Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CERCETĂRI OCULTE REFERITOARE LA VIAŢA DINTRE MOARTE ŞI O NOUĂ NAŞTERE

Interacţiunea vie dintre vii şi morţi

GA 140


20 de conferinţe ţinute din 26 octombrie 1912
până la 11 octombrie 1913 în diferite oraşe


Traducere după:
Rudolf Steiner
OKKULTE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS
LEBEN ZWISCHEN TOD UND NEUER GEBURT
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1961
GA 140

În limba franceză: Experiences vecues par les Morts

Traducători : Nicolae Crăciun, Mihaela Smoleanu
Lector: Delia Popescu
Redactor: Agenor Crişan


©2004 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-74-0

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. El i-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie, totuşi, să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă în legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza prezentului text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Note”.

Când a ţinut aceste conferinţe, Rudolf Steiner a folosit cuvintele „teosofie” şi „teosofic” în sensul ştiinţei spirituale orientate antroposofic.

Aceste formulări, conform unei indicaţii a lui Rudolf Steiner, au fost, în general, înlocuite aici prin „ştiinţa spirituală” sau „antroposofie”, „spiritual-ştiinţific” sau „antroposofic”.

CUPRINS [ Notă ]

 1. Investigare asupra vieții dintre moarte și o nouă naștere. Conferința IMilano, 26 octombrie 1912

 2. Investigare asupra vieții dintre moarte și o nouă naștere. Conferința a II-aMilano, 27 octombrie 1912

 3. Trecerea ființei omenești prin sferele planetare și importanța cunoașterii lui ChristosHannovra, 18 noiembrie 1912

 4. Rezultatele recente ale investigației oculte asupra vieții între moarte și o nouă naștereViena, 3 noiembrie 1912

 5. Viața între moarte și o nouă naștere. Conferința IMünchen, 26 noiembrie 1912

 6. Viața între moarte și o nouă naștere. Conferința a II-aMünchen, 28 noiembrie 1912

 7. Unele aspecte ale formării karmei pe durata vieții de după moarteBerna, 15 decembrie 1912

 8. Între moarte și o nouă naștereViena, 21 ianuarie 1913

 9. Despre viața de după moarteLinz, 26 ianuarie

 10. Antroposofia drept conținut al sentimentului și al vieții. Devoțiunea și venerația în fața celor tăinuiteTübingen, 16 februarie 1913

 11. Aspecte cosmice ale vieții dintre moarte și o nouă naștere. Călătoria printre sferele stelareStuttgart, 17 februarie 1913

 12. Stabilirea relațiilor reciproce între vii și morțiStuttgart, 20 februarie 1913

 13. Misiunea vieții terestre ca punct de trecere spre lumea de dincoloFrankfurt, 2 martie 1913

 14. Relațiile dintre lumea sensibilă și lumea suprasensibilăMünchen, 10 martie 1913

 15. Traversarea sferelor cosmosului după moarteMünchen, 12 martie 1913

 16. Date complementare care privesc viața dintre moarte și o nouă naștereBreslau, 5 aprilie 1913

 17. Comunicarea cu cei morțiDüsseldorf, 27 aprilie 1913

 18. Viața de după moarteStrasbourg, 13 mai 1913

 19. Relația reciprocă vie dintre vii și morțiBergen, 10 octombrie 1913

 20. Transformarea puterilor umane pământești în puteri de cercetare clarvăzătoareBergen, 11 octombrie 1913

Note

Rudolf Steiner despre stenogramele conferințelor sale

Ediția Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner