Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ

Noțiuni fundamentale de psihologie antroposoficăConferinţe selectate şi editate de Markus Treichler
Postfaţă şi indice al surselor bibliografice de Markus Treichler

Traducere de Ligia SĂLĂGEANU 


Rudolf Steiner,
Spirituelle Psychologie Grundbegriffe einer anthroposophischen Seelenkunde

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1984


UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2010
© Editura TRIADE, Cluj-Napoca


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI/ TEME DIN OPERE COMPLETE

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MARIANA MÎRZEA
Coperta: DIANA TATU

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Psihologie spirituală: noţiuni fundamentale de psihologie antroposofică / Rudolf Steiner;
trad. de Ligia Sălăgeanu; texte selectate şi editate de Markus Treichler; postf. şi indice al surselor
bibliografice de Markus Treichler. - Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade, 2010
ISBN 978-606-8162-72-0
ISBN 978-973-8313-75-0

I. Sălăgeanu, Ligia (trad.)
II. Treichler, Markus (ed.; postf.)

159.9

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com

ISBN : 978-606-8162-72-0
978-973-8313-75-0

coperta spate

COPERTA IV

Psihologia spirituală uneşte domeniul vieţii interioare (psyche, în limba elină) şi aspectele spirituale ce sunt implicate în viaţa omului. Rudolf Steiner îşi îndreaptă atenţia asupra căilor prin care omul se poate cunoaşte pe sine, poate avea trăirea de sine ca individualitate (constituţie spirituală) cu viaţă interioară.

Prezentul volum cuprinde texte şi conferinţe de bază pentru metoda psihologică, specifică ştiinţei spiritului de orientare antroposofică, şi anume: autoobservarea vieţii interioare (a sufletului) omului.

Ni se oferă imaginea antroposofică despre om şi, în acelaşi timp, căile de exersare prin care omul se poate autoeduca. Sunt prezentate şi diferitele metode de observaţie şi de şcolire pe calea dezvoltării forţelor sufleteşti. Lucrarea este un îndrumător pentru oricine se străduie pe calea devenirii umane, ca fiinţă autentică şi liberă.
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinței cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofia libertății. Trăsături fundamentale ale unei concepții moderne despre lume, Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă în rezumat. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăția de conferințe stenografiate este extraordinară, aceste conferințe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediției Operelor complete. Toate conferințele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conțin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcții şi domenii ale vieții a concepțiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul inițierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, totodată, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la anumite cercuri de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi completă în privința conţinutului.
CUPRINS


Prefaţa (editorului)
I. Antroposofie şi psihologie (Viena, 2 iunie 1922)
II. Psihologie teosofică (Berlin, 16 martie 1904)
III. Spiritul, sufletul şi trupul omului (Berlin, 28 februarie 1918)
IV. Viaţa prenatală şi legătura cu viaţa de după moarte a fiinţei sufleteşti (Stuttgart, 22 august 1919)
V. Structura tripartită a sufletului (Dornach, 30 octombrie 1921)
VI. Latura trupească, latura sufletească şi latura spirituală a vieţii sufleteşti (Berlin, 1 noiembrie 1910)
VII.
Forţe sufleteşti între reprezentare şi dorinţă (Berlin, 3 noiembrie 1910)
VIII. Despre natura conştienţei. Naşterea judecăţii şi a reprezentări Eului (Berlin, 4 noiembrie 1910)
IX. Caracterul uman (München, 14 martie 1910)
X. Gândire – simțire – voință (Dornach, 15 iulie 1921)
XI. Linii fundamentale ale unei psihologii oculte (Dornach, 30 septembrie 1921)

Note (ale editorului)

Postfață (Markus Treichler) 

Indice al surselor bibliografice (volumele din care fac parte prezentele conferințe)