Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CONSIDERAŢII ESOTERICE ASUPRA LEGĂTURILOR KARMICE
VOLUMUL II

GA 236


Şaptesprezece conferinţe prezentate la Dornach între
6 aprilie şi 29 iunie 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
Esoteriche Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Zweiter Band
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1994
GA 236

În limba franceză:
Le Karma – considérations ésotériques, II,
Traducerea în limba franceză: Henriette Bideau


Traducător: Nicolae Ioan Crăciun
Lector: Ligia Sălăgeanu


©2002 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-8313-41-4

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartii


Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice
VOLUMUL I
Douăsprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 16, 17, 23 şi 24 februarie, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 şi 23 martie 1924 (GA 235)
VOLUMUL II
Şaptesprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 6, 12, 23, 26 şi 27 aprilie, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 29 şi 30 mai, 4, 22, 27 şi 29 iunie 1924 (GA 236)
VOLUMUL III
Legăturile karmice din cadrul Mişcării antroposofice. Unsprezece conferinţe, prezentate la Dornach în 1, 4, 6, 8, 11, 13 şi 28 iulie, 1, 3, 4 şi 8 august 1924 (GA 237)
VOLUMUL IV  
Viaţa spirituală a prezentului în relaţie cu Mişcarea antroposofică. Zece conferinţe, prezentate la Dornach în 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 şi 23 septembrie, precum şi “ultima cuvântare”, din 28 septembrie 1924 (GA 238)
VOLUMUL V
Şaisprezece conferinţe, prezentate la Praga între 29 şi 31 martie şi în 5 aprilie, la Paris, între 23 şi 25 mai, şi la Breslau, între 7 şi 15 iunie 1924 (GA 239)
VOLUMUL VI
Cincisprezece conferinţe: la Berna în 25 ianuarie şi 16 aprilie, la Zürich în 28 ianuarie, la Stuttgart în 6 februarie, 9 aprilie şi 1 iunie, la Arnheim între 18 şi 20 iulie, la Torquay în 12, 14 şi 21 august, şi la Londra, în 24 şi 27 august 1924 (GA 240)

În legătură cu tema “Reîncarnare şi karmă” indicăm şi următoarele volume din Operele Complete ale lui Rudolf Steiner:

Reîncarnare şi karmă, reprezentări necesare din punctul de vedere al ştiinţelor moderne ale naturiiCum acţionează karma, 1903 (în volumul «Lucifer-Gnosis», GA 34, şi ca lucrare separată)
Principiul economiei spirituale cu privire unele probleme ale reîncarnăriiUn aspect al conducerii spirituale a omenirii, 1909 (GA 109/111)
Manifestările karmei, 1910 (GA 120)
Istorie ocultă. Consideraţii esoterice asupra unor raporturi karmice ale unor personalităţi şi evenimente din istoria lumii, 1911 (GA 126)
Reîncarnare şi karmă şi importanţa lor pentru cultura şi civilizaţia actuală, 1912 (GA 135)
Despre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise, conferinţe, opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I-a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: “Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea autobiografică Cursul vieţii mele (capitolul 35), el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Note”.
CUPRINS


CONSIDERAŢII KARMICE CU PRIVIRE LA DEVENIREA ISTORICĂ A OMENIRII

PRIMA CONFERINŢĂDornach, 6 aprilie 1924 — Baco de Verulam şi Amos Comenius. Marx şi Engels. Otto Hausner.

CONFERINŢA A DOUADornach, 12 aprilie 1924 — Aspectul esoteric în mişcarea antroposofică actuală. Colaborarea în existenţa preterestră a sufletelor legate din punct de vedere karmic. Efectul impulsurilor emanând de la Bacon asupra lui Leopold von Ranke şi al impulsurilor emanând de la Comenius asupra lui Schlosser. Prelungirea influenţelor dintr-o încarnare în alta. Conrad Ferdinand Mayer.

CONFERINŢA A TREIADornach, 23 aprilie 1924 — Viaţa istorică a omenirii trebuie să fie privită în legătură cu studierea omului însuşi. Omul însuşi transportă epocile anterioare în epocile următoare. Pestalozzi, Conrad Ferdinand Meyer, Emerson, Herman Grimm.

CONFERINŢA A PATRADornach, 26 aprilie 1924 — Cum stau lucrurile cu reîncarnarea vechilor iniţiaţi? Deosebirile între vieţile pământeşti succesive, necesitatea adaptării la noile condiţii de civilizaţie şi la noile condiţii ale corpului fizic. Vechea înţelepciune este ascunsă, dar ea nu se pierde; ea reapare într-o altă formă. Misteriile Asiei de Sud-Vest în primele secole ale erei creştine. Vechea înţelepciune iniţiatică dobândită în timpul încarnărilor anterioare este cea care stimulează acum creaţia poetică. Ibsen, Frank Wedekind, Hölderlin, Hamerling.

CONFERINŢA A CINCEADornach, 27 aprilie 1924 — Miraculosul în viaţa cotidiană. Specificul imprimat caracterelor omeneşti ca urmare a evenimentelor istorice care devin impulsuri ale sufletului pentru vieţile pământeşti următoare. Prinţul moştenitor Rudolf. Binele şi răul în lumina karmei. Problema destinului ca experienţă morală a omului. Semnificaţia arhitecturii templului, a cultului şi a meditaţiei în imagini: aprofundarea cunoaşterii interioare şi impresii senzoriale cu efect vindecător. Goetheanumul trebuia să constituie un mijloc de educare în vederea viziunii karmice.

CONSIDERAŢII KARMICE CU PRIVIRE LA VIAŢA UMANĂ INDIVIDUALĂ

CONFERINŢA A ŞASEADornach, 4 mai 1924 — Studiul obiectiv al karmei introduce o etică vie în atitudinea noastră sufletească. Puţini oameni au înclinaţia de a se detaşa de sine pentru a se dărui altuia; năzuinţa spirituală conţine în sine pericolul unui egoism sporit. Compensarea karmică între oamenii legaţi din punct de vedere karmic prin faptul că trăiesc împreună între moarte şi o nouă naştere; ieşim din noi înşine pentru a pătrunde în celălalt. Karma îşi proiectează umbrele sau luminile. Exerciţii practice cu privire la karmă, prin eliminarea omului vizibil, astfel încât în dosul lui să devină vizibile impulsurile saturniene, solare şi lunare.

CONFERINŢA A ŞAPTEADornach, 9 mai 1924 — Mişcările intime ale sufletului care ne permit să învăţăm să percepem karma. Primii paşi pe drumul cunoaşterii constau în a găsi un punct de vedere just prin faptul că ne pătrundem de înţelepciunea prezentă în organizarea lumii. Apoi trebuie să ştii să aştepţi. Când facem să urce în conştienţă, în mod energic, ceea ce am trăit, corpul astral dă formă imaginii în etericul exterior. Mai târziu, aceste imagini impregnate astfel de substanţă sunt prelucrate de corpul eteric şi după aceea de corpul fizic. Efortul spiritual în activitatea sufletului, precum şi atitudinea echilibrată a capului şi a inimii, sunt necesare pentru ca voinţa să se metamorfozeze în viziune.

CONFERINŢA A OPTADornach, 10 mai 1924 — Consideraţii karmice cu privire la forma exterioară a omului, la fizionomia şi la jocul mimicii sale. Materia este manifestarea exterioară a elementului sufletesc-spiritual; forma umană şi posibilităţile ei de mişcare sunt o imagine a lumii spirituale. Capul, sistemul ritmic şi sistemul metabolismului şi al membrelor sunt integrate în curentul evoluţiei karmice.

CONFERINŢA A NOUADornach, 11 mai 1924 — Configuraţia karmei este determinată de nişte corelaţii legice, prin care se elaborează şi aspectul etic şi spiritual din viaţa umană. Relaţia dintre elaborarea karmei şi vechii Învăţătorii originari ai omenirii, actualii locuitori ai Lunii. Imaginile negative ale faptelor umane. Viaţa în lumea sufletelor cu ocazia parcurgerii în sens invers a drumului de-a lungul nopţilor pământeşti ale vieţii precedente. Mult mai intense decât experienţele pământeşti sunt imaginile a ceea ce trăieşte omul în regiunea fiinţelor lunare, datorită faptului că ele impregnează aceste imagini cu substanţă cosmică. Cum să regăsim înţelepciunea originară. Cele zece concepte ale lui Aristotel ne permit să descifrăm scrierea cosmică. Modelul personajului Strader şi al lui Jakob Frohschammer, aşa cum pot fi observaţi în timpul călătoriei în sens invers care urmează după moarte. Transformări radicale ce se produc după moarte sub influenţa acestor forţe cu totul diferite de forţele pământeşti. Germenele karmei, imaginile negative înscrise în eterul cosmic, le regăsim la reîntoarcere şi le integrăm voinţei noastre pământeşti.

ELABORAREA KARMEI ÎN TIMPUL PARCURGERII ÎN SENS INVERS A VIEŢII PĂMÂNTEŞTI IMEDIAT DUPĂ MOARTE

CONFERINŢA A ZECEADornach, 16 mai 1924 — Deosebiri între influenţele lumii pământeşti şi cele ale lumii extrapământeşti asupra elaborării karmei. După ce a trăit împreună cu entităţile lunare, omul se ridică spre Ierarhii. Trecerea prin sferele planetare. În domeniul acţiunilor solare, legile spirituale şi legile naturii sunt una. Elementul cu adevărat uman provine din existenţa solară; elementul pământesc nu este decât o imagine a acestuia. Ceea ce este rău în karmă este părăsit la intrarea în existenţa solară; regăsim răul când ne întoarcem înapoi din existenţa cosmică şi traversăm regiunea lunară. Homunculusul din “Faust” de Gotehe. În timpul existenţei solare iau naştere predispoziţiile pentru o stare de sănătate bună; boala apare în regiunea subsolară. Legile naturii nu au valabilitate în domeniul Ierarhiei a doua. Legile spirituale sunt din nou transformate şi transpuse în fizic în regiunea primei Ierarhii.

CONFERINŢA A UNSPREZECEADornach, 18 mai 1924 — Entităţile Cosmosului spiritual iau parte la karma oamenilor. Privire asupra legăturii omului cu fiinţele pământeşti. El poartă în sine în mod spaţial regnurile exterioare ale naturii, şi în mod temporal regnurile Ierarhiilor superioare. Karma: cerinţe şi împliniri. Nenaştere şi nemurire. Capacităţi reduse ale inteligenţei moderne. Două exemple care arată cum intelectualismul materialist a secat forţele prezente în tinereţe. Cunoaşterea a ceea ce ne leagă de Ierarhiile superioare este ceea ce ne dă forţa de a ne menţine în spiritual.

CONFERINŢA A DOUĂSPREZECEADornach, 29 mai 1924 — Intervenţia ordinelor ierarhice şi reflectarea în viaţa umană a fiinţelor spirituale ale sistemului planetar. Cunoaşterea imaginativă şi cunoaşterea inspirată a vieţii de după moarte. Regiunea Lunii, a lui Mercur şi a lui Venus, existenţa solară, regiunea lui Marte, a lui Jupiter şi a lui Saturn. Prelucrarea karmei în colaborare cu entităţile superioare. Voltaire, Eliphas Lévi şi Victor Hugo.

CONFERINŢA A TREISPREZECEADornach, 30 mai 1924 — Putem ajunge la înţelegerea relaţiilor karmice numai dacă putem privi ceea ce se întâmplă în dosul conştienţei obişnuite, aşadar, dacă observăm fiinţa umană aşa cum se oferă ea cunoaşterii suprasensibile. Prin exerciţii care ne conduc la formarea viziunii de ansamblu a tabloului vieţii se poate întrerupe legătura interioară dintre viaţa sufletească şi corpul fizic – rămânând, totuşi, în acest corp –, atât în cadrul cunoaşterii imaginative, cât şi în cadrul cunoaşterii inspirate. Atunci putem percepe ce este în corpul fizic. Atunci, corpul fizic apare drept purtătorul unor entităţi spirituale. Karma noastră este formată de Zeii care se află în noi. Libertatea nu începe decât cu dezvoltarea sufletului conştienţei; aceasta este o latură; cealaltă latură o constituie Ierarhiile care se află în om. Destinul uman este o problemă a Zeilor. Acceptându-şi cu seninătate destinul, omul primeşte impulsurile spirituale cele mai puternice. Dramele-misterii ale lui Rudolf Steiner.

FORMA COSMICĂ A KARMEI ŞI STUDIUL INDIVIDUALIZAT AL CORELAŢIILOR KARMICE

CONFERINŢA A PAISPREZECEADornach, 4 iulie 1924 — Ideea de Rusalii ca temelie a simţirii necesară pentru înţelegerea karmei. Suprasensibilul este perceptibil în Cosmos. Albastrul cerului, configuraţia stelelor, Sinea spirituală.

CONFERINŢA A CINCISPREZECEADornach, 22 iulie 1924 — Sentimentul de responsabilitate faţă de comunicările din lumea spirituală. Biografia în sens spiritual-ştiinţific. Unde se manifestă karma omului pentru viziunea superioară? Transformarea în karmă a faptelor săvârşite în timpul zilei, cufundarea în trăirile-amintiri ale vieţii pământeşti individuale în timpul somnului. La fel cum omul trăieşte în dosul gândurilor-amintiri, în dosul gândurilor cosmice trăiesc Ierarhiile. Karma constă în porţiunea de Cosmos pe care o vedem, şi aceasta ne este repartizată de lumea Ierarhiilor, care îndreaptă asupra vieţilor noastre pământeşti anterioare o privire retrospectivă. Cosmosul le aduce oamenilor în întâmpinare prima formă a karmei.

CONFERINŢA A ŞAISPREZECEADornach, 27 iunie 1924 — Legături karmice între grupuri de oameni. Intervenţia Ierarhiilor în viaţa omului. Raportul dintre evenimentele naturii exterioare şi evenimentele karmei omenirii Desfăşurarea karmei şi repercusiunea sa asupra naturii: erupţiile vulcanice, cutremurele de pământ, inundaţiile ş.a.m.d. Acţiunea Ierarhiei a doua în elementul solar. “Soarele de la miezul nopţii”. “Ivirea zorilor”. Ierarhia a treia se desprinde planând din Ierarhia a doua şi acţionează pe suprafaţa Pământului în timpul somnului nostru asupra urmelor lăsate de gândurile noastre. În urzirea şi în activitatea Ierarhiei a doua intervine, traversând Pământul până în partea sa ascunsă, prima Ierarhie, care acţionează împreună cu Ierarhia a doua asupra Eului nostru şi asupra corpului nostru astral. Viziunea iniţiatică sub formă de imagini în cult.

CONFERINŢA A ŞAPTESPREZECEADornach, 29 iunie 1924 — Karma din punctul de vedere al momentului prezent al istoriei lumii. Formele de organizare socială din lume se formează sub influenţa unor reprezentări materialist-fantasmagorice. Evenimentele naturale produse de elementele naturii şi evenimentele cauzate de cuceririle civilizaţiei. În formele pe care le iau la oameni faptele divine intervin puterile luciferice şi ahrimanice. Karma acţionează diferit în evenimentele produse de elementele naturii şi în catastrofele legate de civilizaţie. Intervenţii în legile naturale ale evoluţiei Pământului ale forţelor rămase în Pământ din timpul vechiului stadiu lunar şi folosirea lor de către puterile ahrimanice. Când mor oameni tineri în catastrofe provocate de elementele naturii, un element destinat Pământului se introduce în lumea spirituală. În cazul unei catastrofe naturale, consecinţa karmică este o intensificare a facultăţilor intelectuale; în cazul unei catastrofe cauzate de cuceririle civilizaţiei, avem o consolidare a facultăţilor legate de voinţă. Rătăcirile civilizaţiei fac să intervină un element luciferic care după moarte acţionează în lumea spirituală sub forma unui întuneric dens. Acolo, Ahriman le poate folosi pentru a transforma ceea ce se menţine în Pământ din stadiul lunar. Impulsurile distructive din sânul civilizaţiei se transformă atunci în erupţii vulcanice, cutremure de pământ ş.a.m.d. Zeii buni se străduiesc să readucă aceste destine pe calea justă; în cursul acestei lupte spirituale, destinul oamenilor şi cel al Zeilor se împletesc. Nefericirea există în lume pentru ca Zeii să o poată transforma în fericire. Cunoaşterea karmei este tărâmul sacru al Spiritului pe care putem apuca mâna ce ne-o întind Zeii.

NOTE

Rudolf Steiner – despre stenogramele conferinţelor sale

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner


DESENELE LA TABLĂ