Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

SOMNUL ȘI VISELE


Conferinţe (1910-1924)


Traducere de
Ligia SĂLĂGEANU şi Eva BUCUR


Traducere după
RUDOLF STEINER, Sleep and Dreams. Selected talks. 1910-1924
Edited and Introduced by Michael Lipson
Copyright 2003, SteinerbooksUNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2011
© TRIADE, Cluj-Napoca, 2011


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI/ TEME DIN OPERE COMPLETE

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: ELISABETA SIMION
Tehnoredactor: MIHAELA TUDOR
Coperta: DIANA TATU


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Somnul şi visele Rudolf Steiner; trad. din lb. germ.: Ligia Sălăgeanu ; introd.: Michael Lipson.
— Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade , 2011

ISBN 978-606-8162-97-3
ISBN 978-973-633-032-2

I. Sălăgeanu, Ligia (trad.)
II. Lipson, Michael (pref.)

141.333

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Ne petrecem o treime din viaţă dormind — un fapt pe care teoreticienii visului îl iau rareori în considerare. Somnul, moartea şi meditaţia sunt cele trei lumi în care conştienţa are posibilitatea de a se cufunda în fluxul divin al existenţei. in principiu, putem dobândi o conştienţă de sine incomparabil mai intensă în fiecare dintre ele. Căci conştienţa umană nu este fixă, nici in conţinutul ei, nici în nivelul ei de trezie.

Această culegere de conferinţe ale lui Rudolf Steiner oferă un mod complet diferit de a privi visele, bazat pe o înţelegere a naturii spirituale a fiinţei umane, îl ajută pe cititor să întrezărească adâncimile fantastice ale experienţei pe care în mod normal „le parcurgem dormind” şi să contemple proiectul uluitor al lui Steiner: acela de a menţine conştienţa de sine în cursul somnului, în cursul morţii, în cursul întregii existenţe.

CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
TAINELE SOMNULUI — Berlin, 24 noiembrie 1910 (GA 60)
Capitolul II
SOMNUL ŞI SUFLETUL TRIPARTIT — Viena, 22 martie 1910 (GA 119)
Capitolul III
SOMNUL ŞI LUMEA STELELOR — Dornach, 3 decembrie 1922 (GA 219)
Capitolul IV
ÎNŢELEGEREA SOMNULUI PRIN IMAGINAŢIE, INSPIRAŢIE ŞI INTUIŢIE — Stuttgart, 9 octombrie 1922 (GA 218)
Capitolul V
UN SPIRIT ACTIV: VISELE ŞI CERCETĂTORUL SPIRITUAL — Berlin, 21 martie 1918 (GA 67)
Capitolul VI
CURENTUL NOSTRU SUBTERAN INTERIOR: O VISARE CONTINUĂ — Dornach, 8 iulie 1921 (GA 205)
Capitolul VII
PREGĂTIREA PENTRU 0 NOUĂ NAŞTERE — Stuttgart, 21 iunie 1923 (GA 244)
Capitolul VIII
STAREA DE VIS ŞI CORPUL ETERIC — Berlin, 18 aprilie 1914 (GA 154)
Capitolul IX
INSPIRAŢIA: RIDICARE A INCONŞTIENTULUI ÎN CONŞTIENŢĂ — Penmaenmawr, 21 august 1923 (GA 227)
Capitolul X
CONFRUNTAREA CU TOTALITATEA VIEŢILOR NOASTRE PRIN INTERMEDIUL VISELOR — Penmaenmawr, 22 august 1923 (GA 227)
Capitolul XI
LOGICA ŞI LIPSA DE LOGICĂ A VISELOR — Dornach, 22 septembrie 1923 (GA 225)
Capitolul XII
VISELE ŞI EVOLUŢIA OMENIRII — Dornach, 11 septembrie 1920 (GA 199)
Capitolul XIII
INTERPRETAREA IMAGINILOR VISULUI — Dornach, 8 februarie 1924 (GA 234)
Capitolul XIV
VISELE: FIINŢA UMANĂ ÎN CONTEXT SPIRITUAL — Dornach, 8 februarie 1924 (GA 234)

Inițialele GA și cifrele se referă la volumele din ediția germană a Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner, publicate la Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Elveția.