Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Christian Rosenkreutz și Misiunea saOpt conferinţe ținute în diferite orașe între 1904 și 1912


Traducere după
Rudolf Steiner, Christian Rose-Croix et sa mission,
Editions Anthroposophiques Romandes, Geneva, 1980UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2011
© TRIADE, Cluj-Napoca


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI/ TEME DIN OPERE COMPLETE

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Cristina MUICĂ
Tehnoredactor: Mihaela TUDOR
Coperta: Maria-Cristina CHIVU

Traducere de
Nicolae CRĂCIUN (p. 5-38; 64-123)
Victor OPRESCU (p. 39-63)
Confruntare cu textul german: Agenor CRIŞAN, Cristina MUICĂ

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Christian Rosenkreutz şi misiunea sa / Rudolf Steiner ; trad.:
Nicolae Crăciun, Victor Oprescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Cluj Napoca : Triade, 2011

ISBN 978-606-8358-18-5
ISBN 978-973-633-050-6

I.  Crăciun, Nicolae (trad.)
II. Oprescu, Victor (trad.)

141.333
929 Rosenkreutz,Ch

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com

ISBN : 978-606-8358-18-5
978-973-633-050-6

coperta spate

COPERTA IV

Christian Rosenkreutz, întemeietorul rosicrucianismului, este un personaj învăluit în mister, care, în concepţia lui Rudolf Steiner, a influenţat profund viaţa spirituală a omenirii contemporane. Iniţierea sa miraculoasă într-o încarnare anterioară, în secolul al XIII-lea, i-a dat posibilitatea să reunească într-un întreg elemente din înţelepciunea străveche a omenirii şi revelaţiile unei trăiri similare celei încercate de Sfântul Pavel în drumul spre Damasc. În reîncarnarea sa din secolul al XVI-lea a iniţiat un număr de discipoli, care au transmis mai departe aceste cunoştinţe, în cadrul instruirii secrete rosicruciene, bazată pe idealuri înalte. În acelaşi timp Christian Rosenkreutz a reunit în jurul său, în trup fizic sau ca entităţi spirituale, personalităţi capabile să contribuie la o misiune importantă a epocii noastre de cultură, aceea de a-i pregăti pe oameni să atingă înălţimile spirituale nu printr-o separare ascetică de viaţă, ci dăruindu-se intens trăirii lăuntrice, pe baza principiilor ştiinţei spirituale, prin meditaţie şi concentare, dar rămânând în acelaşi timp compatibili cu activităţile lumii moderne.
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinței cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofia libertății. Trăsături fundamentale ale unei concepții moderne despre lume, Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă în rezumat. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăția de conferințe stenografiate este extraordinară, aceste conferințe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediției Operelor complete. Toate conferințele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conțin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcții şi domenii ale vieții a concepțiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul inițierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, în același timp, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la multiple sfere de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi o cuprindere exhaustivă.
CUPRINS

1. MISTERUL ROSICRUCIENILOR
Berlin, 4 noiembrie 1904
Spiritul esoteric al legendelor. Legenda Templului. Interpretarea acestei legende, reprezentând destinul epocilor a treia, a patra şi a cincea postatlanteană. Revoluţia franceză şi contele de Saint-Germain. Creştinismul epocii a şasea.
2. CUM SE DOBÂNDESC CUNOŞTINŢE DESPRE LUMILE SUPERIOARE ÎN SPIRITUL ROSICRUCIENILOR?
München,11 decembrie 1906
Dificultăţile de a găsi imaginea reală a rosicrucianismului. Cele şapte grade ale iniţierii rosicruciene: studiul, Imaginaţia, cunoaşterea inspirată sau citirea scrierii oculte, pregătirea pietrei filosofale, corespondenţa dintre microcosmos şi macrocosmos, trăirea în macrocosmos, fericirea divină.
3. CINE SUNT ROSICRUCIENII?
Leipzig, 16 februarie 1907
Calea rosicrucienilor în raport cu calea orientală şi calea gnostic-creştină. Cele şapte etape ale învăţăturii oculte rosicruciene.
4. CREŞTINISMUL ROSICRUCIAN (I)
Neuchâtel, 27 septembrie 1911
Modul de acţionare al lui Christian Rosenkreutz. Manifestarea curentului rosicrucian. Colegiul celor doisprezece. Iniţierea celui de-al treisprezecelea. Legea celor o sută de ani. Incarnarea recentă a lui Christian Rosenkreutz.
5. CREŞTINISMUL ROSICRUCIAN (II)
Neuchâtel, 28 septembrie 1911
Alegerea discipolilor rosicrucieni. Lucrările rosicrucienilor în Evul Mediu. Apariţia lui Christos în lumea eterică şi legătura sa cu munca rosicrucienilor.
6. ZORII NOULUI OCULTISM
Kassel, 27 ianuarie 1912
Importanța sensului evoluţiei istorice în cultura occidentală. Întunecarea spirituală din secolul al XIII-lea. Cei doisprezece şi cel de-al treisprezecelea. Christian Rosenkreutz în secolul al XIII-lea, apoi în secolul al XIV-lea. Reîncarnarea şi karma în operele secolului al XIX-lea. Criza din lumea demonilor şi Misteriul de pe Golgota.
7. MISIUNEA LUI CHRISTIAN ROSENKREUTZ. CARACTERUL ŞI SARCINA EI. MISIUNEA LUI GAUTAMA BUDDHA PE MARTE
Neuchâtel, 18 decembrie 1912
Revoluţia ştiinţifică din secolele al XV-lea, XVI-lea, XVIII-lea şi acţiunea lui Christian Rosenkreutz. Consfătuirea din anul 1604. Riscul de scindare în interiorul omenirii. Misiunea lui Buddha pe Marte.
8. CHRISTIAN ROSENKREUTZ ŞI SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI
Berlin, 22 decembrie 1912
Rolul central al Misteriului de pe Golgota. Buddha şi misteriile din regiunea Mării Negre. Francisc de Assisi. Sfera lui Marte. Înțelegerea dintre Rosenkreutz şi Buddha.
Observaţii generale

Note

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale

Indice al surselor bibliografice (volumele din care fac parte prezentele conferințe)