Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL ŞI A PROBLEMELOR CONTEMPORANE

GA 24
Traducere după:
RUDOLF STEINER
AUFSÄTZE ÜBER DREIGLIEDERUNG DES SOZIALEN ORGANISMUS UND
ZUR ZEITLAGE 1915-1921
Editura Rudolf Steiner, Dornach, Elveţia, 1961
GA 24


Traducător:
Diana Sălăjan
Delia Popescu


©2008 Editura Triade, Cluj-Napoca
ISBN 978-973-633-020-9


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiCUPRINS

ÎNFĂPTUIND TRIPARTIŢIA ORGANISMULUI SOCIAL [ At publ ]

Observaţii preliminare
1. Tripartiţia organismului social, o necesitate a vremii
2. Necesităţi ale vieţii internaţionale şi tripartiţie socială
3. Marxism şi tripartiţie
4. Şcoală liberă şi tripartiţie
5. De ce este nevoie
6. Capacitatea de muncă, voinţa de a munci şi organismul social tripartit
7. Orbirea sufletească sub influenţa socialismului
8. Piedici socialiste ale dezvoltării
9. Se cere „spiritul nou”
10. Profitul economic şi spiritul epocii
11. Cultivarea spiritualului şi viaţa economică
12. Drept şi economie
13. Spirit social şi superstiţie socialistă
14. Baza pedagogică a şcolii Waldorf
15. Principala eroare a gândirii sociale
16. Rădăcinile vieţii sociale
17. Baza tripartiţiei
18. O luminare adevărată – temelie a gândirii sociale
19. Calea de salvare a poporului german
20. Setea de idei a epocii
21. Se cere înţelegere

ALTE ARTICOLE REFERITOARE LA TRIPARTIŢIA ORGANISMULUI SOCIAL [ At publ ]

22. Goetheanumul şi vocea prezentului
23. Deturnare de idei şi moralitatea publiciştilor
24. Un nou czerninism nu trebuie să-l înlocuiască pe cel vechi
25. Distrugere şi reconstrucţie
26. E nevoie de o voinţă înţelegătoare
27. Cerinţele timpului de astăzi şi gândurile de ieri
28. Idei şi pâine
29. Cei care conduc şi cei care sunt conduşi
30. Fatalismul ca element dăunător al timpului nostru
31. Tripartiţia şi intelectualii
32. Puci din umbră şi practica ideilor
33. Moştenirea spirituală şi cerinţele prezentului
34. Tripartiţia în timpul războiului şi după acesta
35. Politică statală şi politică umană
36. Calea prin haosul prezentului
37. Politică moartă şi idei vii
38. Adevăratele forţe din viaţa socială a prezentului

CINCI ARTICOLE DIN REVISTA «VIITORUL SOCIAL» [ At publ ]

39. Tripartiţia organismului social, democraţia şi socialismul
40. Economia internaţională şi organism social tripartit
41. Viaţă spirituală, legislaţie juridică, economie
42. Tripartiţia şi încrederea socială – Capital şi credit
43. Ţelurile pedagogice ale şcolii Waldorf din Stuttgart

ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI MONDIAL  – 1914-1918

44. Gânduri din timpul războiului  [ At publ ]
45. Un articol premiat ştiinţific asupra istoriei izbucnirii războiului  [ At publ ]
46. Memorandumurile din iulie 1917  [ At publ ]
47. Remarcă preliminară la «„Vina” războiului»  [ At publ ]
48. Noi realităţi referitoare la istoria premergătoare Războiului mondial  [ At publ ]
49. Remarcă ulterioară asupra interviului din «Matin»  [ At publ ]
50. Despre „replicile” la articolul din «Matin»
51. Împotriva obiecţiilor făcute relativ din «Matin»

DIVERSE

52. Către poporul german şi oamenii de cultură  [ At publ ]
53. Principii călăuzitoare pentru activitatea tripartită  [ At publ ]
54. Calea „organismului social tripartit”  [ At publ ]
55. Referitor la problema comitetelor de întreprinderi  [ At publ ]
56. Despre „tripartiţia organismului social”  [ At publ ]
57. Replică la un atac provenit din cadrul mediului universitar  [ At publ ]
58. Idei conducătoare pentru întemeierea unei iniţiative  [ At publ ]
59. Cuvânt înainte la un catalog de cărţi  [ At publ ]
60. Apel pentru salvarea Sileziei de Nord  [ At publ ]
61. Delimitarea programului lui «Kommender Tag»  [ At publ ]

Note

Atestarea publicaţiilor anterioare

Ediţia operelor complete ale lui  Rudolf Steiner