Eului şi procesele Fosforului. Acţiunea Eului în procesele dinamice. Patologia acţiunii Eului şi manifestările ei, printre altele, în distrugerea epitelială. Natura intoxicării cu Fosfor. Excesul de acţiune a Eului.

CONFERINŢA A ŞASEADornach, 16 aprilie 1921

Despre metodele observaţiei medicale. Natura proteinelor. Hrănire şi respiraţie. Manifestările corpului eteric în mediul lichid, ale corpului astral în respiraţie, ale Eului în căldură. Proteine alimentare şi organice. Uter şi inimă. Raporturi ale activităţii cardiace cu metabolismul lipidelor şi al hidraţilor de carbon. Tuberculoza pulmonară. Procesul Mercur. Observaţii asupra preparării medicamentelor.

CONFERINŢA A ŞAPTEADornach, 17 aprilie 1921

Cunoaşterea globală a lumii ca bază a aprecierii terapeutice. Relaţia plantei cu organismul vegetal: raporturi terapeutice ale rădăcinii: genţiană, colţunul-doamnei, iris. Herba: măghiranul. Floarea: socul. Sămânţa: chimenul. Metamorfoza procesului senzorial şi consecinţele pentru conceptul terapeutic. Principii ale tratamentului cu ajutorul metalelor. Polaritatea dintre Argint şi Plumb.

CONFERINŢA A OPTADornach, 18 aprilie 1921

Despre tratamentul cu ajutorul metalelor. Noţiunea de otravă. Procesul salin. Procesul metalic. Acţiunea radiantă a metalelor. Plumb, Magneziu, Fier, Cupru, Aur, Mercur, Argint. Răspunsuri la întrebări: tratamentul astmului, injectări parenterale cu lapte, răceală. Raporturi între muşchi şi oase. Studiu al simţului gustativ. Materie şi proces, în organism. Boala lui Basedow.

CONFERINŢA A NOUADornach, 18 aprilie 1921

Raporturile euritmiei cu formarea cosmică a omului ca element terapeutic: euritmia curativă.

NOTE
Rudolf Steiner despre stenogramele conferințelor sale
Ediţia Operelor Complete ale lui  Rudolf Steiner

DESENELE LA TABLĂ