Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

PRINCIPIUL ECONOMIEI SPIRITUALE ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMA REÎNCARNĂRII

UN ASPECT AL CONLUCRĂRII SPIRITUALE A LUMII

GA 109


Zece conferinţe ţinute în perioada 21 ianuarie – 31 mai 1909


Traducere de Ioana Viscrianu


Traducere după:
Rudolf Steiner
Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen
Ein Aspekt der geistigen Führung der Menschheit (GA 109)

© Copyright Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach, Elveţia, 1965


Toate drepturile pentru ediția în limba română sunt rezervate
UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2012


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Redactor: ELISABETA SIMION
Tehnoredactor: Maria-Cristina CHIVU
Coperta: Mariana MÂRZEA


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Principiul economiei spirituale în legătură cu problema reîncarnării / Rudolf Steiner, trad: Ioana Viscrianu.
— Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2012

ISBN 978-606-8358-65-9

I. Viscrianu, Ioana (trad.)

237.2

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Aceste conferinţe relevă un aspect special privind modul în care omenirea a fost condusă de spiritual în decursul istoriei, de forţele vieţii şi de corpurile astrale ale marilor iniţiaţi şi avatari care au fost păstrate, multiplicate şi întreţesute personalităţilor de seamă ale istoriei.

Rudolf Steiner dă numeroase exemple despre acest process, dar, în acelaţi timp, spune că asemenea oameni inspiraţi sunt rari în zilele noastre. Cu toate acestea, afirmă el, avem posibilitatea de a ne ridica noi înşine în viitor până la punctul unde putem primi în noi “Eu-Sunt-ul” lui Christos, care este, într-adevăr, ţelul nostru suprem: “Nu eu, ci Christos în mine”.

CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

I. Întrebări complexe privind reîncarnarea. În ce mod se păstrează pentru viitor ceea ce au dobândit iniţiaţii? — Heidelberg, 21 ianuarie 1909

II. Creştinismul în evoluţia omenirii actuale – Individualităţi conducătoare şi fiinţe avatarice  — Berlin, 15 februarie 1909

III. Aspecte mai profunde privind reîncarnareaMünchen, 7 martie 1909

IV. Rezultate ale cercetării spiritual-ştiinţifice asupra evoluţiei omenirii
I. Roma, 28 martie 1909
II. Roma, 31 martie 1909

V. Cu ocazia inaugurării ramurii Francisc din AssisiMalsch, 6 aprilie 1909

VI. Focul macrocosmic şi microcosmic. Spiritualizarea respiraţiei şi a sângelui — Köln, 10 aprilie 1909

VII. Evenimentul de pe Golgotha. Frăţia Sfântului Graal. Focul spiritualizat — Köln, Duminica Paştilor, 11 aprilie 1909

VIII. Revelaţii vechi şi probleme de studiu în epoca modernăKristiania (Oslo), 16 mai 1909

IX. Dumnezeul lui Alpha şi Dumnezeul lui OmegaBerlin, 25 mai 1909

X. De la Buddha la ChristosBudapesta, 31 mai 1909. Conferinţă ţinută la Congresul Internaţional al Federaţiei Secţiunilor europene ale Societăţii Teosofice