Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

BAZELE NATURALE ALE ALIMENTAȚIEI


INDICE AL SURSELOR BIBLIOGRAFICE

(Texte din ediţia Operelor complete ale lui Rudolf Steiner, GA)

I. Ernährungsfragen im Lichte der Geisteswissenschaft (Problemele alimentaţiei în lumina ştiinţei spirituale), Berlin, 17 decembrie 1908; în Wo und wie findet man den Geist (Unde şi cum se găseşte spiritul), GA 57.

II. Ernährungsfragen und Heilmethoden (Problemele alimentaţiei şi metode de vindecare), Berlin, 22 octombrie 1908; în Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft (Impulsurile originare ale ştiinţei spirituale), GA 96.

III. Der Ernährungsvorgang (Procesul de alimentaţie), Dornach, 16 septembrie 1922; în Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist (Cunoaşterea fiinţei umane după corp, suflet şi spirit), GA 347.

IV. Ernährungsfragen. Wirkung von Kartoffeln, Rübe und Rettich (Probleme privind alimentaţia. Acţiunea cartofilor, sfeclei şi ridichilor), Bornach, 18 iulie 1923; în Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen (Ritmuri în Cosmos şi în fiinţa umană), GA 350.

V. Die Wirkung von Eiweiß, Fetten, Kohlenhzdraten und Salzen (Acţiunea albuminei, grăsimilor, hidraţilor de carbon şi a sărurilor), Dörnach, 22 septembrie 1923, GA 350.

VI. Von der Ernährung (Despre alimentaţie), Dornach, 23 ianuarie 1924, în Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung (Natura şi omul din punct de vedere spiritual-ştiinţific), GA 352.

VII. Über das Verhältnis der Nahrungsmittel zum Menschen (Despre raportul dintre substanţe nutritive şi om), Dornach, 31 iulie 1924, în Die Schöpfung der Welt und des Menschen (Crearea lumii şi a omului), GA 354.

VIII. Fragen der Ernährung, Abhärtung, Düngung (Probleme privind alimentaţia, fertilizarea solului, fortifierea organismului), Dornach, 2 august 1924; GA 354.

IX. Vom Pflanzenwachstum (Despre creşterea plantelor), Dornach, 31 octombrie 1923; în Mensch und Welt – Das Wirken des Geistes in der Natur (Om şi lume – acţiunea spiritului în natură), GA 351.