Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CONSIDERAŢII ESOTERICE ASUPRA LEGĂTURILOR KARMICE
VOLUMUL I

GA 235


Douăsprezece conferinţe prezentate la Dornach între
16 februarie şi 23 martie 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
Esoteriche Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Erster Band
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1990
GA 235

În limba franceză:
Le Karma – considérations ésotériques, I,
Traducerea în limba franceză: Henriette Bideau


Traducător: Nicolae Ioan Crăciun
Lector: Ligia Sălăgeanu


©2002 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-21-X

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartii


Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice
VOLUMUL I
Douăsprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 16, 17, 23 şi 24 februarie, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 şi 23 martie 1924 (GA 235)
VOLUMUL II
Şaptesprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 6, 12, 23, 26 şi 27 aprilie, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 29 şi 30 mai, 4, 22, 27 şi 29 iunie 1924 (GA 236)
VOLUMUL III
Legăturile karmice din cadrul Mişcării antroposofice. Unsprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 1, 4, 6, 8, 11, 13 şi 28 iulie, 1, 3, 4 şi 8 august 1924 (GA 237)
VOLUMUL IV  
Viaţa spirituală a prezentului în relaţie cu Mişcarea antroposofică. Zece conferinţe, prezentate la Dornach în 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 şi 23 septembrie, precum şi “ultima cuvântare”, din 28 septembrie 1924 (GA 238)
VOLUMUL V
Şaisprezece conferinţe, prezentate la Praga între 29 şi 31 martie şi în 5 aprilie, la Paris, între 23 şi 25 mai, şi la Breslau, între 7 şi 15 iunie 1924 (GA 239)
VOLUMUL VI
Cincisprezece conferinţe: la Berna în 25 ianuarie şi 16 aprilie, la Zürich în 28 ianuarie, la Stuttgart în 6 februarie, 9 aprilie şi 1 iunie, la Arnheim între 18 şi 20 iulie, la Torquay în 12, 14 şi 21 august, şi la Londra, în 24 şi 27 august 1924 (GA 240)

În legătură cu tema “Reîncarnare şi karmă” indicăm şi următoarele volume din Operele Complete ale lui Rudolf Steiner:

Reîncarnare şi karmă, reprezentări necesare din punctul de vedere al ştiinţelor moderne ale naturiiCum acţionează karma, 1903 (în volumul «Lucifer-Gnosis», GA 34, şi ca lucrare separată)
Principiul economiei spirituale cu privire unele probleme ale reîncarnăriiUn aspect al conducerii spirituale a omenirii, 1909 (GA 109/111)
Manifestările karmei, 1910 (GA 120)
Istorie ocultă. Consideraţii esoterice asupra unor raporturi karmice ale unor personalităţi şi evenimente din istoria lumii, 1911 (GA 126)
Reîncarnare şi karmă şi importanţa lor pentru cultura şi civilizaţia actuală, 1912 (GA 135)
Despre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise, conferinţe, opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea autobiografică Cursul vieţii mele (capitolul 35), el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Note”.

CUPRINS


FORMAREA FORŢELOR KARMICE

PRIMA CONFERINŢĂDornach, 16 februarie 1924 — Condiţii şi legi ale destinului uman. Diferitele feluri de legi din Univers. Cauză şi efect în natura neînsufleţită şi în sfera viului. Caracterul finit al regnului mineral, acţiunea Universului în plantă. În aceste două regnuri, forţele cauzale acţionează în simultaneitate. Pentru regnul animal şi pentru regnul uman, înzestrate cu sensibilitate şi mişcare, forţele cauzale se află în sfera prenatală şi ele provin din configuraţii astrale anterioare. Omul iese din spaţiu şi păşeşte în timp, la graniţa căruia animalul se dizolvă. În cazul omului, trebuie să ieşim din timp pentru a reveni pe Pământ, ajungem astfel la viaţa lui pământească precedentă.

CONFERINŢA A DOUADornach, 17 februarie 1924 — Diferitele domenii ale ambianţei omului în lume. Lumea minerală, necesară libertăţii umane. În calitate de fiinţă înzestrată cu respiraţie, omul este dependent de lumea vegetală, de forţele eterului ce determină creşterea, care se află în relaţie cu destinul uman şi formează karma omului prin raporturile sale cu entităţile celei de a treia Ierarhii. Starea de bună dispoziţie, proasta dispoziţie reprezintă karma constituţiei noastre interne; simpatiile şi antipatiile sunt în raport cu atmosfera animală. Forţele care plăsmuiesc animalele acţionează asupra corpului astral, ale cărui simpatii şi antipatii fac parte din destinul nostru, pe care noi îl aducem din lumea spirituală, aici sunt active entităţile Ierarhiei a doua. Necesitatea internă a înlănţuirii evenimentelor este determinată de puterea primei Ierarhii. Ea se manifestă în organizarea Eului uman, trecând de la o viaţă anterioară la următoarea. Semnificaţia morală a compensării experienţelor prin karmă trebuie să devină un eveniment universal exterior.

CONFERINŢA A TREIADornach, 23 februarie 1924 — Necesitate karmică şi libertate. Graniţele vieţilor succesive. Teoria cauzalităţii generale. Examinare a karmei noastre ca ansamblu structurat de legi. Noi înşine ne aflăm la baza karmei. Efecte de viaţă ale ştiinţei iniţiatice prin privirea îndreptată asupra vieţilor pământeşti anterioare. Libertate în împlinirea sarcinilor karmice.

CONFERINŢA A PATRADornach, 24 februarie 1924 — Formarea impulsului karmic între moarte şi o nouă naştere. Reflectări în alte suflete umane. Metamorfoza iubirii în bucurie. Bucuria este rezultatul karmic al iubirii active. Efectul celor două sentimente este o inimă deschisă faţă de lume. Suferinţa este rezultatul karmic al urii; într-o a treia viaţă, ura şi suferinţa conduc la insensibilitate faţă de lume. Educaţia permite compensarea unei asemenea karme. Semnificaţia pentru vieţile succesive a faptului de a fi contemporan.

CONFERINŢA A CINCEADornach, 1 martie 1924 — Factori interni şi externi în ansamblul destinului uman. Predispoziţii spre sănătate şi boală. Boli ale copilăriei. Metamorfoze karmice ale intereselor sufletesc-spirituale în starea de sănătate şi în expresia feţei. Karma care se împlineşte şi karma în devenire. Legături de prietenie determinate prin destin.

CONFERINŢA A ŞASEADornach, 2 martie 1924 — Cum intervine karma în evoluţia omului. Veghe şi somn în domeniul fizic şi în domeniul sufletesc. Reprezentare şi amintire. Substanţa cenuşie şi substanţa albă a creierului. Noi nu suntem, propriu-zis, oameni decât în conştienţa diurnă, în inconştient, noi suntem integraţi în Univers. Raportul organizării capului cu Ierarhia a treia, al organizării ritmice cu Ierarhia a doua şi al sferei motricităţii cu prima Ierarhie. Interacţiunea dintre lume şi Divinitate. Entităţile Ierarhiei a treia se află la baza activităţii ce se revelează în amintire, ele ne conduc prin domeniul inconştient al vieţii pământeşti. Entităţile Ierarhiei a doua acţionează în viaţa de după moarte la formarea karmei interne. Entităţile primei Ierarhii, ca entităţi creatoare a ceea ce este pământesc, reproduc, printr-o activitate compensatoare justă, sub forma unor cópii, ceea ce a format omul în viaţa pământească. Faptele noastre ne apar ca realităţi ale destinului în viaţa următoare. În dosul legii karmei se află faptele şi trăirile zeilor.

DETERMINAREA KARMICĂ A UNOR DESTINE INDIVIDUALE

CONFERINŢA A ŞAPTEADornach, 8 martie 1924 — Personalităţi reprezentative: Friedrich Theodor Vischer, Franz Schubert, Eugen Dühring.

CONFERINŢA A OPTADornach, 9 martie 1924 — Realităţile karmice nu pot fi comunicate decât pe baza contemplării directe. Curentele arabe din secolele VII, VIII şi IX. Relaţiile lui Schubert cu Baronul von Spaun.

CONFERINŢA A NOUADornach, 15 martie 1924 — Particularităţile corporale dintr-o încarnare sunt determinate de un element moral dintr-o viaţă precedentă. Eduard von Hartmann. Efecte reciproce ale celor trei părţi constitutive diferite ale entităţii umane dintr-o viaţă la o altă viaţă. Friedrich Nietzsche.

CONFERINŢA A ZECEADornach, 16 martie 1924 — Calea unor personalităţi istorice ale trecutului prin următoarele epoci istorice şi până în epoca actuală. Forţa ofensivă a mahomedanismului. Harun-al-Rashid, civilizaţia din Bagdad. Pătrunderea arabismului în civilizaţia europeană sub influenţa unor individualităţi ce reapar. Bacon de Verluam. Gebel al Tarik. Charles Darwin, Mâ’mun şi cercul său de erudiţi din Bagdad. Astronomie şi astrologie. Laplace. Influenţa aristotelismului asupra mahomedanismului. Muavija. Woodrow Wilson.

CONFERINŢA A UNSPREZECEADornach, 22 martie 1924 — Raporturi umane individuale şi raporturi istorice. Cercetarea justă. Garibaldi şi Victor Emanuel. Lessing. Lordul Byron.

CONFERINŢA A DOUĂSPREZECEADornach, 23 martie 1924 — Unde sunt iniţiaţii de odinioară? Obstacole create de civilizaţia actuală, care înăbuşă anumite calităţi ale fiinţei umane şi care face corpurile improprii pentru spiritual. O colonie irlandeză din secolul al IX-lea în Alsacia. Ernst Haeckel. Lessing. Valentin Andreae. Paladiul.

NOTE

Rudolf Steiner – despre stenogramele conferinţelor sale

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner


DESENELE LA TABLĂ