Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ENIGMELE FILOSOFIEI

O expunere schiţată a istoriei acestora

GA 18
Traducere după:
Rudolf Steiner
DIE RÄTSEL DER PHILOSOPHIE
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1974
GA 18


Traducător:
Petre Papacostea

Redactor:
Agenor Crişan©2004 Editura TRIADE Cluj­Napoca
ISBN 973-8313-79-1


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
www.edituratriade.ro
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiCUPRINS

Prefaţa ediţiei din 1924

Prefaţa ediţiei din 1918

Prefaţa ediţiei din 1914

VOLUMUL I

Lămuriri privind liniile directoare ale expunerii

Concepţia despre lume a gânditorilor greci

Viaţa gândirii de la începutul cronologiei creştine până la Ioan Scotus sau Erigena

Concepţiile despre lume în Evul mediu

Concepţiile asupra lumii din epoca timpurie a dezvoltării gândurilor

Epoca lui Kant şi a lui Goethe

Clasicii concepţiei asupra lumii şi a vieţii

Concepţii reacţionare asupra lumii

Concepţiile radicale asupra lumii

VOLUMUL II

Observaţii introductive la reeditarea din 1914

Bătălia pentru spirit

Darwinismul şi concepţia despre lume

Lumea ca iluzie

Ecouri ale modului kantian de reprezentare

Concepţiile realităţii ştiinţifice asupra lumii

Concepţii idealiste moderne despre lume

Omul modern şi concepţia lui asupra lumii

Schiţa perspectivei unei antroposofii

Indicaţii asupra corecturilor, indicaţii bibliografice

Lămuriri cu privire la citatele din volumele I şi II

Registru de persoane

Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner