Biblioteca antroposofică


Lucrări ale lui Rudolf Steiner publicate în limba română

coperta cărții

Ideea Crăciunului şi Taina eului. Arborele crucii şi Legenda de aur

şi alte conferinţe referitoare la Crăciun


Traducere: Diana Sălăjanu şi Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003; Nr. pagini: 186
ISBN 973-8240-90-5

7 conferinţe: Berlin şi Köln,  1904 – 1915 din: GA 157a; GA 108; GA 117; GA 143; GA 90; GA 54; GA 96;
Cântece duhovniceşti de Novalis

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică

Zodiac, planete, cosmos


Traducere: Cristina Muică
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995; Nr. pagini: 156
ISBN 973-96989-2-1

GA 110
10 conferinţe: Düsseldorf, 12 – 18 aprilie 1909;
răspunsuri la întrebări, 21 şi 22 aprilie 1909;
Introducere în studiul ierarhiilor de R.Rihouët-Coroze

disponibilă în bibliotecă

Impulsuri ale ştiinţei spirituale pentru dezvoltarea fizicii Vol.I


Editura: Arhetip, Bucureşti, 1997

GA 320
10 conferinţe: Stuttgart, 23 decembrie 1919 – 3 ianuarie 1920

coperta cărții

Influența nutriției asupra vieţii omului


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, București, 2017; Nr. pagini: 208
ISBN 978‑606‑ 704-130-9

Selecție și Cuvânt înainte de Kurt Th. Willmann
8 conferințe, 1909 - 1923, din: GA 68 , GA 93 , GA 145 , GA 230 , GA 348.


coperta cărții

Introduceri la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe

Totodată o fundamentare a știinţei spirituale (antroposofie)


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2000; Nr. pagini: 246
ISBN 973-9196-41-1

 GA 1
Carte – iniţial publicată de Rudolf Steiner in “Literatura naţională germană” a lui Kürschner, in 4 volume, 1883-1897.

disponibilă în bibliotecă

coperta cărții

Isis Maria Sophia

Misiunea sa şi a noastră


Traducere: Diana Sălăjanu, Irina Popa, Eva Bucur
Editura: Univers Enciclopedic Gold/Triade, Bucureşti, 2011; Nr. pagini: 270
ISBN 978-606-8162-89-8

Selecție și Introducere de Christofer Bamfort
Cuprinde extrase din  GA 13GA 26, și 18 conferințe, 1906–1924 din: GA 94, GA 100, GA 55, GA 103, GA 57, GA 250, GA 144, GA 148, GA 149, GA 180, GA 202, GA 211, GA 243.

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Istorie ocultă. Analize esoterice

Personalităţi şi evenimente ale istoriei lumii văzute în lumina știinţei spiritului


Traducere: Floriana Vulpe, Livia Balu, Cristian Mihai-Mihăescu
Editura: Omniscop, Craiova, 1999; Nr. pagini: 170
ISBN 973-98502-7-8

GA 126
6 conferinţe: Stuttgart, 27 decembrie 1910 – 1 ianuarie 1911

coperta cărții

Încercarea sufletului

Biografii scenarizate. Continuare la Poarta Iniţierii


Traducere: Adriana Onofrei, Adrian Iliescu, Gheorghe Paxino, Domniţa Popa Necşa
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000; Nr. pagini: 196
ISBN 973-9436-77-3

GA 14
A doua dramă-misteriu;
Comentarii de Hugo Reimann, pe baza notelor Mathildei Scholl

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Îndrumări pentru o educaţie esoterică

Din conţinuturile Şcolii Esoterice


Editura: Lazăr Paşca şi Mircea Crişan
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 1997; Nr. pagini: 168
ISBN 973-9196-18-7

GA 42
Texte din conţinuturile Scolii esoterice – 1904–1914

disponibilă în bibliotecă

Înnoirea artei pedagogico-didactice prin ştiinţa spirituală


Editura: Centrul de Pedagogie Waldorf, Bucureşti, 1991

GA 301
14 conferinţe Basel, aprilie – mai 1920
coperta cărții

Întrebări omeneștei, răspunsuri cosmice


Traducere: Adriana Onofrei şi Adrian Iliescu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010
ISBN 978-606-8162-41-6

GA 213
13 conferinţe Dornach, 24 iunie – 22 iulie 1922

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Karmă și reîncarnare

Contribuții la ideea de reîncarnare și karmă


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2011; Nr. pagini: 208
ISBN 978-606-8162-76-8

Selecție, observație preliminară și postfață de Clara Kreutzer
10 conferințe, 1904-1924 din: GA 56, GA 120, GA 53, GA 135, GA 125, GA 226, GA 235.

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Lecții esoterice Vol.I 1904-1909

Din conținutul școlii esoterice


Prefaţă: Carl Unger
Traducere: Liliana-Emilia Dumitriu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2014; Nr. pagini: 592
ISBN 978-606-704-047-0

GA 266a
Însemnări din memorie ale participanților la orele esoterice.
Note de la conferințe din 1904 și meditații


coperta cărții

Lecții esoterice Vol.II 1910-1912

Din conținutul școlii esoterice


Prefaţă: Carl Unger
Traducere: Liliana-Emilia Dumitriu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2014; Nr. pagini: 488
ISBN 978-606-704-047-0

GA 266b
Însemnări din memorie ale participanților la orele esoterice.

coperta cărții

Lecții esoterice Vol.III 1913 și 1914, 1920-1923

Din conținutul școlii esoterice


Prefaţă: Carl Unger
Traducere: Liliana-Emilia Dumitriu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2014; Nr. pagini: 534
ISBN 978-606-704-047-0

GA 266c
Însemnări din memorie ale participanților la orele esoterice, și texte de meditație.

coperta cărții

Legături karmice

Considerații esoterice. Vol.1


Editura: Univers Enciclopedic/Triade, Bucureşti, 2014; Nr. pagini: 588
ISBN 978–606–704–051–7

GA 235, GA 236

Reeditare într-un singur volum, a volumelor 1 și 2 din Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice apărute la Editura Triade, în 2002
coperta cărții

Legături karmice

Considerații esoterice. vol.II


Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti/Triade, 2014; Nr. pagini: 384
ISBN 978-606-704-050-0

GA 237, GA 238

Reeditare într-un singur volum, a volumelor 3 și 4 din Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice apărute la Editura Triade, în 2003
coperta cărții

Legături karmice

Considerații esoterice. Vol III


Editura: Univers Enciclopedic/Triade, Bucureşti, 2015; Nr. pagini: 588
ISBN 978–606–704–051–7

GA 239, GA 240

Reeditare într-un singur volum, a volumelor 5 și 6 din Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice apărute la Editura Triade, în 2003
coperta cărții

Legenda Templului


Editura: Astrolog, Bucureşti, 2000; Nr. pagini: 202
ISBN 973-98506-6-9

GA 93
20 conferinţe Berlin, 23 mai 1904 – 2 ianuarie 1906

coperta cărții

Liniile fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume. Adevăr şi ştiinţă. Filosofia libertăţii


Editura Triade, Cluj-Napoca, 1996, ISBN 973-9196-02-0

GA 2, GA 3, GA 4
Cărţi – 1886; 1892; 1894

disponibilă în bibliotecă:
GA 2 - Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume
GA 3 - Adevăr şi ştiinţă
GA 4 - Filosofia Libertaţii
coperta cărții

Lumea simţurilor şi lumea spiritului


Traducere: Diana Sălăjanu (ed. Triade)
Editura: Editura: Adonis, 2001, Nr. pagini: 114; Triade, Cluj-Napoca, 2001
ISBN 973-0-02442-1

GA 134
6 conferinţe: Hanovra, 27 decembrie 1911 – 1 ianuarie 1912

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Lucifer și Ahriman


Traducere: Delia Popescu, Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, București, 2016; Nr. pagini: 192
ISBN 978-606-704-170-5

Selecție
10 conferințe, 1919 - 1922, din: GA 193 , GA 203 , GA 218


coperta cărții

Macrocosmos şi microcosmos


Traducere: Aurelia Mihalache
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996: Nr. pagini: 184
ISBN 973-9243-24-X

GA 119
11 conferinţe: Viena, 21 – 31 martie 1910

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Manifestările Karmei


Traducere: Diana Sălăjan
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999; Nr. pagini: 208
ISBN 973-9436-21-8

GA 120
11 conferinţe: Hamburg, 16 –21 mai 1910

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Memoria cosmică

Povestea Atlantidei, Lemuriei și separarea sexelor


Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010; Nr. pagini: 222
ISBN 978-606-8162-60-7.

GA 11

Reeditare a volumului Din Cronica Akasha - disponibil în bibliotecă

coperta cărții

Metamorfoză cosmică şi umană


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005; Nr. pagini: 160
ISBN 973-637-057-7

GA 175
7 conferinţe: Berlin, 6 februarie –20 martie, 1917

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Metamorfozele vieţii sufleteşti

Calea trăirilor sufleteşti. Vol. I


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 1998; Nr. pagini: 210
ISBN 973-9196-28-4

GA 58
7 conferinţe Berlin, 14 octombrie – 9 decembrie 1909;
2 conferinţe: Munchen, 5 decembrie 1909 şi 14 martie 1910

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Metamorfozele vieţii sufleteşti

Calea trăirilor sufleteşti. Vol. II


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 1999; Nr. pagini: 216
ISBN 973-9196-45-4

GA 59
9 conferinţe Berlin, 20 ianuarie – 12 mai 1910

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Metodica predării şi condiţiile de viaţă ale educării


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2002; Nr. pagini: 108
ISBN 973-8313-05-8

GA 308
5 conferinţe: Stuttgart, 8 – 11 aprilie 1924

(Volum reeditat cu titlul: Esența educaţiei)

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Metodica şi fiinţa modelării vorbirii


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2000
ISBN 973-9196-58-6

GA 280
Prezentări aforistice din cursurile referitoare le modelarea artistică a vorbirii.
Articole, notiţe din seminarii şi conferinţe

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Minuni Cosmice, Încercări ale Sufletului și Revelații Spirituale


Traducere: Adrian Iliescu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012; Nr. pagini: 256
ISBN 978-606-8358-17-8

GA 129
11 conferinţe, München,18 – 28 august 1911

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Misiunea lui Mihail

Revelaţia tainelor entităţii umane


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti,1995; Nr. pagini: 212
ISBN 973-9436-87-0

GA 194
12 conferinţe: Dornach, 21 noiembrie – 15 decembrie 1919

 disponibilă în bibliotecă

coperta cărții

Misiunea sufletelor popoarelor

În legătură cu mitologia germano-nordică


Traducere: Adriana Onofrei şi Adrian Iliescu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti,2006; Nr. pagini: 214
ISBN 973-637-136-0
ISBN 978-973-637-136-3

GA 121
11 conferinţe: Oslo, 7 – 17 iunie 1910

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Misterii. Evoluție și cunoaștere

Antichitate, Ev Mediu, Rosicrucianism, Inițiere modernă


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun
Editura: Univers Enciclopedic Gold/Triade, Bucureşti,2012; Nr. pagini: 168
ISBN 978-606-8358-23-9

GA 233
9 conferinţe: Dornach, 24 decembrie 1923 – 1 ianuarie 1924

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Misterul biblic al Genezei

Cele şase zile ale Creaţiei, în Cartea I a lui Moise


Traducere: Victor Oprescu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995; Nr. pagini: 156
ISBN 973-96989-6-4

GA 122
10 conferinţe şi o conferinţă introductivă, München, 16 – 26 august 1910

(Volum reeditat în 2010, cu titlul Geneza. Din tainele creației)

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Misterul creştin

Adevărul Evangheliilor. Lucifer şi Christos. Vechiul esoterism şi rosicrucianismul. Cunoştinţele şi roadele ştiinţei spirituale


Traducere: Mircea Bălău
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2006; Nr. pagini: 280, ISBN 973-633-003-6
Univers Enciclopedic Gold & Triade, Bucureşti, 2015; Nr. pagini: 328
ISBN 978-606-704-064-7

GA 97
31 conferinţe şi 6 răspunsuri la întrebări: diferite oraşe, 9 februarie 1906 – 17 martie 1907

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Mistica în zorii vieţii spirituale a timpului nostru şi legătura ei cu concepţia modernă despre lume.

Gând uman, gând cosmic.


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997; Nr. pagini: 216
ISBN 973-9243-49-5

GA 151
4 conferinţe Berlin, 20 – 23 ianuarie 1914
GA 7
carte – 1901

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Mituri şi misterii egiptene


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002; Nr. pagini: 164
ISBN 973-8240-71-9

GA 106
12 conferinţe: Leipzig, 2 – 14 septembrie 1908

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Modelarea vorbirii şi arta dramatică


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 1999; Nr. pagini: 304
ISBN 973-9196-32-2

GA 282
19 conferinţe: Dornach, septembrie 1924

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Mystica aeterna

Din istoria și conținuturile secțiunii cultic-cognitive a școlii esoterice


Traducere: Liliana-Emilia Dumitriu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2015; Nr. pagini: 542
ISBN 973-9196-32-2

GA 265
Scrisori, documente și conferințe din 1906-1914, precum și adăugiri privind noua muncă de cunoaștere cultică, din anii 1921-1924

coperta cărții

Noţiunile fundamentale ale teosofiei


Traducere: Diana Sălăjanu, Delia Popescu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2007; Nr. pagini: 300
ISBN 978-973-633-026-1

GA 53
23 conferinţe publice: Berlin, 29 septembrie 1904 – 8 iunie 1905

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Noua spiritualitate şi trăirea lui Hristos


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001; Nr. pagini: 186
ISBN 973-8240-02-6

GA 200
7 conferinţe: Dornach, 17 – 31 octombrie 1920;
GA 182
2 conferinţe: Zürich, 9 şi 16 octombrie 1918

disponibilă în bibliotecă