Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

BAZELE NATURALE ALE ALIMENTAȚIEI


Conferințe selectate și cuvânt înainte de
Kurt Th. WILLMANN

Traducere de Michael BUCHHOLTZER


Rudolf Steiner
Naturgrundlagen der Ernährung
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1994


UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2012
© TRIADE Cluj-Napoca


coperta cartii

Redactor: Maria STANCIU
Tehnoredactor: Mariana MÎRZEA, Cristina CHIVU
Coperta: Mariana MÎRZEA


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Bazele naturale ale alimentației / Rudolf Steiner; selecție și introd.: Kurt Th. Willmann
— București: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade, 2011

ISBN 978-606-8358-30-7
ISBN 978-973-633-054-4

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


coperta spate

COPERTA IV

Conferinţele despre alimentaţie ale lui Rudolf Steiner destinate publicului larg se află în relaţie nemijlocită cu concepţia ştiinţei spirituale despre istoria culturii şi educarea spirituală a omului.

Volumul cuprinde instrucţiuni dietetice privind cerinţele alimentaţiei şi reprezintă un veritabil ghid pentru un mod de viaţă sănătos. Ni se deschid perspective spre o viitoare nouă dietă, spre metode de îmbunătăţire a fertilităţii solului şi a calităţii vieţii.
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinţei cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofía libertăţii. Trăsături fundamentale ale unei concepţii moderne despre lume; Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului; Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăţia de conferinţe stenografiate este extraordinară, aceste conferinţe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediţiei Operelor complete. Toate conferinţele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conţin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcţii şi domenii ale vieţii a concepţiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul iniţierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, totodată, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la anumite cercuri de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi completă în privinţa conţinutului.

CUPRINS

Cuvânt înainte (Kurt Th. Willmann)

I. Problemele alimentației în lumina științei spiritualeBerlin, 17 decembrie 1908  (GA 57)
Raportul alimentaţiei pe bază de plante şi pe bază animală cu sistemul nervos şi formarea sângelui.
Alimentaţia pe bază de lapte, organizaţia eterică şi astrală. Acţiuni vindecătoare prin alimentaţia pe bază de lapte la vârste mai înaintate. Influenţa alcoolului. Procese de descompunere, acţiunea asupra Eului şi a sângelui.
Ştiinţa spirituală ca ideal pentru omul viitorului. Lumina Soarelui, lumina astrală, lumina spirituală.
II. Problemele alimentației și metode de vindecareBerlin, 22 octombrie 1906  (GA 96)
Reforma fundamentală asupra tuturor domeniilor vieţii dinăuntru spre afară. Antroposofie şi ştiinţă. Paracelsus: Arsenic şi holeră. Hahnemann, fondatorul homeopatiei. Despre acţiunea otrăvitoare şi acţiuni naturale: acţiunile metalelor.
Digestia şi activitatea de gândire. Despre efectele cafelei, efectele ceaiului. Despre activitatea inimii şi a sângelui, viaţa de voinţă şi de pofte. Activitatea de respiraţie, viaţa de sentiment şi viaţa senzorială.
Produse noi, care sunt create din spiritul naturii. Statusul exterior şi mersul devenirii interioare al organizării.
Despre consumul de zahăr în Anglia şi în Rusia. Mâncăruri pe bază de orez. Procesele albuminei şi reprezentările în procesul de gândire. Pitagora.
Alimentaţia vegetariană şi activitatea creierului. Capacitatea de reproducere şi capacitatea de a vedea în viitor. Stăpânirea strictă a vieţii interioare. Armonie cu devenirea naturii. Goethe.
III. Procesul de alimentațieDornach, 16 septembrie 1922  (GA 347)
Ptialina, pepsina, simţul gustului, alimentaţia pe bază de lapte, tripsina. Simţul ficatului. Rinichii, bila, limfa, sângele. Amidonul, albumina, grăsimile, sărurile. Formarea zahărului, formarea alcoolului în digestie. Degenerarea ficatului şi a inimii. Glicerina şi acizii graşi. Paracelsus. Despre migrene. Greutatea creierului şi sărurile. Omul şi animalul. Procesele sării şi procesul gândirii. Procesele fosforului şi procesele voinţei. Spiritual-sufletescul în activitatea sa vie de ţesere. Dezvoltarea adevăratei ştiinţe.
IV. Problemele privind alimentația. Acțiunea cartofilor, sfeclei și ridichilorDornach, 18 iulie 1923  (GA 350)
Imaginea plantei: rădăcină-săruri; frunze-uleiuri. Inversiunea om-plantă.
Cartoful ca bulb de lăstărire. Alimentaţia cu cartofi ca garnitură. Morcovul. Stimularea gândirii. Ridichea. Stimularea viselor. Secreţia substanţelor. Materia Pământului - forţă contrară: stimularea din eter. „Construcţia din ceea ce este în afara Pământului!” Mediul pătruns de lumină. Sentimentul Eului.
V. Acţiunea albuminelor, grăsimilor, hidraţilor de carbon şi a sărurilorDornach, 22 septembrie 1923  (GA 350)
Raportul lumii spirituale cu alimentaţia. Albumină-grăsimi-hidrocarburi-săruri.
Lipsa de săruri şi debilitatea mentală.
Spiritul creator în materie. Starea spiritualizată a substanţei.
Hidrocarburile şi conformaţia umană. Slăbiciuni ale conformaţiei omului. Acţiunea hidrocarburilor asupra vorbirii. Cauza răguşelii.
Despre nebunia foamei. Tuberculoza.
Albumina ca substanţă a vieţii. Substanţele şi forţele hranei. Alimentaţia pe bază de cartofi - digestia din partea anterioară a capului. Intelectualismul materialist. Dezvoltarea gândirii interioare. Omul - creaţie a Soarelui, Lunii, stelelor.
Materialismul epocii contemporane.
Componentele omului: corp fizic, corp eteric, corp astral, Eu. Alimentaţia cu secară şi grâu şi influenţa corectă a spiritual-sufletescului. Hidrocefalia, evoluţia fizicului. Formarea dinţilor, maturitatea sexuală.
Ştiinţele naturii şi ştiinţa socială: „O ştiinţă adevărată care înţelege cum acţionează spiritul în materie.”
VI. Despre alimentaţieDornach, 23 ianuarie 1924  (GA 352)
Albumina ca aliment. Arterioscleroza. Tendinţa de a face infecţii. Difterie, vărsat de vânt, variolă.
Digestia albuminei şi corpul eteric. Procesele de putrefacţie şi corpul eteric - mirosul. Digestia grăsimilor şi corpul astral -gustul. Râncezirea grăsimilor. Bolile de stomac şi intestin. Cuprul, arsenicul ca remediu. Hidrocarburile (amidon, dextrină, zahăr), alcoolul. Fermentarea. Producerea de căldură, sânge, secreţia glandelor. Eul.
Cartoful ca aliment bun „prin conţinutul redus de albumină”. Slăbiciunea de cap prin alimentaţia prea bogată în cartofi. Creierul mijlociu, partea din faţă a creierului. Materialismul. Solanacee (umbrele nopţii). Otrava. Bolile de ochi. Sensibilitatea simţului gustativ. Cadavrul. Acţiunea vindecătoare a izvoarelor cu sulf. Hidrogenul sulfurat. Alimentaţia şi otrăvirea.
VII. Despre raportul dintre substanţele nutritive şi omDornach, 31 iulie 1924  (GA 354)
Prepararea albuminei de către plante din regnul mineral lipsit de viaţă, clorofilă - sânge roşu. Carbon, diamant, grafit. Oxigen-dioxid de carbon în fiinţa plantelor şi a omului. Rădăcinoasele şi organizarea capului. Acid carbonic, acid fosforic, calciu. Slăbiciune a capului-forţă a capului şi viermii paraziţi în intestine. Alimentaţia copiilor. Cerealele. Alimentaţia ţăranilor. Procesul căldurii la gătirea hranei. Coacerea pâinii, prăjirea. Aşa-numitele „crudităţi”.
Formarea originară a grăsimii. Forţele rădăcinii la cereale. Grăsimile vegetale în verdeţuri şi salate. Construirea organelor metabolice prin alimentaţia cu albumină: alimentaţia cu fructe. Formarea grăsimilor în organism din grăsimi vegetale sau animale. Alimentaţia vegetariană ca fortificare a organismului. Pericole. Despre surplusul de albumină. Arterioscleroza. Otrăvirea creierului. Scala acţiunii alimentelor.
VIII. Probleme privind alimentaţia, fertilizarea solului, fortificarea organismuluiDornach, 2 august 1924  (GA 354)
Parabola demontării ceasului. Descompunerea substanţei albuminice originare. Prepararea albuminei în interior. Procesele oxigenului, azotului, hidrogenului, sulfului prin intermediul aerului. Albumină vegetală sănătoasă: alimentaţia cu fructe. Alimentaţia vegetariană sănătoasă prin „hrănirea corectă a plantelor”. A face solul viu; îngrăşarea corectă a solului. Albumină vegetală corectă. „Îngrăşămintele minerale.” Lipsa de albumină a cerealelor. „Laboratorul mult mai ştiinţific din vacă.” îngrăşământul din balegă de vacă. Cerealele. Plămânii şi inima. „Călirea copiilor.” Pericolul inflamării apendicelui prin vestimentaţie necorespunzătoare. Tirania modei. Tuberculoza şi cultura cartofilor. Despre arterioscleroză. Instincte la animale. Dieta la copii. Libertate în a alege la alimentaţia copilului.
Despre efectele cafelei şi ceaiului.
IX. Despre creşterea plantelorDornach, 31 octombrie 1923  (GA 351)
Despre creşterea copacului. Sucul pământului: sucul lemnului. Capacitatea sa de a fi viu ca soluţie chimică. Moartea. Noua viaţă în sucul frunzei: sucul vieţii ca stimulent de viaţă.
Între scoarţă şi lemn: cambiul, guma vegetală. Forma plantei „modelată” din acţiunea stelelor.
Efectele metalelor în sol: acţiunea cuprului, acţiunea plumbului.
Sucul celulei ca mucus al vieţii, sânge, sucul laptelui. Formarea creierului. Laptele femeii şi formarea corpului, îmbolnăvirea de gripă şi paralizia infantilă.
Note
Indice al surselor bibliografice

Inițialele GA și cifrele se referă la volumele din ediția germană a Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner, publicate la Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Elveția.