Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Despre lucrarea îngerilor şi a altor entități ierarhiceSelecţie şi introducere de Wolf-Ulrich KLÜNKER


Traducere după
Rudolf Steiner, Vom Wirken der Engel und anderer hierarchischer Wesenheiten,
Verlag Freies Geistesleben, 1991UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2011
© Editura TRIADE, Cluj-Napoca


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI/ TEME DIN OPERE COMPLETE

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Maria STANCIU
Tehnoredactor: Mariana MÎRZEA
Coperta: Mariana MÎRZEA

Traducători:
Diana SĂLĂJANU (pp. 9-27; 68-104; 121-135; 166-183)
Petre PAPACOSTEA (pp. 31-67)
Nicolae CRĂCIUN (pp. 107-120)
Victor OPRESCU (pp. 139-166)


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Despre lucrarea îngerilor şi a altor entităţi ierarhice / Rudolf Steiner; selecţie şi introd.:
Wolf-Ulrich Klünker; trad. de Diana Sălăjanu, Petre Papacostea, Nicolae Crăciun, Victor Oprescu. -
Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold; Cluj-Napoca: Triade, 2011

ISBN 978-606-8358-00-0
ISBN 978-973-633-035-3

I. Klünker, Wolf-Ulrich (antolog.)
II. Sălăjanu, Diana (trad.)
III. Papacostea, Petre (trad.)
IV. Crăciun, Nicolae (trad.)
V. Oprescu, Victor (trad.)

235

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Ierarhiile superioare (îngerii din tradiţia creştină) sunt însoţitorii nevăzuţi ai omului. Tot mai frecvent apar relatări care descriu trăiri complexe şi miraculoase avute de oameni cu aceste entităţi. Ele acţionează în viaţa individuală, dar influenţează şi grupurile de oameni. Omenirea întreagă îşi desfăşoară evoluţia în consonanţă cu Cosmosul sub oblăduirea acestor fiinţe suprasenzoriale.

Antroposofia deschide noi perspective în studiul şi conştientizarea raporturilor noastre cu Îngerii. Aceste relaţii complexe au importanţă pentru întregul Cosmos, iar aplecarea sistematică asupra realităţilor angelice poate schimba perspectiva omului atât asupra vieţii, în general, cât şi asupra destinelor individuale.
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinței cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofia libertății. Trăsături fundamentale ale unei concepții moderne despre lume, Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă în rezumat. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăția de conferințe stenografiate este extraordinară, aceste conferințe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediției Operelor complete. Toate conferințele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conțin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcții şi domenii ale vieții a concepțiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul inițierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, în același timp, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la multiple sfere de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi completă în privința conținutului.
CUPRINS

Introducere (Wolf-Ulrich Klünker)

IERARHIILE SPIRITUALE ŞI INDIVIDUALITATEA UMANĂ

  1. Ce face îngerul în corpul nostru astral?Zürich, 9 octombrie 1918
  2. Cele trei întâlniri ale sufletului uman cu fiinţele UniversuluiBerlin, 20 februarie 1917
  3. Plăsmuirea destinului în stare de somn şi în stare de vegheBerna, 6 aprilie 1923
  4. Relaţia omului cu îngerul său şi cu ierarhiile superioareKristiania (Oslo), 27 noiembrie 1921

IERARHIILE SPIRITUALE ÎN EVOLUŢIA OMENIRII

  1. Impulsul lui Michael şi Misteriul de pe GolgotaStuttgart, 18 mai 1913
  2. Cunoaşerea entităţilor superioare în diferite epociDornach, 4 ianuarie 1924

IERARHIILE SPIRITUALE ÎN REALITATEA COSMICĂ

  1. Ierarhiile a treia şi a douaHelsingfors, 6 aprilie 1912
  2. Prima ierarhie şi Trinitatea divinăHelsingfors, 7 aprilie 1912
  3. Viitoarea existenţă jupiteriană şi entităţile saleDornach, 3 ianuarie 1915

Note

Indice bibliografic

Indice al surselor bibliografice (volumele din care fac parte prezentele conferințe)