Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

APOCALIPSA LUI IOAN

GA 104


Ciclu de douăsprezece conferinţe,
precedat de o conferinţă publică
introductivă, ţinut la Nürnberg
între 18 şi 30 iunie 1908

Traducere şi note: Victor Oprescu

Titlul original : Die Apokalipse des Johannes
Nr.curent în bibliografia generală GA 104

Traducerea s-a făcut după textul german, ediţia 1990, Rudolf Steiner
Verlag, Dornach – Elveţia
şi apare sub îngrijirea Societăţii Antroposofice


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2000Control științific: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN


Coperta reproduce: Jan van Eyck, Judecata de ApoiISBN 973-97391-1-3


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

„Iată, vin curând, şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.
Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.
Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!“

Apocalipsa lui Ioan
(cap.22, v.12‒14)
CUPRINS


Nota ediţiei germane

Cuvânt introductiv al Mariei Steiner la ediţia din 1945

Conferinţa publică introductivăNürnberg, 17 iunie 1908 — Ştiinţa spirituală, Evangheliile şi viitorul omenirii

Conferinţa I Nürnberg, 18 iunie 1908 — Apocalipsa ca document de iniţiere creştină

Conferinţa a II-aNürnberg, 19 iunie 1908 — Esenţa iniţierii. Prima şi a doua Pecete

Conferinţa a III-aNürnberg, 20 iunie 1908 — Scrisorile către cele şapte biserici

Conferinţa a IV-aNürnberg, 21 iunie 1908 — Cele şapte Peceti şi desfacerea lor

Conferinţa a V-aNürnberg, 22 iunie 1908 — Evoluţia omului in legatură cu evoluţia cosmica a Pămantului. Cei douăzeci şi patru de Bătrâni şi Marea de cristal

Conferinţa a VI-aNürnberg, 23 iunie, 1908 — Omul în perioada lemuriană şi în cea atlanteană. Misterul de pe Golgota

Conferinţa a VII-aNürnberg, 24 iunie, 1908 — Formarea personalităţii conştiente. Coborârea în Abis. Rasa celor buni şi rasa celor răi

Conferinţa a VIII-aNürnberg, 25 iunie, 1908 — Evoluţia viitoare a omenirii. Epocile de cultură ale perioadelor celor şapte peceţi şi ale celor şapte trâmbiţe

Conferinţa a IX-aNürnberg, 26 iunie, 1908 — Tranziţia către Pământul spiritualizat. Femeia îmbrăcată cu Soarele. Fiara cu şapte capete şi zece coarne

Conferinţa a X-aNürnberg, 27 iunie, 1908 — Cursul evoluţiei prin cele şapte stări de conştienţă, cele şapte stări de viaţă şi cele şapte stări de formă. Vărsarea Cupelor Mâniei

Conferinţa a XI-aNürnberg, 29 iunie, 1908 — Numărul 666, Sorat, Demonul solar. Căderea Babilonului şi nunta Mielului. Noul Ierusalim. Mihael înfrânge balaurul

Conferinţa a XII-aNürnberg, 30 iunie, 1908 — Prima şi a doua moarte. Noul Cer şi noul Pământ. Originea Apocalipsei

Note şi completări cuprinse în ediţia germană 1990

Anexă — Semnele şi evoluţia celor trei logoï în omenire

Cele şapte peceţi planşe