Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CONSIDERAŢII ESOTERICE ASUPRA LEGĂTURILOR KARMICE
VOLUMUL V

GA 239


Şaptesprezece conferinţe prezentate la Praga, Paris şi Breslau
între 29 martie şi 15 iunie 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
Esoteriche Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Fünfter Band
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1985
GA 239

În limba franceză:
Le Karma – considérations ésotériques, V,
Traducerea în limba franceză: Henriette Bideau


Traducător: Nicolae Ioan Crăciun
Lectori: Ligia Sălăgeanu, Delia Popescu

©2003 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-51-1


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartii


Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice
VOLUMUL I
Douăsprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 16, 17, 23 şi 24 februarie, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 şi 23 martie 1924 (GA 235)
VOLUMUL II
Şaptesprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 6, 12, 23, 26 şi 27 aprilie, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 29 şi 30 mai, 4, 22, 27 şi 29 iunie 1924 (GA 236)
VOLUMUL III
Legăturile karmice din cadrul Mişcării antroposofice. Unsprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 1, 4, 6, 8, 11, 13 şi 28 iulie, 1, 3, 4 şi 8 august 1924 (GA 237)
VOLUMUL IV  
Viaţa spirituală a prezentului în relaţie cu Mişcarea antroposofică. Zece conferinţe, prezentate la Dornach în 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 şi 23 septembrie, precum şi “ultima cuvântare”, din 28 septembrie 1924 (GA 238)
VOLUMUL V
Şaisprezece conferinţe, prezentate la Praga între 29 şi 31 martie şi în 5 aprilie, la Paris, între 23 şi 25 mai, şi la Breslau, între 7 şi 15 iunie 1924 (GA 239)
VOLUMUL VI
Cincisprezece conferinţe: la Berna în 25 ianuarie şi 16 aprilie, la Zürich în 28 ianuarie, la Stuttgart în 6 februarie, 9 aprilie şi 1 iunie, la Arnheim între 18 şi 20 iulie, la Torquay în 12, 14 şi 21 august, şi la Londra, în 24 şi 27 august 1924 (GA 240)

În legătură cu tema “Reîncarnare şi karmă” indicăm şi următoarele volume din Operele Complete ale lui Rudolf Steiner:

Reîncarnare şi karmă, reprezentări necesare din punctul de vedere al ştiinţelor moderne ale naturiiCum acţionează karma, 1903 (în volumul «Lucifer-Gnosis», GA 34, şi ca lucrare separată)
Principiul economiei spirituale cu privire unele probleme ale reîncarnăriiUn aspect al conducerii spirituale a omenirii, 1909 (GA 109/111)
Manifestările karmei, 1910 (GA 120)
Istorie ocultă. Consideraţii esoterice asupra unor raporturi karmice ale unor personalităţi şi evenimente din istoria lumii, 1911 (GA 126)
Reîncarnare şi karmă şi importanţa lor pentru cultura şi civilizaţia actuală, 1912 (GA 135)
Despre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise, conferinţe, opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea autobiografică Cursul vieţii mele (capitolul 35), el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Note”.

În conferinţa din 22 iunie 1924 Rudolf Steiner a spus că redarea celor prezentate în conferinţele din acest volum nu ar trebui să se facă decât prin citirea exactă a textului.
CUPRINS


CONSIDERAŢII KARMICE CU PRIVIRE LA DEVENIREA ISTORICĂ A OMENIRII

PRIMA CONFERINŢĂPraga, 29 martie 1924 — Eroarea civilizaţiei noastre. Înţelepciunea originară. Iluminarea în Misterii şi Învăţătorii originari. Entităţile lunare şi entităţile solare. Puncte de vedere pentru înţelegerea destinului uman. Garibaldi.

CONFERINŢA A DOUAPraga, 30 martie 1924 — Cronica Akasha. Spaţiul negativ al Soarelui şi fiinţele solare. Comlucrarea Ierarhiilor şi influenţa lor asupra omului după moarte. Trupul eteric sesizează misterele astrelor în existenţa de după moarte. Pregătirea şi elaborarea organelor viitoare ale omului prin intermediul scrierii morale şi eterice a astrelor. Relaţii sufleteşti care conduc dintr­o viaţă pământească în alta; transformarea acestor puteri. Pătrunderea esenţei bolii.

CONFERINŢA A TREIAPraga, 31 martie 1924 — Viaţa omului în trup fizic în domeniul ordinii naturale, şi în trup spiritual în domeniul Ierarhiilor superioare. Imaginile şi acţiunile lumii spirituale se dezvăluie omului şi provoacă în el, când coboară spre Pământ, dorinţa unei compensări. – Misterul de pe Golgotha şi mahomedanismul. Influenţa arabismului şi a Cruciadelor asupra formelor de gândire europene. Curtea lui Harun al Rashid, cultivarea ştiinţelor şi artelor. Baco de Verulam şi Amos Comenius. Evoluţia sufletelor de la o epocă la alta. Realităţi privite din punct de vedere istoric.

CONFERINŢA A PATRAPraga, 5 aprilie 1924 — Înţelegem natura umană numai dacă înţelegem Cosmosul. Exemple referitoare la transportarea acţiunilor dintr­o viaţă în alta. Tovarăşii lui Garibaldi. Lord Byron. Marx. Muavija – Wilson. – Cei născuţi de două ori. O epopee dramatică pierdută despre Misterul solar: transformarea entităţii umane prin jertfa intelectului. Maurice Maeterlinck despre Rudolf Steiner.

ANTROPOSOFIA CA BAZĂ A CUNOAŞTERII SPIRITUALULUI DIN LUME ŞI DIN OM ŞI CA IMPULS SUFLETESC PENTRU O VIAŢĂ MORALĂ ŞI RELIGIOASĂ

CONFERINŢA A CINCEAParis 23 mai 1924 — Distrugerea Primului Goetheanum şi Congresul de Crăciun 1923/1924 ca nou impuls pentru mişcarea antroposofică. – Fiinţa omului în viaţa dintre moarte şi o nouă naştere, considerată sub cele trei aspecte: al “morţii”, al “dispariţiei vieţii pământeşti”, şi al “stelelor”, pe baza treptelor de cunoaştere: Imaginaţia, Inspiraţia şi Intuiţia. Sfera Lunii. Întâlnirea cu Învăţătorii originari al omenirii. Modelul personajului Strader. Pătrunderea sufletului în Cosmos, trăirea retrospectivă a vieţii pământeşti ca prim germene pentru o nouă încarnare. Trăirea suferinţelor pricinuite altor oameni.

CONFERINŢA A ŞASEAParis, 24 mai 1924 — Natura vindecării. Misterul sferei lui Mercur. Regiunea existenţei venusiene. Viaţa pe Soare. Compensarea răului din om în această sferă.

CONFERINŢA A ŞAPTEAParis, 25 mai 1924 — Ierarhiile regiunii solare. – Intervenţia lui Christos în sfera solară. – Ascensiunea sufletului uman spre existenţa de pe Marte, Jupiter şi Saturn. – Formarea karmei pentru noua viaţă pământească în aceste regiuni din perspectiva Ierarhiilor superioare. Amprenta individuală pe care o primeşte karma la trecerea prin aceste trei sfere, prezentată cu ajutorul a trei exemple: Voltaire (Marte), Victor Hugo (Saturn) şi Eliphas Lévi (Jupiter).

KARMA CA PLĂSMUIRE A DESTINULUI VIEŢII UMANE

CONFERINŢA A OPTABreslau, 7 iunie 1924 — Sfera Lunii şi Învăţătorii originari ai omenirii. Primul germene al karmei.

CONFERINŢA A NOUABreslau, 8 iunie 1924 — Formarea predispoziţiilor karmei în lumile stelare.

CONFERINŢA A ZECEABreslau, 9 iunie1924 — Sufletele umane se apropie treptat de Ierarhiile spirituale ridicându-se spre sferele planetare. Omul ca purtător al devenirii istorice a lumii. Sfera înţelepciunii a lui Jupiter. Heinrich Heine. Voltaire. Goethe. Eliphas Lévi.

CONFERINŢA A UNSPREZECEABreslau, 10 iunie 1924 — Efecte ale karmei în istoria lumii. Sfera lui Saturn şi facultatea de amintire cosmic-universală a fiinţelor saturniene. Friedrich Schiller. Ernst Haeckel. Victor Hugo.

CONFERINŢA A DOUĂSPREZECEABreslau, 11 iunie 1924 — Importanţa karmei în viaţa umană individuală. Karma trecută şi karma în devenire. Exemple din “Viaţa mea”: profesorul de geometrie, Lord Byron. Garibaldi.

CONFERINŢA A TREISPREZECEABreslau, 12 iunie 1924 — Viaţa de gândire trează, viaţa de simţire visătoare şi viaţa de voinţă care doarme. Facultate de amintire şi limbaj. Perioadele de vârstă în raportul lor cu viaţa pre-pământească şi cu viaţa pământească precedentă. Consideraţii istorice în legătură cu observaţiile făcute asupra propriei karme. Harun al Rashid şi Baco de Verulam. Amos Comenius. Woodrow Wilson.

CONFERINŢA A PAISPREZECEABreslau, 13 iunie 1924 — Metodica cercetării karmei.

CONFERINŢA A CINCISPREZECEABreslau, 14 iunie 1924 — Momentul trezirii şi al adormirii în raport cu trecutul karmic şi cu karma în devenire. Modelarea karmei în timpul somnului. Cunoştinţe terapeutice.

CONFERINŢA A ŞAISPREZECEABreslau, 15 iunie 1924 — Efectele comportamentului nostru moral­sufletesc şi transformarea acestora datorită legăturii cu Ierarhiile în timpul vieţii dintre moarte şi o nouă naştere. Influenţa karmei trecute asupra formării capului. Karma în devenire acţionând în sistemul metabolismului şi al membrelor. Pestalozzi. Sarcina cultural­istorică a antroposofiei

NOTE

Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner