Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTA DE A VINDECA APROFUNDATĂ PRIN MEDITAŢIE

Conferințe pentru medici și studenții la medicină

GA 316


Cursul de Crăciun
8 conferinţe, Dornach, 2 – 9 Ianuarie 1924

Cursul de Paşti
5 conferinţe, Dornach, 21 – 25 Aprilie 1924

Prima circulară, 11 Martie 1924
Întrunirea de seara,
Dornach 24 Aprilie 1924


Traducere după:
Rudolf Steiner
MEDITATIVE BETRACHTUNGEN UND ANLEITUNGEN ZUR VERTIEFUNG DER HEILKUNST
GA 316

În limba franceză:
L`art de guérir approfondi par méditation


Traducător: Ligia Sălăgeanu
Lector: Dr. Corneliu Băbuţ


©2005 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973­8313-94-5

EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Ansamblul operelor lui Rudolf Steiner (1861 – 1925) se împarte în trei mari secţiuni: lucrări scrise – conferinţe – opere de artă (vezi privirea generală de la sfârşitul volumului).

Între anii 1900 şi 1924, Rudolf Steiner a ţinut numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial, el nu voia ca aceste conferinţe, prezentate întotdeauna liber, să fie fixate în scris, ele fiind concepute „drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme incomplete şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s a simţit răspunzător să pună în ordine aceste notiţe. I a încredinţat această sarcină Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, revizuirea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într un număr foarte mic de cazuri, trebuie să se ţină seama de rezerva sa faţă de toate conferinţele tipărite în acest fel: „Trebuie totuşi să se ţină seama de faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli”.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el face referiri la raportul dintre conferinţele pentru membri, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscrise tipărite având un caracter particular, şi scrierile sale cu caracter public. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, şi pentru cursurile referitoare le diferite domenii particulare, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform îndrumărilor date de ea, editarea Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Informaţii mai precise referitoare la documentele care stau la baza textului de faţă se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului „Note”.
CUPRINS


CURSUL DE CRĂCIUN
PRIMA CONFERINŢĂDornach, 2 ianuarie 1924

Iluzia reprezentării omului în contururi precise. Omul-apă, câmp de acţiune a corpului eteric; omul-aer, câmp de acţiune a corpului astral. Omul de căldură, instrument al Eului, pătrunde întreg organismul. Viaţa sufletească are influenţă asupra organelor prin intermediul eterului căldurii. Organizarea umană implică posibilitatea îmbolnăvirii. Vindecarea pe baza proceselor naturale şi a acţiunii lor asupra părţilor constitutive suprasensibile. Ştiinţele naturii trebuie să facă apel la studierea vieţii în relaţie cu Cosmosul. Exemplul furnicilor şi rolul acidului formic. Exemplul coacerii smochinei şi al procesului zaharat. Trebuie să ne dezvoltăm un simţ pentru natură. Microscopia, sursă de iluzii, cum să remediem acest fapt. Lecţia pe care ne-o dă stupul.

CONFERINŢA A DOUADornach, 3 ianuarie 1924

Trăsături caracteristice ale celor patru părţi constitutive. Organizare a Eului şi moarte. Corp fizic şi hrănire. Polaritate între eteric şi astral. Viaţă şi conştienţă. Relaţii între eteric şi astral în boli. Inflamaţie şi proliferare. Viaţă afectivă şi boală. Cum se îmbină cele patru părţi constitutive. Ficatul, enclavă a lumii exterioare. Inima, organ de simţ pentru lumea interioară. Nu e suficient să vedem doar aspectul exterior al lucrurilor. Să examinăm substanţele conform cu originea lor. Azotul, tot atât de necesar ca oxigenul.

CONFERINŢA A TREIADornach, 4 ianuarie 1924

Forţe pământeşti şi forţe cosmice. Creier şi forţe ascensionale. Capul în repaos. Capul, oglindă a Cosmosului. Membrele şi forţele pământeşti. Rolul carbonatului şi al fosfatului de calciu. Drumul pe care îl parcurge o substanţă este mai important decât prezenţa ei. Raporturi ale organismului cu fierul, plumbul şi magneziul. Predilecţia pentru mirosurile urâte. Fluor şi magneziu. Procesul-magneziu şi ritmul de creştere. Antimoniul şi corpul eteric. Diamant, grafit şi cărbune.

CONFERINŢA A PATRADornach, 5 ianuarie 1924

Cunoştinţe medicale exoterice şi esoterice. Deficienţe în domeniul studiilor medicale. Complexul sufletesc-spiritual şi germenele fizic. Procese suprasensibile la naştere. Influenţă a structurii geologice. Mică şi rhododendron. Proximitate a remediului. Influenţă a somnului asupra studiilor medicale. Efect al substratului esoteric asupra calităţii remediilor. Nihilismul Şcolii medicale de la Viena. Permianul, activitatea splinei şi drobul (Cytisus Henffelii). Cele trei principii ale naturii: Sulphur, Mercur şi Sal. Trezire a simţului medical.

CONFERINŢA A CINCEADornach, 6 ianuarie 1924

Drumul spre spiritual trebuie să răspundă unui impuls interior. Calea esoterică este o cale grea. Forţele cosmice în relaţie cu planta şi cu organismul uman, în special cu capul. Aceste cunoştinţe trebuie să fie trăite în mod interior. Legătura cu impulsurile morale. Procesul de meditaţie. Organizarea Secţiei medicale de la Goetheanum.

CONFERINŢA A ŞASEADornach, 7 ianuarie 1924

Cunoaşterea sistemului osos prin gândire, a omului-apă prin imaginaţie, a organelor interne prin inspiraţie şi a omului-căldură prin intuiţie. Cele două feluri de căldură. Aer şi lumină. Metamorfoză a luminii. Chimismul este legat de elementul-apă. Element-pământ şi viaţă. Gândire medicală şi terapeutică.

CONFERINŢA A ŞAPTEADornach, 8 ianuarie 1924

Răspunsuri la întrebări: despre magnetismul medical, despre raporturile dintre inimă şi uter, despre influenţa gemelor asupra organelor, despre descompunerea cadavrului, despre autopsie, despre iridioscopie, grafologie etc. Influenţă a cunoaşterii procesului de vindecare asupra vindecării înseşi. Reflecţii asupra cărţii Filosofia libertăţii. Imaginaţie şi activităţi musculare. Inspiraţie şi viaţă a organelor interne. Schiţă a unui plan de studii medicale conform cu ştiinţa spirituală. Aspect spiritual al bolii; exemplul variolei.

CONFERINŢA A OPTADornach, 9 ianuarie 1924

Edificarea omului. Sufletul aparţine sferei luminii, iar trupul – sferei greutăţii. Meditaţie asupra aurului: legătura cu Soarele. Temă de meditaţie asupra luminii şi greutăţii. Efecte ale euritmiei curative.CURSUL DE PAŞTI
PRIMA CONFERINŢĂDornach, 21 aprilie 1924

Întrebări ale auditorilor referitoare la dificultăţile căii esoterice. Răspuns al lui Rudolf Steiner. Esoterismul occidental şi emanciparea lui de Cosmosul exterior. Idei călăuzitoare pentru meditaţie. Formarea corpului uman prin adaptarea sa la condiţiile pământeşti. Curentul ereditar. Scarlatina şi rujeola ca expresie a conflictului dintre entitatea spirituală şi curentul ereditar. Sugar şi lapte matern. Nu a sesiza în mod intelectual, ci „a vedea” lucrurile în mod viu. Viaţă şi forţe cosmice.

CONFERINŢA A DOUADornach, 22 aprilie 1924

Întrebări ale auditorilor referitoare la dificultăţile căii esoterice. Răspuns al lui Rudolf Steiner. Esoterismul occidental şi emanciparea lui de Cosmosul exterior. Idei călăuzitoare pentru meditaţie. Formarea corpului uman prin adaptarea sa la condiţiile pământeşti. Curentul ereditar. Scarlatina şi rujeola ca expresie a conflictului dintre entitatea spirituală şi curentul ereditar. Sugar şi lapte matern. Nu a sesiza în mod intelectual, ci „a vedea” lucrurile în mod viu. Viaţă şi forţe cosmice.

CONFERINŢA A TREIADornach, 23 aprilie 1924

Introducere în meditaţia din conferinţa a II­-a: structurare a omului pe baza forţelor cosmice. Lună, Soare şi Saturn. Natura cosmică a metalelor. Moralitatea: o forţă ce iradiază din Cosmos. Adevărurile spirituale trebuie trăite prin meditaţie. Consideraţii karmice despre sufletele încarnate la începutul secolului.

CONFERINŢA A PATRADornach, 24 aprilie 1924

Gândirea medicală în secolul al 19­-lea şi în secolul 20 din punct de vedere karmic. Creştinism şi arabism. Idei călăuzitoare pentru o meditaţie: acţiune a lui Saturn, a Soarelui şi a Lunii asupra omului sănătos şi asupra omului bolnav. Relaţii karmice cu bolnavul. Creştinizarea medicinei. A gândi cu inima. Caduceul. Ahriman şi asigurările medicale; diavolul deghizat în înger.

CONFERINŢA A CINCEADornach, 25 aprilie 1924

Raporturi între părţile constitutive ale omului. Cauze generale ale bolilor. Înţelegerea remediului. Deosebire între bolile fizice şi cele mintale. Rolul temperamentelor. Cucerire a imaginaţiei şi inspiraţiei prin meditaţie. Sfârşit al epocii Kali Yuga şi posibilităţi spirituale noi. Mişcările de tineret. Relaţii între medic şi pacienţi. A rămâne în legătură cu Goetheanum­ul.

APENDICE — Circulara din 11 Martie 1924
Întâlnirea din seara zilei de 24 Aprilie 1924
NOTE
Rudolf Steiner despre stenogramele conferinţelor sale
Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner

DESENELE LA TABLĂ