Biblioteca antroposoficăOPERELE COMPLETE ALE LUI RUDOLF STEINER


Grupare realizată după: Rudolf Steiner – opera literară şi artistică. Vedere bibliografică din ansamblu.
(Numerele bibliografice sunt tipărite cursiv în paranteză.)

A. SCRIERI

I Opere

Scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe, cu introducere şi comentarii de Rudolf Steiner, 5 volume, 1883/1897, reeditată în 1975, (1a-e) ediţie separată a introducerilor, 1925 (1).
Linii generale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia despre lume a lui Goethe, 1886 (2).
Adevăr şi ştiinţă. Preambul la o Filosofie a libertăţii, 1892 (3).
Filosofia libertăţii. Trăsăturile fundamentale ale unei concepţii moderne despre lume, 1894 (4).
Friedrich Nietzsche, un luptător împotriva epocii sale, 1895 (5).
Concepţia despre lume a lui Goethe, 1897 (6).
Mistica în zorii vieţii spirituale actuale şi raportul ei faţă de concepţia modernă despre lume, 1901 (7).
Creştinismul ca fapt mistic şi misterele antichităţii, 1902 (8).
Teosofia. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă despre lume şi menirea omului, 1904 (9).
Cum se dobândesc cunoştinţele despre lumile superioare? 1904/1905 (10).
Din cronica Akasha, 1904/1908 (11).
Treptele cunoaşterii superioare, 1905/1908 (12).
Şiinţa ocultă în rezumat, 1910 (13).
Patru drame-misterii: Poarta iniţieriiÎncercarea sufletuluiPăzitorul praguluiTrezirea sufletelor, 1910/1913 (14).
Conducerea spirituală a omului şi a omenirii, 1911 (15).
Calendarul sufletesc antroposofic, 1912 (în 40).
O cale spre cunoaşterea de sine a omului, 1912 (16).
Pragul lumilor spirituale, 1913 (17).
Enigmele filosofiei prezentate ca rezumat în istoria lor, 1914 (18).
Despre enigma omului, 1916 (20).
Despre enigmele sufletului, 1917 (21).
Spiritul lui Goethe şi revelarea acestuia prin Faustul său şi prin Basmul despre şarpe şi crin (Şarpele verde şi frurnoasa floare de crin), 1918 (22).
Puncte centrale ale problemei sociale, prin prisma necesităţilor de viaţă ale prezentului şi viitorului, 1919 (23).
Articole despre tripartiţia organismului social şi referitoare la situaţia dintre anii 1915–1921 (24).
Cosmologie, religie si filosofie, 1922 (25).
Tezele antroposofice, 1924/25 (26).
Aspecte de bază pentru o extindere a artei vindecării, conform cunoştinţelor de ştiinţă spirituală, 1925. De dr. R. Steiner şi dr. J. Wegman (27).
Cursul vieţii mele, 1923/1925 (28).

II Culegeri de articole

Articole referitoare la dramaturgie, 1889/1901 (29)
Bazele metodice ale antroposofiei, 1884–1901 (30)
Articole referitoare la istoria culturii şi la istoria contemporană, 1887–1901 (31)
Articole referitoare la literatură, 1886–1902 (32)
Bibliografii şi schiţe biografice, 1894–1905 (33)
Articole din „Lucifer-Gnosis“, 1903–1908 (34)
Filosofie şi antroposofie, 1904–1918 (35)
Articole din „Das Goetheanum“, 1921–1925 (36).

III Publicaţii din opera postumă

Scrisori ― Maxime ― Prelucrări pentru scenă ― Schiţe la cele patru drame misterii, 1910–1913 ― Antroposofie. Un fragment din anul 1910 ― Culegere de schiţe şi fragmente ― Din caietele şi filele de notiţe (38–47).B. CONFERINŢE

I Conferinţe publice

Ciclurile de conferinţe publice ţinute la Berlin, 1903/1904 până în 1917/18 (51–67).
Conferinţe publice, cicluri de conferinţe şi cursuri universitare ţinute în alte localităţi din Europa, 1906–1924 (68–84).

II Conferinţe pentru membrii Societăţii antroposofice

Conferinţe şi cicluri de conferinţe cu conţinut general-antroposofic ― Consideraţii privitoare la christologie şi Evanghelii ― Antropologie spiritual-ştiinţifică ― Istorie cosmică şi istorie umană ― Substraturile spirituale ale problemei sociale ― Omul în relaţia sa cu cosmosul ― Consideraţii despre karma (91–244).
Conferinţe şi scrieri referitoare la istoria mişcării antroposofice şi a Societăţii antroposofice (251–263).

III Conferinţe şi cursuri din diferite domenii ale vieţii

Conferinţe despre artă: General-artistice ― Euritmie ― Arta vorbirii şi arta dramatică ― Muzică ― Arte plastice ― Istoria artei (271-292)
Conferinţe despre educaţie (293–311)
Conferinţe despre medicină (312–319)
Conferinţe despre ştiinţele naturii (320–327)
Conferinţe despre viaţa socială şi despre tripartiţia organismului social (328–341)
Conferinţe pentru preoții comunității creștine (342-346)
Conferinţe pentru muncitorii care au participat la construirea Goetheanumului (347–354).C. OPERA ARTISTICĂ

Reproduceri conforme cu originalul, după ciornele şi schiţele de pictură şi desen ale lui Rudolf Steiner, în mape cu planşe sau planşe separate: ciorne ale picturilor la primul Goetheanum ― Schiţe didactice pentru pictori ― Figuri pentru programele reprezentaţiilor de euritmie ― Forme euritmice ― Schţie pentru figuri de euritmie şi altele.