Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CURSUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ

GA 317


Douăsprezece conferinţe, ţinute în Dornach de la 25 iunie la 7 iulie 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
Heilpädagogischer Kurs
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1979
GA 317


Traducător: Dr. Constantin Paxino
Coordonatori: Prof. Livia Vlad, Dr. Mirella Pintea
Redactor: Agenor Crişan


©2005 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-95-3


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. El i-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie, totuşi, să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă în legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie.
CUPRINS


Cuvânt de salut la prima ediţie în limba română
Cuvânt înainte al traducătorului
Cuvânt însoţitor pentru ediţia românească a cursului de pedagogie curativă

CONFERINŢA 1Dornach, 25 iunie 1924

Cine vrea să educe copii imperfect dezvoltaţi trebuie să posede cunoştinţe despre practica educării copiilor sănătoşi. Observarea simptomelor şi observarea substanţialului stării de boală. Adevăratul spiritual-sufletesc şi relaţia sa cu forţele ereditare ce acţionează în corpul ereditar. Procesele sintetice din sistemul neuro-senzorial şi cele analitice din sistemul metabolic-motor. Reclădirea organismului după cel de-al şaptelea an de viaţă. Acţiunea individualităţii. Apariţia celui de-al treilea corp; maturitatea terestră. Însemnătatea componentelor lichide, gazoase şi calorice ale organismului.

CONFERINŢA a 2-aDornach, 26 iunie 1924

Complexul simptomatologic al vieţii sufleteşti “de suprafaţă” poate induce în eroare, aşa cum este demonstrat prin discursul psiho-criminologului Wulffen. Activitatea sintetică a gândirii este vizibilă în viaţa sufletească superficială. Manifestările voinţei se bazează pe o activitate analitică. Eterul universal ca purtător al gândurilor; în ceea ce clădeşte omul, în special sistemul său neuro-senzorial, sunt active gândurile vii; procesul deconstructiv al acestui sistem constituie aşa zisa reflectare. Cum iau naştere gânduri eronate. Relaţia educatorului cu vitalitatea gândurilor. Legea pedagogică: asupra unui corp al celui ce este educat acţionează corpul imediat superior al educatorului; exemplu: comportamentul în cazul copiilor cu voinţă slabă. Înţelegerea intenţiilor de încarnare în relaţie cu o cunoaştere insuficientă sau cu o totală lipsă de cunoaştere a organismului omului. Moralitate, simţ de răspundere, conştiinciozitate, curaj de decizie – însemnătatea lor pentru educator.

CONFERINŢA a 3-aDornach, 27 iunie 1924

Eu-l stă în relaţie nemijlocită cu fizicul, nu mediată. Corpul astral – legătura indirectă cu fluidul luminii, cu chimismul, cu viaţa generală universală. Pătrunderea nemijlocită a esenţei intime fizice ca în cadrul ochiului. Din ne-pătrunderea prin organe a eu-lui şi corpului astral rezultă epilepsia. Tratamentul epilepsiei rezultat din cunoaşterea acestui fapt. Medicaţie. Organul ca gând inserat în mod just sau injust. Voinţa nesigură la începutul încarnării; dobândirea moralităţii. Defectul moral; simptome remanente. Cauzele cecităţii morale. Cleptomania – cauzele şi transformarea ei.

CONFERINŢA a 4-aDornach, 28 iunie 1924

Considerarea karmei. Educaţia din timpul vieţii embrionare este educaţia mamei. Cauzele eretismului epileptic, respectiv al stărilor asemănătoare cu epilepsia. Aşa-zisul eretism isteric la vârsta copilăriei: hipersensibilitate, durere, viaţă interioară intensă, frică, simţăminte depresive, „revărsare“, enurezis; starea de rănire sufletească, rerspiraţia, transpiraţia. Atitudinea lăuntrică şi dispoziţia educatorului. Acţiune vindecătoare prin şoc, schimbarea tempoului de lucru; terapia copiilor care nu au încredere în sine. Pentru educator: trăire conştientă a fiecărui copil, nu orientare după prescripţii.

CONFERINŢA a 5-aDornach, 30 iunie 1924

Cele două ordonări polar opuse ale corpurilor omului. Paranoia ulterioară şi organizaţia metabolică debilă în cazul substanţei proteinice hiposulfurice; în cazul hipersulfurismului – absorbţia prea puternică şi dispariţia impresiilor. Gradul conţinutului sulfuric sau feric – stări consecutive acestora, tratament. Diversitatea noţiunilor şi formelor şi dezvoltarea simţului pentru ele. Repetarea ritmică ca element terapeutic. Tratamentul copiilor cu tendinţă la idei fixe. Dietă. Copii cu o stăpânire suficientă sau insuficientă a sistemului motor – tratament.

CONFERINŢA a 6-aDornach, 1 iulie 1924

Prezentarea unui băiat în vârstă de nouă ani. Anamneza exactă: Date despre dezvoltarea copilului; examenul morfologic; relaţia dintre omul superior şi cel inferior sub aspect morfologic şi funcţional-procesual. Morfologia cefalică: regiunea frontală şi cea occipitală; cauza şi urmările dominării insuficiente a proceselor inferioare; respiraţia. Prezentarea profilaxiei şi tratamentului concret. Exemplu de vindecare a unei hidrocefalii. Expunerea esenţei patogenetice a cazului prezentat. Tratament: modul în care poate fi tratată rigidizarea şi învinsă dizarmonia – prin euritmie curativă, pedagogie curativă, medicamentos. Umor, mobilitate şi entuziasm ca atitudine lăuntrică fundamentală a educatorului.

CONFERINŢA a 7-aDornach, 2 iulie 1924

Complexul psihologic al cazului prezentat în conferinţa anterioară. – Continuarea prezentării de cazuri de copii cu deficienţe: Un băiat de şase ani şi nouă luni. Corpul eteric este adaptat corpului-model în mod dizarmonic. Relaţia dintre creier şi intestin. Tratament: Euritmie curativă şi exerciţii de vorbire. – Copil cu crampe preponderent în partea stângă a corpului, mai târziu cu hemiplegie stângă; model format imperfect; însemnătatea funcţiei intestinale; dezbaterea amănunţită a tratamentului, comportamentul pedagogic.

CONFERINŢA a 8-aDornach, 3 iulie 1924

Prezentări de cazuri. Hidrocefalie: Anamneză, păstrarea organizaţiei embrionare; influenţe ereditare materne şi paterne. Hipertrofia stărilor de infantilism în perioade de viaţă ulterioare. – Cazul unui băiat cleptoman. – Prezentarea unui copil “sulfuric”: Anamneză; relaţia mamă -copil, importanţa unei rujeole la vârsta de trei ani şi jumătate; necesitatea observării vieţii onirice.

CONFERINŢA a 9-aDornach, 4 iulie 1924

Cauza cleptomaniei la băiatul în vârstă de doisprezece ani, terapie prin comportamentul pedagogic al educatorului: Încredere în educator. Remarcarea timpurie a predispoziţiei infantile la cleptomanie în relaţia cu mediul înconjurător al copilului. Terapeutică: Euritmie curativă intensă; medicaţie; discutarea faptei la timpul potrivit. – Terapie pentru copilul hidrocefal: atenuarea percepţiilor senzoriale; medicaţie; semnificaţia unei crize pentru schimbarea tabloului clinic. – Cazul unui hidrocefal în vârstă de 30 de ani. – Terapie pentru copilul “sulfuric” (conf. a 8-a): măsuri hidroterapeutice. Învingerea unei trăsături de caracter şi însemnătatea ei. Necesitatea unei bune relaţii a educatorului cu geniul vorbirii.

CONFERINŢA a 10-aDornach, 5 iulie 1924

Prezentarea unui tânăr de 16 ani cu încetinirea proceselor sufleteşti. Cauza trebuie căutată în nepreluarea de sistemul metabolic-motor a ceea ce trăieşte în organizaţia cefalică: terapia pedagogică. – Cazul unui epileptic de 15 ani, medicaţie şi terapie pedagogică. – Cazul unei fete cu corp astral slab; evenimentul din cel de-al 3-lea sau 4-lea an de viaţă. – Reguli generale pentru educator: curaj esoteric, devoţiune faţă de detaliu – ce le stă în cale şi cum pot fi învinse piedicile. Despre albinoşi, horoscoape, ascendent, fiinţe.

CONFERINŢA a 11-aDornach, 6 iulie 1924

Terapie în cazul unei fetiţe de zece ani cu tulburări de memorie în context cu vegetaţii adenoide ca oglindire a activităţii exagerate a corpului eteric în regiunea inferioară a organismului: evocarea de impresii puternice, repetări ritmice, tratament medicamentos şi prin euritmie curativă. – Remarcă la un copil cleptoman. – Terapie pentru un copil somnolent, retardat: repetări ritmice, euritmie tonală, tratament medicamentos. – Despre un băiat care vede totul în culori: el nu poate stabili contactul cu lumea exterioară şi trăieşte în corpul astral. Indicaţii de pedagogie curativă. – Acţiunea aştrilor pe marginea exemplului horoscoapelor albinoşilor; terapie pentru albinoşi. – Despre modul în care trebuie trăită mişcarea de pedagogie curativă. – Despre modul de gândire din cadrul învăţăturii despre metamorfoză şi despre aplicarea ei: Cerc şi punct; conectarea la ceea ce există deja, pentru Lauenstein la tradiţia spirituală din Jena.

CONFERINŢA a 12-aDornach, 7 iulie 1924

Aprofundarea pedagogiei Waldorf pentru copiii aşa-zişi anormali. A vindeca şi a educa. Forţele formatoare din laptele matern; planta în relaţia ei cu omul; boala şi regnul animal. Simţirea acestor relaţii prin auto-educaţie; condiţiile acesteia din urmă: dezvoltare spirituală şi realitatea vieţii; elementul antroposofic-substanţial ca realitate şi ca fundament al Societăţii Antroposofice şi al Goetheanum-ului.

Note ale traducătorului
Note la ediţia germană
Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale
Ediţia Operelor Complete a lui Rudolf Steiner

DESENELE LA TABLĂ