Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CUNOAŞTEREA SUFLETULUI ŞI A SPIRITULUI

GA 56


Cincisprezece conferinţe publice,
prezentate între 10 octombrie 1907 şi 14 mai 1908 la Casa arhitecţilor din Berlin,
în 3 şi 5 decembrie 1907 şi 18 martie 1908 în München


Traducere după:
Rudolf Steiner
DIE ERKENNTNIS DER SEELE UND DES GEISTES
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1985
GA 56


Traducători: Diana Sălăjanu, Delia Popescu
Redactor: Ligia Sălăgeanu


©2002 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-06-6


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiNOTĂ LA ACTUALA EDIŢIE

Conferinţele cuprinse în volumul de faţă fac parte dintre cele care au fost prezentate de Rudolf Steiner în faţa publicului celui mai larg. “Berlin a fost punctul de plecare al acestei activităţi. Ceea ce în alte oraşe a fost tratat mai mult sub formă de conferinţe izolate a putut fi prezentat aici ca serie de conferinţe unitară, temele având legătură unele cu altele. În acest fel, ele au luat caracterul unei introduceri fundamentate din punct de vedere metodic în ştiinţa spirituală şi au putut conta pe un public ce revenea cu regularitate, pentru că i se părea important să pătrundă tot mai adânc în acele domenii ale cunoaşterii care se deschideau în mod nou, pe când celor recent veniţi le erau oferite mereu şi mereu bazele necesare pentru înţelegerea lucrurilor prezentate.” (Marie Steiner)

Deoarece, neavând timp, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuşi stenogramele, faţă de toate conferinţele sale tipărite trebuie să avem rezerva exprimată de el: “Dar va trebui să acceptăm faptul că în multe dintre stenogramele nerevizuite de mine se găsesc lucruri greşite.”

Cele 15 conferinţe cuprinse în acest volum, prezentate în cursul iernii 1907/08, constituie a cincea dintre seriile de conferinţe publice pe care Rudolf Steiner le-a ţinut cu regularitate la Berlin, începând din 1903. În ele sunt descrise, dacă le rezumăm în câteva cuvinte, următoarele:

Raportul dintre ştiinţa spirituală şi ştiinţele naturii nu este unul de opoziţie, ci el se bazează pe completarea reciprocă. Ştiinţa spirituală extinde cunoaşterea şi îi dă sufletului uman posibilitatea de a dezvolta facultăţi noi. Ea oferă, de asemenea, indicaţii despre felul cum pot fi evitate aici rătăcirile. În domeniul vieţii pur umane sunt discutate opoziţiile dintre bărbat şi femeie şi se arată că în copil se dezvoltă, ca dintr-un boboc, ceea ce provine din sferele veşnice şi învinge piedicile puse de ereditate. Esenţa bolii devine evidentă şi în viaţa conformă spiritului apar puteri de însănătoşire. Sunt create, de asemenea, premisele pentru dobândirea unei mentalităţi cu adevărat sociale. Omul e transpus într-o ordine cosmică. Întrebările legate de “Dincotro” şi “Încotro” găsesc un răspuns adecvat conştienţei moderne. Viaţa de după moarte primeşte o lumină nouă: transformarea puterilor sufleteşti şi viaţa în sferele spirituale.
Despre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din dipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli “.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Indicaţii”.
CUPRINS

Cuprinsul pe larg
I.
Misiunea ştiinţei spirituale în epoca noastrăBerlin, 10 octombrie 1907
II.
Ştiinţa despre natură la răscruceBerlin, 17 octombrie 1907
III.
Cunoaşterea sufletului şi a spirituluiBerlin, 24 octombrie 1907
IV.
Bărbat şi femeie în lumina ştiinţei spirituale München, 18 martie 1908 (în loc de Berlin, 14 noiembrie 1907)
V.
IniţiereaBerlin, 28 noiembrie 1907
VI.
Aşa-numitele pericole ale iniţieriiBerlin, 12 decembrie 1907
VII.
Bărbat, femeie şi copil în lumina ştiinţei spiritualeBerlin, 9 ianuarie 1908
VIII.
Sufletul animalelor în lumina ştiinţei spiritualeBerlin, 23 ianuarie 1908
IX.
Obsesia bolii în lumina ştiinţei spiritualeMünchen, 3 decembrie 1907 (în loc de Berlin, 13 februarie 1908)   
X.
Febra sănătăţii în lumina ştiinţei spiritualeMünchen, 5 decembrie 1907 (în loc de Berlin, 27 februarie 1908)
XI.
Profesiune şi câştigBerlin, 12 martie 1908
XII.
Soare, Lună şi steleBerlin, 26 martie 1908
XIII.
Începutul şi sfârşitul PământuluiBerlin, 9 aprilie 1908
XIV.
InfernulBerlin, 16 aprilie 1908
XV.
CerulBerlin, 14 mai 1908
Note
Rudolf Steiner – despre stenogramele conferinţelor sale
Rudolf Steiner – Conferinţe publice, ţinute la Casa Arhitecţilor din Berlin
Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner