Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

EVANGHELIA DUPĂ IOAN

VOLUMUL I

GA 94 / GA 100


Notițe de la un ciclu de trei conferințe ținut la Berlin între 19 februarie şi 5 martie 1906 (GA 94)
Notițe de la un ciclu de opt conferințe ținut la München între 27 octombrie şi 6 noiembrie 1906 (GA 94)
Notițe de la un ciclu de opt conferințe ținut la Basel între 16 şi 25 noiembrie 1907 (GA 100)


Traducere de Adrian ILIESCU şi Adriana ONOFREI


Rudolf Steiner, Das Johannes-Evangelium (Berlin, 1906), Dornach/Elvetia, 1979 (GA 94)
Rudolf Steiner, Die Theosophie an Hand des Johannes-Evangelium (München, 1906), Dornach/Elveţia, 1979 (GA 94)
Rudolf Steiner, Das Johannes-Evangelium (Basel, 1907), Dornach/Elvetia, 1981 (GA 100)


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română
sunt rezervate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2009


COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Coperta: SILVIU IORDACHE


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Evanghelia după Ioan / Rudolf Steiner; trad.: Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei. - Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2009
3 vol.
ISBN 978-606-92265-4-4
Vol. 1. - ISBN 978-606-92265-0-6

I. Iliescu, Adrian (trad.)
II. Onofrei, Adriana (trad.)

226.5.07


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


ISBN 
978-606-92265-4 4

978-606-92265-0-6


coperta cartii


coperta spate

COPERTA IV

Evanghelia după Ioan are o importanţă aparte pentru creştinism, ea adresându-se în special epocii prezente, epoca a cincea de cultură postatlanteeană. Ea ascunde cele mai profunde taine. Din ea transpare spiritul nou al creştinismului viitorului. Toate celelalte Evanghelii au avut rolul de a pregăti omenirea pentru înţelegerea creştinismului. Ioan ne prezintă, în tablouri simbolice, o cale de iniţiere în tainele lumii spirituale. Unele dintre aceste taine le putem intui dacă ne adâncim cu toată fiinţa în ceea ce ne spune Evanghelia sa. Aşa cum precizează Rudolf Steiner, „E,vanghelia după Ioan este o scriere ce nu trebuie niciodată cercetată. Ar fi zadarnic şi fără sens să încerci să investighezi sau să faci o analiză critică Evangheliei după Ioan cu forțele inferioare ale intelectului omenesc. Ea trebuie viețuită frază cu frază, căci conține forţă şi viaţă. Primind-o în noi, ea ne dă forță şi viaţă“.


CUPRINS


Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)
În legătură cu publicarea conferințelor lui Rudolf Steiner

EVANGHELIA DUPĂ IOAN [ Notă ]
Notițe de la un ciclu de trei conferinţe ţinut la Berlin, între 19 februarie şi 5 martie 1906 (GA 94)

CONFERINŢA IBerlin, 19 februarie 1906

În primele paisprezece capitole autorul Evangheliei după Ioan descrie vieţuirile sale din lumea astralä. Înrudirea lui Christos cu omul-Dumnezeu. Ridicarea în lumea devachanică.

CONFERINŢA a II-aBerlin, 26 februarie 1906

Activitatea corpului astral în corpul fizic în timpul somnului. Fiinţe elementare rele şi bune. Calea de iniţiere creştină.

CONFERINŢA a III-aBerlin, 5 martie 1906

Deşteptarea Sinei superioare. Menţionarea reîncarnării in Evanghelii. Semnificaţia ocultă a cuvintelor de pe cruce.

TEOSOFIA, PE BAZA EVANGHELIEI DUPĂ IOAN
Notiţe de la un ciclu de opt conferinţe ţinut la München, între 27 octombrie şi 6 noiembrie 1906 (GA 94)

CONFERINŢA IMünchen, 27 octombrie 1906

Într-o primă fază Biserica a fost cuprinsă de o mentalitate materialistă. Sensul adevărat al istoriei biblice a Creațiunii. Componentele superioare ale omului şi originea lor cosmică.

CONFERINŢA a II-aMünchen, 28 octombrie 1906

Conştienţa in imagini a atlanteenilor. Prima interiorizare a vieţii de sentiment în epoca lemuriană. Spiritualizarea corpului astral în Sine spirituală şi a corpului eteric în Spirit al vieţii. Ţelul viitor suprem, Omul-spirit

CONFERINŢA a III-aMünchen, 31 octombrie 1906

Primirea Manas-ului şi pregătirea lui Budhi în epoca postatlanteeană. Proceselor spirituale le corespund modificări fizice la om.

CONFERINŢA a IV-aMünchen, 2 noiembrie 1906

Lumile de conştienţă ale regnurilor naturii şi ale omului. Munca Eului la cele trei componente fiinţiale inferioare. Experienţe pe treptele superioare de conştienţă. Întâlnirea lui Natanael cu Christos. Suflete-grup şi suflete individuale in iniţierea mithraică.

CONFERINŢA a V-aMünchen, 3 noiembrie 1906

În Egipt Manas-ul cade pradă lumii dorinţelor și poftelor. Sarcina poporului vechi ebraic. Formarea oaselor şi evoluția conştienţei. Mielul de Paşte la evrei. Moise este trimisul Manas-ului, Christos este aducătorul Budhi-ului. Parabola viţei-de-vie.

CONFERINŢA a VI-aMünchen, 4 noiembrie 1906

Nunta din Cana, o proiecţie profetică a viitorului omenirii. Trei căi spre adevăr: iniţierea orientală, iniţierea creştin-gnostică şi cea rosicruciană. Calea orientală, neadecvată pentru european. Cele şapte trepte din iniţierea yoga şi din cea creştin-gnostică.

CONFERINŢA a VII-aMünchen, 5 noiembrie 1906

Raportul discipolului rosicrucian față de maestru. Valoarea Filosofiei libertăţii pentru formarea gândirii pure. Lumea senzorială devine simbol. Scrierea ocultă. Orice viaţă superioară se bazează pe ritm. Fecioara Sophia şi Duhul Sfânt.

CONFERINŢA a VIII-aMünchen, 6 noiembrie 1906

Conştienţa individuală, oglindă a conştienţei pământeşti. Christos, Domnul karmei. Cinci sfere de conştienţă în înțelepciunea orientală. Curăţirea templului ca simbol al unei evoluții viitoare. Convorbirea cu Nicodim.

EVANGHELIA DUPĂ IOAN *
Notiţe de la un ciclu de opt conferinţe ţinut la Basel între 16 şi 25 noiembrie 1907 (GA 100)

CONFERINTA I — Basel, 16 noiembrie 1907

Ştiinţele naturii şi religia. Esenţa teosofiei şi raportul ei cu documentele religioase. Patru puncte de vedere faţă de documentele religioase. Raportul Evangheliei după Ioan cu celelalte Evanghelii. Lupta dintre Karl Vogt şi profesorul Wagner. Christos ca fiinţă care cuprinde întregul Pământ. Conţinutul începutului Evangheliei după Ioan. Dionisie Areopagitul și doctrina privitoare la Ierarhiile spirituale. Cuvântul ca formă și figură. Despre organele laringe şi inimă.

CONFERINŢA a II-a  — Basel, 17 noiembrie 1907

Esenţa corpului fizic şi a corpului eteric. Pentagrama. Corpul eteric la bărbat şi la femeie. Esenţa corpului astral. Despre oboseală. Corpul astral şi lumea astrală în general. Eul omului, al animalului, al plantei, al mineralelor. Trepte evolutive ale omului. Francisc din Assisi. Metamorfozarea corpurilor omului în Manas, Budhi, Atma.

CONFERINŢA a III-aBasel, 18 noiembrie 1907

Concordanţa dintre începutul Bibliei cu începutul Evangheliei după Ioan. Cele şapte încorporări ale Pământului. Esenţa Pralayei. Atma pe Saturn. Soare-aer, Lună-apă. Separarea Soarelui şi Lunii de Pământ. Despre Iehova şi Eu. Doctrina lui Dionisie Areopagitul. „Copii ai lui Dumnezeu” sau „Fii ai lui Dumnezeu”.

CONFERINŢA a IV-aBasel, 19 noiembrie 1907

Înţelepciune şi iubire. Trecerea planetei Marte prin Pământ. Înglobarea Eului prin acţiunea lui Iahve. Respirație de foc şi respiraţie de aer. Spirite solare, Iahve, Lucifer. Omul atlanteean. Inconştienţa în actul de procreaţie în Atlantida. Trecerea de la iubirea cosangvină la iubirea universală prin creştinism.

CONFERINŢA a V-aBasel, 20 noiembrie 1907

Legea mozaică şi abolirea ei. Iniţierea precreştină. Iniţierea prin Christos în corpul fizic. Iniţierea lui Lazăr. Cele trei femei de sub cruce pe Golgota. „Copii ai lui Dumnezeu.” Maria şi Maria Magdalena. Despre Natanael. Eul diferitelor regnuri în raport cu Eul individual omenesc. Armonia interioară prin Christos. Maxima lui Goethe despre ochi şi lumină. Evanghelia după Ioan ca drum istoric spre Christos.

CONFERINŢA a VI-aBasel, 21 noiembrie 1907

Misterul numerelor în Evanghelia după Ioan. Scoala pitagoreică. Numărul cinci. Atlantida şi atlanteenii. Richard Wagner şi opera sa „Aurul Rinului”. Coborâş şi suiş în cultura postatlanteeană. Despre lepră. Bolile nervoase din epoca noastră. Creştinismul ca tămăduitor. Semnificaţia numărului cinci. Christos şi femeia samarineancă. Cele trei femei de sub cruce. Fapte istorice ca simboluri pentru evoluţia viitoare a omenirii.

CONFERINŢA a VII-aBasel, 22 noiembrie 1907

Deosebirea dintre europeni şi indieni. Problema descendenţei omului. Predominanţa corpului eteric asupra corpului fizic în Lemuria. Descendența maimuţelor, arborele genealogic al omului şi al încrengăturilor animale. Arborele genealogic al lui Haeckel. Entitatea Duhului Sfânt. Omul ca plantă inversată. Hermafroditul. Organele genitale, creier, laringe. Inima. Sfântul Graal. Despre esenţa plantei. Spiritul creştin şi Pământul. Despre unitatea atmosferei. Pământul ca trupul adevărat al lui Christos.

CONFERINŢA a VIII-aBasel, 25 noiembrie 1907

Eul-grup al poporului evreu. Individualizarea Eului prin Christos. Legenda de aur. Sângele roşu şi albastru. Om şi plantă. Pomul cunoaşterii şi pomul vieţii. Despre Nicodim. Calea, Adevărul şi Viaţa. Evanghelia după Ioan şi vieţile pământeşti repetate. Despre orbul din naştere. Femeia adulteră. Karmă şi libertate. Nunta din Cana ca imagine a viitorului. Transformarea apei in vin. Hrănirea celor cinci mii. Evanghelia după Ioan ca scriere inițiatică. Mama Sophia.

Note

* Ciclul de conferințe de la Basel se gasește în traducere alternativă și în Cunoaşterea lui Hristos. Antroposofie şi rosicrucianism. Evanghelia lui Ioan, GA 100.