Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Ființe spirituale din naturăSelecţie şi introducere de Wolf-Ulrich KLÜNKER

Traducere de Ligia SĂLĂGEANU


Rudolf Steiner
Geistige Wesen in der Natur
Ausgewählt und herausgegeben von Wolf-Ulrich Klünker, Verlag Freies Geistesleben, 1998UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2010


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI/ TEME DIN OPERE COMPLETE

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MARIANA MÎRZEA
Coperta: DIANA TATU


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Fiinţe spirituale din natură / Rudolf Steiner; trad. de Ligia Sălăgeanu;
selecţie şi introd. de Wolf-Ulrich Klünger. — Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade,
2010


ISBN 978-606-8162-38-6
ISBN 978-973-8313-30-9

I. Sălăgeanu, Ligia (trad.)
II. Klünker, Wolf-Ulrich (pref.)

159.961

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


coperta spate

COPERTA IV

Pe baza unei cunoaşteri obţinute printr-o clarvedere educată şi conştientă, Rudolf Steiner ne prezintă o viziune spirituală în concordanţă cu tradiţiile populare privitoare la spiritele naturii. Omul epocilor trecute, care mai poseda capacitatea unei viziuni spirituale naturale, putea comunica cu aceste fiinţe elementare pe care le-a imortalizat ca zâne şi gnomi (pitici) în mituri, legende şi basme.

În timpurile noastre însă, omul trebuie să dobândească o capacitate conştientă de relaţionare cu aceste entităţi. Rudolf Steiner afirmă chiar că omenirea nu va putea relua legătura cu lumile spirituale dacă nu va fi în stare să dezvolte o relaţie nouă cu aceste fiinţe, văzute ca „emisari ai entităţilor spirituale mai înalte”.
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinței cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofia libertății. Trăsături fundamentale ale unei concepții moderne despre lume, Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă în rezumat. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăția de conferințe stenografiate este extraordinară, aceste conferințe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediției Operelor complete. Toate conferințele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conțin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcții şi domenii ale vieții a concepțiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul inițierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, în același timp, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la multiple sfere de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi completă în privința conținutului.
CUPRINS

Introducere (Wolf-Ulrich Klünker)

 1. Fiinţe elementare ale pământului şi ale apeiHelsinki, 3 aprilie 1912
 2. Fiinţe elementare şi spirite ale CosmosuluiHelsinki, 4 aprilie 1912
 3. Eliberarea fiinţelor elementare prin omDüsseldorf, 12 aprilie 1909
 4. Gnomi, ondine, silfide şi salamandreBerlin, 16 mai 1908
 5. Fantome, spectre, demoniBerlin, 4 iunie 1908
 6. Spirite elementare ale naşterii şi ale morţiiDornach, 6 octombrie 1917
 7. Adevărul, frumosul şi binele şi fiinţele elementareDornach, 16 decembrie 1922
 8. Spiritele elementare şi lumea plantelor Dornach, 2 noiembrie 1923
 9. Spiritele elementare şi lumea animalelorDornach, 3 noiembrie 1923
 10. Fiinţe elementare ahrimaniceTorquay, 19 august 1924
 11. Lumea elementară şi viitorul omeniriiDornach, 28 mai 1922
 12. Cunoaşterea lumii elementareMünchen, 26 august 1913

Note

Indice al surselor bibliografice (volumele din care fac parte prezentele conferințe)

Bibliografie