Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

FIZIOLOGIE ŞI TERAPIE
ÎN CONCEPŢIA ŞTIINŢEI SPIRITUALE

GA 314


Treisprezece conferinţe, dintre care una publică, prezentate la Dornach în
1920, 1923, 1924, la Stuttgart în 1922. Convorbiri cu medicii în 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
PHYSIOLOGISCH - THERAPEUTISCHES AUF GRUNDLAGE DER GEISTESWISSENSCHAFT
GA 314


Traducător: Ligia Sălăgeanu
Lector: Dr. Corneliu Băbuţ


©2005 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-85-6


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Note”.
CUPRINS


IGIENA, O PROBLEMĂ SOCIALĂ
CONFERINŢĂ PUBLICĂDornach, 7 aprilie 1920

Mod abstract de a aborda problemele sociale. Superstiţii vechi şi noi în legatură cu bolile. Orientare materialistă a medicinei. Elementul fizic-material ca manifestare a celui sufletesc-spiritual. Cunoaştere a omului pe baza elementului spiritual-sufletesc şi rolul acesteia pe plan medico-social. Boli mintale şi boli fizice. Medicină şi pedagogie. Ştiinţă spirituală şi igienă socială. Tripartiţie a organismului social.

ELEMENTE DE FIZIOLOGIE ŞI TERAPIE
PRIMA CONFERINŢĂDornach, 7 octombrie 1920

Concepţia materialistă despre procesele naturii. Noţiunea de cauzalitate. Normal şi anormal. Necesitatea de a crea o punte de legătură între fizio-patologie şi terapeutică. Carcinom şi manie, ca expresie a două tendinţe polare. Maxima lui Schelling şi contrariul acesteia.

CONFERINŢA A DOUADornach, 8 octombrie 1920

Continuarea consideraţiilor despre maxima lui Schelling. Activităţile creatoare până la schimbarea dentiţiei. Carcinom şi forţe de organizare nemetamorfozate. Scarlatina şi rujeola, un exces de forţe de organizare. Conştienţă şi deconstrucţie. Boli mintale. Ştiinţa spirituală este indispensabilă pentru înţelegerea elementului material. Burghezie, proletariat şi materialism.

CONFERINŢA A TREIADornach, 9 octombrie 1920

Ştiinţă spirituală şi medicină. Alopaţi şi homeopaţi. Tripartiţia organismului uman şi a vieţii sufleteşti. Polaritate între sistemul neuro-senzorial și sistemul metabolic-locomotor. Procese toxice şi dezintoxicare. Omul şi planta. Un exemplu: Betula alba. Aplicaţiile sale. Întemeierea studiilor medicale pe ştiinţa spirituală.

CONFERINŢA A PATRADornach, 9 octombrie 1920 (seara)

Polaritate între sistemul neuro-senzorial şi sistemul metabolic-locomotor. Compensarea lor prin sistemul ritmic. Febra tifoidă. Sângele, purtător al activităţii Eului. Fosforul. Tratamentul rahitismului. Acţiunea sării. Conştienţă şi inconştienţă în relaţie cu polul cefalic şi cu cel metabolic. Efectul masajelor. Diabetul şi uleiurile eterice. Problema eredităţii şi hemofilia.

PRINCIPII ANTROPOSOFICE DE FIZIOLOGIE, PATOLOGIE ŞI TERAPEUTICĂ
PRIMA CONFERINŢĂStuttgart, 26 octombrie 1922

Medicină antroposofică şi medicină a trecutului. Relaţii dintre organism şi univers. Imaginaţie, inspiraţie şi intuiţie, trepte ale cunoaşterii în vederea înţelegerii organismului. Organism mineral, organism-apă, organism-aer şi organism de căldură. Procese ascendente şi procese descendente.

CONFERINŢA A DOUAStuttgart, 27 octombrie 1922 (dimineaţa)

Consideraţii sufletesc-spirituale și empirism. Părţile constitutive ale omului în raport cu elementele naturii. Transformarea alimentelor. Carbon, oxigen, azot şi hidrogen, în relaţie cu părţile constitutive. Necesitatea verificărilor empirice. Relaţii ale plantei cu căldura şi lumina.

CONFERINŢA A TREIAStuttgart, 27 octombrie 1922 (după-amiaza)

Relaţii între tripartiţie şi părţile constitutive. Schimbarea dinţilor şi pubertate. Activitate renală radiantă şi forţe plăsmuitoare. Predispoziţii la boli în cursul primelor trei perioade de şapte ani. Flori, frunze, rădăcini, în relaţie cu Sulfur, Mercur şi Sal. Carcinom şi înveliş de căldură.

CONFERINŢA A PATRAStuttgart, 28 octombrie 1922

Absorbţie alimentară şi vitalizare. Noţiunile de toxicitate şi dezintoxicare. Rolul echilibrant al fierului între eteric şi astral. Balonări şi crampe. Silicea, zahărul şi sărurile alcaline, descarcă sistemul neuro-senzorial de excesul de astralitate. Rădăcina de muşetel. Brânduşa de toamnă şi guşa.

ELEMENTE DE TERAPEUTICĂ
PRIMA CONFERINŢĂDornach, 31 decembrie 1923

Tratament al sifilisului. Tripartiţie a părţilor constitutive. Somn şi veghe. Acţiune a mercurului. Cale sanguină şi cale eterică. Inconveniente ale mercurului. Risc de supradozaj. Astragalus excapus, acţiunea sa, prepararea sa. Transpiraţia. Gogoaşa de ristic. Glaucomul şi corpul eteric al ochiului. Cinis ossium şi Philodendron. Corpul astral în partea superioară şi în partea inferioară a organismului. Conţinut intestinal şi substanţă nervoasă. Alimentaţie cosmică.

CONFERINŢA A DOUADornach, 1 ianuarie 1924

Sifilis şi arsenic. Întrebare referitoare la antimoniu. Cauzele îndepărtate ale bolilor. Întrebare referitoare la iod. Arsenicul fortifică astralul. Eredo-sifilis. Întrebare referitoare la glaucom. Otită şi Levisticum. Euritmie curativă. Fosfor şi artrită. Relaţii dintre diferitele perioade ale vieţii. Stanum şi Equisetum în artrită. Afecţiuni gastro-intestinale consecutive unor şocuri psihice. Oxalis. Argint. Efecte polare. Enuresis. Levico. Hypericum.

CONFERINŢA A TREIADornach, 2 ianuarie 1924

Blenoragia. Rolul contaminării. Carbonaţii alcalini şi Eucalyptus. Astmul. Origine fizică a bolilor mintale. Rolul taninului. Caz de depresie nervoasă. Băi cu Equisetum. Acţiunea veninului de albine. Boli ale nervilor şi boli ale măduvei spinării. Silice şi Arnica. Formica. Nocivitatea frigului. Muşeţel. Miopie şi hipermetropie. Belladonna. A rămâne în legătură cu Secţiunea Medicală de la Goetheanum.

CU PRIVIRE LA PSIHIATRIE
ALOCUŢIUNEDornach, 26 martie 1920

Boli psihice şi abstracţiune. Paralelismul psiho-fizic. Inconştientul. Abstracţiune şi realitate. Rolul coabitării şi al mimetismului. Fără teorii, ci o ştiinţă vie a spiritului. Limite între normal şi anormal.

CONVORBIRI CU MEDICII (Note fragmentare)
PRIMA CONVORBIREDornach, 21 aprilie 1924

Natură exterioară şi organism uman. Acţiunea forţelor pământului, aerului şi luminii. Rolul suprasensibilului. Edificare la nivel metabolic. Procese cefalice la copil şi la adult. Căldură şi lumină în timpul verii şi în timpul iernii. Plumbul. Antimoniul. Procese cosmice şi procese telurice. Psihismul în organism. Mişcarea: o forţă de iubire. Tendinţă a organismului spre boală. Trebuie să recurgem la anumite remedii? Cunoaşterea remediului. Întrebare referitoare la meditaţii. Curaj şi voinţă de a vindeca. Întrebare referitoare la morfină.

A DOUA CONVORBIREDornach, 22 aprilie 1924

Induraţii mamare. Indicaţii referitoare la folosirea vâscului.

A TREIA CONVORBIREDornach, 23 aprilie 1924

Comentarii cu privire la două cazuri evocate în cartea lui Rudolf Steiner şi a Itei Wegman Elemente de bază pentru o extindere a artei vindecării. Diferite întrebări.

NOTE
Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale
Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner

DESENELE LA TABLĂ